Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Najviac kod sebe, ak nepriatea nemiluje.
sv. Bernard
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

20.09.2021 | Michal Pavliinovi | tanos(482) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Ako prebiehali prpravy na nvtevu ppea v Preove

Ako prebiehali prpravy na nvtevu ppea v Preove

Apotolsk cestu na Slovensko ohlsil samotn Svt Otec v nedeu 4. jla poas modlitby Anjel Pna. Cel Slovensko vybuchlo skutonou radosou, pretoe po akom obdob pandmie a rznych lockdownov vnmali mnoh, e prchod ppea na Slovensko me by skutone svetlom na konci pomyselnho tunela. No okrem tejto celospoloenskej tby obrovsk rados zavali grckokatolci, kee bolo ohlsen, e Preov sdlo metropolie, je zahrnut do programu Apotolskej cesty. Mnoh zaali spomna na udalos spred 26. rokov, ke Preov privtal sv. Jna Pavla II., ktor pred Mestskou portovou halou slvil akatist k Presvtej Bohorodike.
 
Tlaov stredisko Apotolskej stolice v stredu 21. jla na poludnie zverejnilo podrobn program Apotolskej cesty do Budapeti a na Slovensko a vetkm u vtedy bolo nad svetlo jasn, e Svt Otec Frantiek bude v Preove predseda vrcholu modlitbovho ivota slveniu Eucharistie.
 
Zriadenie prpravnej komisie
Prpravy na tento de prebiehali dlh tdne. Rada hierarchov Grckokatolckej cirkvi sui iuris na Slovensku dekrtom zriadila pracovn komisiu pre prpravu nvtevy Svtho Otca, ktorej predsedom sa stal Mons. ubomr Petrk, protosynkel Preovskej archieparchie a za alie dve biskupstv boli menovan otec Peter Sabol a otec Marko Rozko. Komisia bola nsledne arcibiskupom metropolitom Jnom Babjakom SJ doplnen o alch 14 lenov, ktor mali na starosti jednotliv sekcie. Za hlavnho ceremonira a konzultora liturgickho slvenia s ppeskmi ceremonirmi bol ustanoven otec Marko Durlk, kaz Preovskej archieparchie, ktor psob na Kongregcii pre vchodn cirkvi. Otcovia ubomr Petrk a Marko Durlk dostali dekrty aj od predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenskho s poverenm pracova pod vedenm apotolskej nunciatry.

Spoluprca s eventovou agentrou
Prprava tak nronho podujatia a za tak krtky as a v ase pandmie si vyadovala nasadenie eventovej agentry, ktor do svojich kompetenci prebrala viacer logisticko-technick a bezpenostno-zabezpeovac ie prce. Organiztori sa rozhodli pre eventov agentru PS Sunrise z Koc, ktor vedie Barbora Okruhansk spolu so svojm tmom v spoluprci s agentrou PS Events pod vedenm Martina Krlovia. Na ich pleciach, v zkej spoluprci s Arcibiskupskm radom v Preove, spoinulo riei vetky objednvacie prce, komunikciu s bezpenostnmi zlokami, armdou, riei vetky subdodvatesk firmy, zabezpei prpravn a stavebn prce na pdiovom komplexe, bezpenostn ohradenie celho arelu, vytvorenie zzemia pre dobrovonkov, ich kolenie a mnoh in dleit, asto aj neviditen prce.
 
Kreovanie pdiovho komplexu
V byzantskom obrade zohrva dstojnos liturgickho priestoru vemi podstatn lohu. A teda k slveniu svtej liturgie s ppeom Frantikom bolo potrebn navrhn dstojn liturgick pdiov komplex, ktor bude reflektova poiadavky Vatiknu a zrove v om bud dostatone verne zhmotnen obradov prvky kresanskho Vchodu. Cel pdiov komplex ako aj jednotliv prvky mobiliru (ppesk trn, prestol, analogion, ertvenk, tetrapod) navrhol Ing. arch. Peter Marcinko, ktormu pri tejto prci vznamne pomhala Ing. arch. Monika Andrakov z jeho ateliru. Architektovi Petrovi Marcinkovi Svt Otec na liturgick priestor povedal: Bellissimo. (prekrsne).
 
Pdiovmu komplexu dominovala bielo-erven farba, nakoko bolo potrebn zvrazni symboliku sviatku Povenia sv. Kra. Pri celkovej realizcii liturgickho priestoru vznamn as prce urobila firma Optimus Ceiling z Rokytova pri Humennom. Ich ruky sa podieali na vrobe vekho takmer tvormetrovho kra, ktor sa vypnal na vrchole strechy komplexu. Taktie vyrobili vek 6-metrov byzantsk kr, ktor bol umiestnen na zadnej stene za prestolom, alej reprodukcie dvoch starobylch ikon z drevenho chrmu v Koanoch, vetky podhadov prce, ktormi sa vemi pekne prekryla cel kontrukcia ako aj krytie zadnej steny liturgickho priestoru a mnoh in aj neviditen iastkov prce.
 
Mobilir ppesk trn, analogion
Ppesk trn, liturgick prvok, na ktor poas kadej nvtevy Svtho Otca kdekovek vo svete sa pta asi najviac novinrov. Architektonicky ho navrhol Peter Marcinko a jeho vroba bola zveren Miroslavovi Kebovi, stolrovi z Davidova. Otec smich det sa do tejto vzvy pustil s vervou a vsledkom jeho prce bol skutone dominantn ppesk stolec. Okrem ppeskho trnu vyrobil aj es mench sedesov pre koncelebrujcich kardinlov a arcibiskupov, analogion, teda podstavec, z ktorho ohlsil Svt Otec Frantiek homliu a taktie aj prestol (oltr), ertvenk, tetrapod (stolk, na ktorom bol umiestnen kr) a in.
 
Kvety pre ppea z Holandska
O bohat kvetinov vzdobu, ktor tvorilo viac ako 20 tisc kvetov sa postarala kvetinrka Anna Zelinov z Andan Deco z Kemarku. Vzdobu z ru, ali, gipsofili a alch kvetov ladila do bielej a ervenej. erven je liturgickou farbou, ktor symbolizuje Kristovu obetu a hlavne je to farba sviatku Povenia ctyhodnho a ivotodarnho Kra nad celm svetom. Vedeli sme, e ppe bude ma erven rcho. erven prvky boli aj na pdiu. Biele rue zase zdobili podstavec na klokoovsk ikonu Bohorodiky, predstavujce jej istotu, povedala Anna Zelinov. Kvety na tto udalos objednvala priamo z Holandska od firmy, s ktorou m len tie najlepie sksenosti.
 
Uvedomujc si, o vetko bolo potrebn zvldnu a za ak krtky as, je v prvom rade potrebn akova Bohu. Poas prprav organiztori podujatia neustle vkladali vetky situcie do Boch rk a prosili o prhovor blahoslavench grckokatolckych muenkov biskupov Pavla Petra Gojdia, Vasia Hopka a rehonho kaza Metoda Dominika Trku. Op sa raz ukzalo ak pravdiv s slov almistu: Ak Pn nestavia dom, mrne sa namhaj t, o ho stavaj ( 127, 1)
 
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
09. februr 2023 (tvrtok) Zdenko
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1452984 (35 %)
me by
1330503 (32 %)
nepi
1346409 (33 %)
Hlasy: 4129896
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX