Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Tm, ktor nemiluj, sa vetky veci zdaj ak; tm, o miluj, prve naopak, zd sa vetko ahk. Niet takho utrpenia, hoci by sa zdalo o najstranejie, ktor by lska neurobila znesitenm alebo ho i neumenila.
sv. Augustn
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

09.08.2021 | ISPA, foto: Michal Petrilk | tanos(1229)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

V Litmanovej sa zili veriaci na vronej 31. pti

V Litmanovej sa zili veriaci na vronej 31. pti

Marinska hora Zvir v Litmanovej aj tento rok bola miestom kde sa ,,nebo spja so zemou. Tmito slovami privtal na hlavnej vronej 31. pti riadite ptnickho centra Rastislav Janiko vetkch vzcnych host a veriacich, ktor prili na marinsku horu Zvir.
 
Program pte sa zaal v sobotu 7. augusta posviackou novovybudovanej vstupnej brny do arelu hory. Posvten bola aj socha svtho Jozefa a taktie obnoven kaplnka Nepokvrnho poatia Presvtej Bohorodiky, v ktorej preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ poehnal a posvtil oltr, ertvennk, bohostnok, ikonostas ako aj cel interir kaplnky. Nsledne sa arcibiskup so sprievodom presunuli k hlavnmu liturgickmu priestoru, kde sa posviacka zavila posvtenm novho bohostnku a ertvennka. Na zver posviacky otec arcibiskup poakoval vetkm darcom a dobrodincom, ktor prispeli k obnove, zakpeniu a skrleniu arelu marinskej hory.
 
Program pte pokraoval malm svtenm vody pri prameni a modlitbou vekej veierne s ltijou ktor viedol otec Peter Milenky, vicerektor kazskho seminra. Po veierni nasledovala modlitba rozjmavho posvtnho ruenca s vizionrkami Ivetkou a Katkou a archijerejsk svt liturgia, ktorej hlavnm sliteom a kazateom bol otec arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ.
 
Homliu zaal vyjadrenm radosti z oakvania prchodu Svtho Otca Frantika na Slovensko a zrove vyzval veriacich k duchovnej prprave, ktor sa v naej cirkvi zaala na sviatok Premenenia Pna 6. augusta, teda 40 dn pred stretnutm so Svtm Otcom. V rmci tejto prpravy vladyka Jn vyzdvihol lohu Presvtej Bohorodiky ako tej, ktor privdza k opravdivej zrelosti. Mria nm pomha v duchovnej prprave tm, e do nho srdca privdza svojho Syna Jeia a u ns, ako ho nasledova a sprvne oslavova. Sobotn program pte bol zakonen spolonou modlibou krovej cesty ktor viedol otec Peter erba.
 
V nedeu duchovn program zaal modlitbou akatistu k Presvtej Bohorodike a pokraoval modlitbou posvtnho ruenca a archijerejskou svtou liturgiou ktorej predsedal otec arcibiskup a metropolita Jn Babjak SJ spolu s nm koncelebroval emeritn pomocn biskup Spiskej diececzy Mons. Andrej Imrich, ktor bol zrove slvnostnm kazateom na odpustovej slvnosti.
 
V homlii otec biskup priblil podstatn znak milosrdenstva, ktorm je odpanie. Nae udsk slabosti spsobuj, e si asto ubliujeme, z oho vznikaj naptia a rozbroje. My vak k normlnemu a hlavne k astnmu ivotu potrebujeme pokoj. Prav pokoj sa dosahuje zmierenm. Aby nastalo zmierenie, ten kto krivdil, m robi poknie, to vyaduje spravodlivos. Ukrivden m na poknie odpoveda odpustenm. Odpanie je poiadavkou lsky. Odpa ten kto zail krivdu. A t krivda bolela, bol a bude bolie. Bude bolie dovtedy, km ukrivden naozaj neodpust. Poknie je vzva k zmiereniu a odpustenie je odpove na tto vzvu. Ak tieto dve skutonosti do seba zapadn, nastane opravdiv zmierenie, teda skuton pokoj takto ndherne vystihol podstatu odpania a zmierenia biskup Andrej Imrich. V homlii taktie opsal aj in formu odpania, ktorm je skutok duchovnho milosrdenstva trpezliv znanie krivdy. Ako vak pripomenul i pri znan krivdy, i pri dokonalom odpusten, je proces zmierenia ukonen a momentom, ke lovek zabudne a nepripomna u odpusten chybu.
 
V zvere slvnosti sa vladyka Jn primne poakoval kazateovi biskupovi Andrejovi za siln a povzbudzujce slov, ktor potreboval pou kad lovek. Slov, ktor maj vyvies jednotlivcov, susedov, rodiny a cel n tt z roviny hdok do roviny odpustenie a pokojnho spolunavania.
 
Na slvnosti boli prtomn predseda vldy Slovenskej republiky Eduard Heger, europoslankya Miriam Lexman Majersk spolu s manelom predsedom Preovskho samosprvneho kraja Milanom Majerskm, ttny tajomnk Ministerstva dopravy a vstavby Jaroslav Kme ako aj predstavitelia miestnych samosprv.
 
Poas zverench oznamov si ptnici vypouli bliie informcie o prpravch na nvtevu Svtho Otca Frantika v Preove, ktor sa uskuton v utorok 14. septembra. V tento de sviatku Povenia svtho Kra bude ppe Frantiek predseda slveniu archijerejskej svtej liturgie, poas ktorej ohlsi homliu. K organizcii tejto slvnosti je potrebn vek mnostvo dobrovonkov, ktor boli oslovovan a pozvan aj na hore Zvir v Litmanovej.
 
Kvli sprsnenm pandemickm opatreniam sa odpustov slvnos konala na regionlnej rovni. Veriaci taktie museli na horu Zvir putova pei, kee doprava bola odklan hne za dedinou na zchytn parkovisk. Poas celho vkendu prinala TV Logos a TV Zempln priame prenosy z liturgickch slven.
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
30. november 2023 (tvrtok) Ondrej, Andrej
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1492052 (35 %)
me by
1368236 (32 %)
nepi
1385079 (33 %)
Hlasy: 4245367
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX