Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Od samho poiatku, km je dua ist a d sa tvarova ako mkk vosk a ahko prijma kad vtlaen podobu, je potrebn zacviova mladho loveka do vetkch dobrch skutkov. Potom, ke sa mu rozum vyvinie a zane sa kriticky pozera na svet, bude pokraova v udanom smere a bude samostatne pokraova s prevzatmi zsadami zbonosti a bude sa stle prikla k tomu, o je uiton a omu zvyk poskytuje ahkos v dobrom konan.
sv. Bazil Vek
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

27.05.2022 | Michal Pavliinovi | tanos(815) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

V Preove sa uskutonilo zveren synodlne stretnutie

V Preove sa uskutonilo zveren synodlne stretnutie

Synodlne kranie v Preovskej archieparchii vstpilo do svojej poslednej fzy. V stredu 25. mja sa v Katedrle sv. Jna Krstitea v Preove slvila svt liturgia, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnk, apotolsk administrtor sede vacante Preovskej archieparchie. U samotn liturgick sprievod pred svtou liturgiou sa vyznaoval uritou zvltnosou a niesol v sebe odkaz na ovocie synodlnej cesty. Sprievod netvorili iba klerici, teda prisluhujci bohoslovci, kazi a biskup, ale jeho sasou boli aj laici - mlde, manelsk pr, rehon sestra, manelka kaza, seniori, zstupca inej kresanskej denomincie.

Svt liturgiu s vladykom Petrom koncelebrovalo takmer 50 prtomnch kazov, medzi nimi aj t, ktor slia v intitcich a pastorane sa staraj o rzne skupiny veriacich Preovskej archieparchie.

V homlii vladyka Peter Rusnk pripomenul celmu spoloenstvu, ak je dleit vykroi za Kristom s odvahou a v plnej odovzdanosti. lovek v dnenej spolonosti sa nauil ma veci pripraven a rozplnovan, ale Boh mnohokrt vstpi do tchto plnov a vetko sa obrti naruby. Synodlna cesta je pozvanm pre kadho, i je veriaci, i neveriaci, i sa nachdza aleko od Boha, i je denno denne v chrme, aby vykroil za Kristom. Zauvan chodnky viery dnes mus kresan prehodnoti a uvedomi si, e viera spova v nasledovan Krista a synodlna cesta mala by pre ns asom otzok, i krame za Kristom. Cirkev sa mus pozrie sama na seba a hada svoje poslanie. o budeme robi s tmto pomlenm svetom, ktor ani nevie kam ide. Kto mu uke cestu?

Po liturgickom slven nasledovala rokovacia as synodlneho stretnutia. V aule Grckokatolckej teologickej fakulty sa zili zstupcovia kazov z 18 protopresbytertov Preovskej archieparchie spolone s nimi priiel aj jeden zstupca z radov laikov, taktie tam boli prtomn aj lenovia archieparchilneho synodlneho tmu reprezentujci jednotliv oblasti pastorcie - mlde a deti, manelia, seniori, manelka kaza, zstupcovia za rmsku a rusnsku komunitu, rehon sestry, charita, zstupcovia za hnutia a spoloenstv.

Poas pracovnej asti vystpilo vye 30 zstupcov jednotlivch oblast pastorcie a v krtkosti zhrnuli as zo zverenej syntzy synodlneho krania. V mnohch prspevkoch zaznelo, e Cirkev potrebuje vyjs zo zauvanch chodnkov pastorcie, mnoho ud sa cti by osamotench, i spolonosou vylench. Cirkev mus upusti od klerikalizmu a spsobov pastorcie, kedy vetko je v rukch kaza. Lebo mnohokrt s premiestnenm kaza do inej farnosti, pad aj cel jeho koncept pastorcie a nstupca zana stava nanovo. Zaznelo e Cirkev a kaz neme by ako remeselnk, ale spsob a duchovn vedenie spoloenstva m fungova ako manufaktra v koopercii kaza s veriacimi. Cirkev na vchode Slovenska sa taktie potka s postupnm vyudovanm prihraninch farnost a starnutm spoloenstva, na o bude treba o najskr zareagova. Svoje postoje a nvrhy predniesli aj zstupcovia Rusnov a Rmov ako aj zstupca mldee a det. Mlde sa po rokoch pandmie cti viac opusten, mnoh skontatovali, e im pandmia "ukradla" as mladosti a dospievania.

V zvere rokovania vystpil aj zstupca biskupa evanjelickej cirkvi augsburskho vyznania dstojn pn Marek Cinge, ktor ocenil, e boli prizvan na toto synodlne kranie a grckokatolcka cirkev tak umonila nahliadnu evanjelickej cirkvi akokeby priamo do kuchyne. Zaelal celmu spoloenstvu grckokatolckej cirkvi, aby tto synodlna cesta bola cestou do Emauzy, cestou s Kristom a za Kristom, cestou k otvoreniu o, ktor lovek zaije len pri Kristovi, cestou ud, ktor nielen povaj, uvidia, ale sa stvaj aj svedkami pre tento svet.

Na koniec sa spoloenstvu prihovoril vladyka Peter, ktor prirovnal spolonos k hladujcemu udu, kde Cirkev si mus uvedomi, e Kristus jej zanechal iv chlieb samho seba, ktorm m (Cirkev) zasycova hladujcich. Je to chlieb lsky, porozumenia, spoloenstva, povedal vladyka Peter. Kresania si musia uvedomi, e Jei ich pozva by svetlom, soou a kvasom pre tento svet. Vladyka Peter alej povedal, e Cirkev sa bude redukova potom, ale o to viac sa uke sila priptania sa ku Kristovi a tm aj kvalita viery loveka. Zdraznil, e pastorcia neme by o tom, e v kadej farnosti sa rob vetko, pretoe potom je len otzkou asu, kedy vyhor kaz alebo tch zopr zaangaovanch ud vo farnosti. Na zver zacitoval Karla Rahnera a jeho mylienky z knihy Mu s prebodnutm srdcom v ktorej opsal ak bude status kaza: Kaz bude ma prebodnut srdce, zranen blznovstvom lsky, zranen vedomm nemonosti dosiahnu spech, zranen pocitom, e on sm je hodn tosti, spochybovan a sasne tento nov kaz zajtrajka bude lovekom presvedenm, e prve z takho zranenho srdca vychdza sila jeho misie, poslania.

Synodlna cesta Preovskej archieparchie sa v nasledujcich doch uzavrie vypracovanm zverenej syntzy, ktor bude zaslan na sekretarit Konferencie biskupov Slovenska, kde jej zvery bud zapracovan do zverenho vstupu synodlnej cesty celej Katolckej cirkvi na Slovensku.
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
26. februr 2024 (pondelok) Viktor
Svt da: N otec svt Porfyrios, gazsk biskup.
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1503597 (35 %)
me by
1378569 (32 %)
nepi
1395231 (33 %)
Hlasy: 4277397
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX