Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Vetko bohatstvo pochdza z neprvosti a ke jeden nestrat, druh neme njs. Preto sa mi zd vemi pravdivm ono ben prslovie: Boh je alebo lovek nespravodliv, alebo dediom nespravodlivho.
sv. Augustn
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

08.12.2020 | TK KBS, KBS, mk, mk | tanos(652)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k okovaniu proti COVID-19

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k okovaniu proti COVID-19

Bratislava 8. decembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska - vzhadom na aktulnu pandemick situciu spsoben rozrenm choroby COVID-19, vek mnostvo protichodnch, nepravdivch a prekrtench informci o zvanosti ochorenia a oakvanej vakcincii, najm s ohadom na etick otzky spojen s vvojom a produkciou vakcn, ako aj vzhadom na poetn otzky zo strany veriacich iadajcich usmernenie vo svedom od kompetentnej autority - vydva toto stanovisko.
 
Katechizmus Katolckej cirkvi pripomna, e ivot a telesn zdravie s vzcne dary, ktor nm Boh zveril. Mme sa o ne rozumne stara a bra pritom do vahy potreby inch a spolon dobro (KKC 2288). Dleitou sasou ochrany ivota a zdravia je prevencia infeknch onemocnen. V snahe vyvin inn prostriedky proti ochoreniu COVID-19 sa v uplynulch mesiacoch dosia bezprecedentnm spsobom skoncentrovalo a podporilo celosvetov silie vedy a vskumu. Toto silie Katolcka cirkev vnma ako vemi cenn a prospen.
 
Vzhadom na riace sa pochybnosti o etickosti vvoja a prpravy niektorch vakcn, spojen s pouitm bunkovch lni, ktor maj pvod vo fetlnych tkanivch odobratch z potratench plodov v 60., 70. a 80. rokoch 20. storoia, Konferencia biskupov Slovenska pripomna zsadn vyjadrenia Ppeskej akadmie pre ivot (2005, 2017) a Kongregcie pre nuku viery (2008). Tieto vatiknske intitcie v prslunch dokumentoch jasne rozliuj medzi morlnou zodpovednosou vrobcov a vedcov pouvajcich morlne problematick biologick materil a morlnou zodpovednosou prijmateov konkrtnych vakcn a liekov. Objasuj, e na strane okujcich lekrov a prijmateov vakcn je morlne prpustn okova i da sa zaokova aj takouto vakcnou, ak nie s k dispozcii in, eticky plne bezproblmov vakcny, a ak existuje zvan nebezpeenstvo pre zdravie. Pripomnaj tie, e boj proti nemorlnym praktikm v biomedicnskom vskume a farmaceutickom priemysle sa nesmie vies na kor spolonho dobra a najohrozenejch lenov spolonosti.
Rovnak stanovisko k tejto etickej otzke zaujala aj Konferencia katolckych biskupov Spojench ttov americkch (USCCB), Konferencia biskupov Anglicka a Walesu i Komisia biskupskch konferenci Eurpskej nie (COMECE).
 
Biskupi USA v memorande zostavenom komisiou USCCB pre pro-life aktivity z 20. novembra 2020 objasnili, e na vrobu vakcn proti COVID-19 od spolonost Pfizer & BioNTech a Moderna neboli pouit bunkov lnie, ktor maj pvod vo fetlnom tkanive odobratom z tela potratench det na akomkovek stupni plnovania, vvoja alebo produkcie. Pfizer aj Moderna pouili takto bunkov lniu iba na jeden z laboratrnych testov svojich produktov. Spojenie s abortom teda existuje, nie vak priame, ale vzdialen. Na nmietky, e pouitie vakcny s akmkovek, aj vzdialenm spojenm s abortom je vdy nemorlne, biskupi USA reagovali, e tak nzor nezodpoved katolckemu morlnemu ueniu.
 
Tto argumentciu potvrdila aj Konferencia biskupov Anglicka a Walesu v stanovisku svojho Oddelenia pre socilnu spravodlivos z 3. decembra 2020. Upozornila zrove, e vakcny od spolonosti AstraZeneca s priamejie spojen s bunkovou lniou z abortu. Na zklade kritri rozliovania spomenutch vatiknskych intitci vak britsk biskupi uisuj, e ani zaokovanie sa touto vakcnou nie je hriechom.
 
Svt Otec Frantiek vo svojom prhovore ku Generlnemu zhromadeniu Organizcie Spojench nrodov 25. septembra 2020 zdraznil, e vakcny proti COVID-19, ako aj technolgie na liebu tohto ochorenia musia by k dispozcii pre vetkch: chudobn a zraniten poda ppea nesm zosta vylen len preto, e nemaj moc a ekonomick zdroje.
 
Komisia biskupskch konferenci Eurpskej nie (COMECE) v stanovisku svojej pracovnej skupiny pre etiku z 22. oktbra 2020 nadviazala na uveden ppeove slov a dodala, e vakcny maj by zhotoven eticky a dostupn prednostne uom vo vyom veku, trpiacim zvanmi ochoreniami a zdravotnckym pracovnkom.
 
Slovensk biskupi sa po porade s odbornkmi lekrskej vedy pridvaj k apelu Svtho Otca a spomnanch katolckych biskupskch konferenci. Dfaj v skor dostupnos o najlepej vakcny i vakcn, tak z hadiska etickho hodnotenia, ako aj z pohadu primeranej innosti a bezpenosti. Zdrazuj potrebu spravodlivho sprstupnenia vakcincie pre vetky skupiny obyvatestva, najm pre tch, ktor s ochorenm COVID-19 najviac ohrozen. Dodvaj tie, e ochrana ivota a zdravia je vnou morlnou povinnosou nevynmajc riadne overen a schvlen okovacie programy.
 
Napokon pripomnaj stanovisko Subkomisie KBS pre bioetiku z roku 2013, ktor upozornilo, e nikto nem prvo zodpovedne prijat a vedecky podloen odborn sudok naich lekrov a inch zdravotnkov, odbornkov vo veci okovania, bezdvodne i ahkovne spochybova alebo popiera.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
29. janur 2023 (nedea) Gapar
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1451877 (35 %)
me by
1329441 (32 %)
nepi
1345305 (33 %)
Hlasy: 4126623
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX