Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ke sa Pimen (sv. Pimen Vek, + 440) dopoul, e pustovnk Arzn umiera, ponhal sa ho navtvi. Ke uvidel Arzna, povedal: astn Arzn, lebo mal dar sz v tomto ivote! Lebo kto neoplakva svoje hriechy na zemi, bude na ne narieka vo venosti.
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

24.08.2021 | Michal Pavliinovi | tanos(1048)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

o bude dominova liturgickmu priestoru v Preove

o bude dominova liturgickmu priestoru v Preove

Do metropoly aria zavta Svt Otec Frantiek v utorok 14. septembra. Na priestranstve pred mestskou portovou halou sa oakva prchod takmer 50 tisc veriacich. Preov je sdlom Grckokatolckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a ppe Frantiek tu bude slvi Bosk liturgiu sv. Jna Zlatosteho, na ktorej ohlsi homliu. Vchodn svt liturgia je vemi dynamick a pln symboliky a tomu zodpoved aj architektonick prprava celho liturgickho priestoru. V boskej liturgii sa spja pozemsk s nadpozemskm, asnos s venosou. Slvenm svtej liturgie sa sprtomuj cel dejiny spsy loveka. Svtya liturgick priestor je najposvtnejm miestom, ,,nebom na zemi, kde prebva Boh.
 
Povenie svtho Kra
 
Centrom celho liturgickho diania poas slvenia svtej liturgie v Preove bude Kristov kr. 14. septembra je toti v liturgickom kalendri vznamn sviatok Povenie svtho Kra. Kristov kr je dar. Na vrchole pdiovho komplexu sa preto bude vypna typick grckokatolcky kr s tromi prienymi ramenami, ktor je symbolicky poven a podopret rukami, ktor obdarovvaj. Zrove s symbolom zodvihnutch rk kaza, ke pri slven liturgie spieva Hore srdcia! a ke po premenen chleba na Telo a vna na Krv Kristovu vyzdvihujc ich v ai a na diskose (patne) spieva: Tvoje z tvojho tebe priname za vetkch a pre vetko! Tto symbolika sprtomuje podstatu sviatku, ktorho vznik sa datuje do 4. storoia po Kristovi. 13. septembra 335 sa v Jeruzaleme konala slvnostn posviacka Baziliky Pnovho Vzkriesenia, postavenej na mieste Kristovho hrobu. Nasledujci de 14. septembra sa konalo vyzdvihnutie dreva svtho Kra. Poas povenia ud neustle spieval Pane zmiluj sa. Odvtedy vchodn cirkev slvi kadorone 13. septembra spomienku na posviacku Chrmu Pnovho Vzkriesenia a 14. septembra Sviatok Povenia svtho Kra. Kr, tiaci sa k nebu, ktor je znakom a prejavom Boej lsky, bude symbolicky poven nad cel liturgick zhromadenie v Preove, aj nad nae trpenia a pochybnosti. Pod jeho ochranou, v tieni jeho krdel symbol otvorenho liturgickho priestoru nachdzame sa v Boom objat, v nru Kristovej cirkvi.
 
Toto povenie svtho Kra sa liturgicky kon poas rannej modlitby utierne. Men ikonografick dreven kr o vekosti pribline 50 cm bude slvnostne ozdoben a uloen na malom stolku tetrapode v prednej asti liturgickho priestoru. Tento poven svt Kr si uct trojnsobnm uklonenm aj Svt Otec Frantiek. Udeje sa to poas spevu modlitby: Tvojmu Kru klaniame sa, Vldca, a tvoje svt vzkriesenie oslavujeme! Toto je podstata a zkladn kerygma naej viery. Poukazuje na Paschu Jeia Krista. Kristova spsa vzila z obety na kri, ktor nie je symbolom prehry, i potupy, ani nejakho blznovstva, ale symbolom vazstva a slvneho Kristovho vzkriesenia. Prve byzantsk oslven kr, na ktorom Kristus nie je trpiaci, ale u vzkriesen, bude dominova na zadnej stene svtyne nad ppeskm trnom sedesom.
 
 
Ikona klokoovskej Bohorodiky

Sasou liturgickho priestoru bude aj kpia milostivej ikony klokoovskej Presvtej Bohorodiky, ktor pred 351 rokmi zzrane slzila. Ikona bola sasou pte grckokatolkov do Rma, kde poas slvenia svtej ome v Bazilike sv. Petra v Rme, si ju osobitne uctil aj ppe Frantiek a v skrom poehnal nov korunky pre Jeia Krista a Bohorodiku. Aj v Preove jej bude patri estn miesto na pravej strane liturgickho priestoru.
 
erven liturgick farba a grckokatolcki hieromuenci
 
Liturgick farba poas slvenia v tento de bude erven. Symbolizuje Kristovu obetu, ktor nekrvavo bude sprtomova na oltri Svt Otec Frantiek a vetci s nm zjednoten biskupi a kazi. Tto farba je vak aj symbolom muenctva biskupov a kazov Grckokatolckej cirkvi, ktor v 50. rokoch minulho storoia boli ttnym apartom neprvom odsden. Blahoslaven biskup Pavel Peter Gojdi OSBM zomrel vo vzen, pomocn biskup blahoslaven Vasi Hopko zomrel sce u po prepusten z vzenia, ale na nsledky zlho zaobchdzania. Podobne vznen boli aj mnoh al kazi, medzi nimi aj blahoslaven rehon kaz Metod Dominik Trka CSsR., ktor zomrel vo vzen. In boli s celmi rodinami nsilne vyvleen do eskho pohraniia, kde museli vykonva rzne prce.
 
Autor architektonickho rieenia liturgickho priestoru
 
Samotn liturgick priestor bude takmer 30 metrov irok, 15 metrov hlbok a bude sa ti do vky pribline 13 metrov. Architektonick nvrh pochdza z dielne Ing. arch. Petra Marcinka z Preova, ktor sa podieal aj na architektonickom nvrhu liturgickho priestoru poas nvtevy sv. Jna Pavla II. v Preove v roku 1995. Je zrove autorom architektonickho nvrhu ppeskho sedesu a analogiona (ambny).
 
Ikony z drevenho chrmu v Koanoch
 
V byzantskej tradcii je sasou kadho chrmu aj ikonostas. Ide o dreven stenu, ktor oddeuje resp. spja lo chrmu predstavujcu putujcu Cirkev (miesto, kde s zhromaden veriaci) od svtyne chrmu predstavujcu oslven Cirkev (kde pri oltri stoj kaz). Tento podstatn prvok vchodnch chrmov nebude chba ani pri slven svtej liturgie poas nvtevy Svtho Otca v Preove. Nepjde vak o pln ikonostas, ale o zkladn dve ikony ikonu Krista Uitea a ikonu Presvtej Bohorodiky s malm Jeiom v nru. Grckokatolcka sakrlna architektra sa pi viacermi vznamnmi chrmami, no asi najviac obdivovanmi s dreven chrmy, skvosty Karpt, ktor kadorone navtvia tiscky ud. Preto dve hlavn ikony bud vernmi fotokpiami hlavnch ikon z drevenho chrmu v Koanoch. Dreven chrm stretnutia Pna s prorokom Simeonom bol postaven v roku 1760 a ikonostas bol skontruovan krtko na to. Ikony z tohto chrmu oplvaj skutone ndhernmi farbami a samotn patrocnium chrmu m tie svoju symboliku. Podobne ako prorok Simeon cel ivot akal na jedin moment, kedy sa stretne so Spasiteom Jeiom Kristom, tak aj grckokatolcki, ale aj rmskokatolcki veriaci i veriaci inch cirkv, Preovania i udia dobrej vle penlivo akaj na stretnutie s viditenou hlavou Cirkvi ppeom Frantikom, ktor je nmestnkom Krista na zemi. A spolu s ppeom sa v Preove stretneme s ukriovanm a vzkriesenm Kristom v eucharistickom slven v Boom slove, v Eucharistii a v zhromaden Cirkvi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
27. mj 2024 (pondelok) Iveta
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1519037 (35 %)
me by
1392655 (32 %)
nepi
1409560 (33 %)
Hlasy: 4321252
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX