Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ke a zan napada mylienky pokuenia, spome si na Boha a na to, e je pri tebe prtomn, e tvoje mylienky vid. Povedz svojej dui: Ako sa hanb tebe podobnch hrienikov a boj sa, aby neuvideli tvoje hriechy, tm viac sa m hanbi a b sa Boha, pred ktorm je vetko odkryt. Takto mylienky vzbudzuj v dui Boiu bze, a ke sa v nej utvrd, pokuenia a prestan znepokojova.
pustovnk Izai
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

17.05.2023 | Dominika Buraov | tanos(606) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

V Stropkove si pripomenuli 10. vroie chrmu

V Stropkove si pripomenuli 10. vroie chrmu

V nedeu 14. mja si veriaci farnosti Stropkovbl. biskupa Vasia Hopka pripomenuli nielen odpustov slvnos, ale aj 10. vroie posviacky chrmu. Na slvnos prijal pozvanie vladyka Peter Rusnk, apotolsk administrtor sede vacante Preovskej archieparchie, ktor spolu s veriacimi akoval dobrotivmu Bohu za vetky milosti a poehnanie, ktor poas desiatich rokov tejto mladej farnosti Boh udelil. Cel slvnos sa niesla v duchu slov almistu, ktor povedal: ,,Vek veci s nami urobil Pn a mme z toho rados ( 126,3).

Na zaiatku slvnosti, za hojnej asti veriacich a kazov z dekantu, privtal vladyku primtor mesta Stropkov Ondrej Brendza a stropkovsk protopresbyter Slavomr Tarasovi. V homlii k aktulnej nedeli o slepom, vladyka poukzal na dleitos dobrho duchovnho zraku, ktor ns vedie k sprvnemu pohadu na blneho pohadu, ktor sa neupriamuje na jeho hriechy a slabosti, ale ktor je schopn vidie najprv svoju vlastn biedu a to vo svetle Boej lsky a jeho milosrdenstva.

Na konci svtej liturgie vladyka udelil akovn list in memoriam pnovi Jurajovi Juhasovi, ktor sa podieal na stavbe chrmu, podporoval ho a ktor obohacoval farsk spoloenstvo aj kantorskou slubou. Kee tto nedea bola zrove aj dom matiek, vladyka po myrovan a sprievode okolo chrmu poakoval aj vetkm mamm za dar materstva a ich lsku.

Na samotn odpustov slvnos sa veriaci pripravovali u od tvrtka bohatm duchovnm programom a zvl᚝ hojnou asou pri vysluhovan sviatosti zmierenia a eucharistie. Za tento poehnan as a 10 rokov ivota tejto farnosti patr vaka v prvom rade dobrotivmu Bohu, alej mocnmu orodovnkovi bl. biskupovi muenkovi Vasiovi Hopkovi, ako aj vetkm tm, ktor dali ancu tejto novej farnosti a vaka ktorm je tto farnos stle iv.
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
27. september 2023 (streda) Cyprin
Svt da: Svt muenk Kallistrat a jeho spolonci. N prepodobn otec Nl, zakladate a igumen grottaferratskho monastiera.
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1476372 (35 %)
me by
1353528 (32 %)
nepi
1368826 (33 %)
Hlasy: 4198726
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX