Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ni sa od ns neiada, o by bolo nad nae sily. i urob mal vec, alebo vek, dostane odmenu, ktor odpoved vntornmu rozpoloeniu tvojej due: ak rob vec v mene Boha uvedomujc si jeho neustlu prtomnos, dostane prekrsny dar, ktor ti nikto neme vzia. Ke vak nieo urob preto, aby si sa ukzal a aby si dostal udsk slvu, pouj svoj rozsudok od Hospoda: Veru, hovorm vm: dostali u svoju odmenu.
sv. Gregor Nysejsk
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

17.05.2023 | Daniel Porubec | tanos(350) | Prlohy
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Profesor Pavol Danck bol vymenovan za experta Agentry Svtej stolice pre hodnotenie a podporu kvality na cirkevnch univerzitch a fakultch

Profesor Pavol Danck bol vymenovan za experta Agentry Svtej stolice pre hodnotenie a podporu kvality na cirkevnch univerzitch a fakultch

Profesor Pavol Danck, vedci Katedry filozofie a religionistiky na Grckokatolckej teologickej fakulte Preovskej univerzity v Preove bol da 16. mja 2023 vymenovan za experta Agentry Svtej stolice pre hodnotenie a podporu kvality na cirkevnch univerzitch a fakultch (AVEPRO).

Agentra bola zriaden ppeom Benediktom XVI. 19. septembra 2007 ako intitcia, ktor je spojen so Svtou stolicou poda lnkov 186 a 190 - 191 apotolskej kontitcie Pastor Bonus (in AAS 80 [1988] 910 - 911). innos AVEPRO je upraven apotolskou kontitciou Sapientia christiana (15. aprla 1979) a je v slade s eurpskymi normami a usmerneniami, ako aj s almi medzinrodnmi dohodami, ktor sa tkaj noriem a postupov hodnotenia kvality vo vysokokolskom vzdelvan. 19. septembra 2003 sa Svt stolica pripojila k Bolonskmu procesu. lohou agentry je podporova a rozvja kultru kvality v akademickch intitcich na celom svete, ktor s zriaden Svtou stolicou, a poskytova im kvalitatvne kritri platn na medzinrodnej rovni. Agentra sa me zaobera aj necirkevnmi intitciami vysokokolskho vzdelvania v slade s l. 4 2 tattu. V slade s prvnymi predpismi Svtej stolice o vysokokolskom vzdelvan je agentra pri vkone svojej innosti plne autonmna.

Expert AVEPRO je nominovan na p rokov na zklade shlasu Dikastria pre kultru a vzdelvanie vo Vatikne a jeho poslanm je as na hodnotiacom procese na cirkevnch univerzitch a fakultch.

Pavol Danck sa narodil v roku 1965 v Bardejove a vyrstol v Novom Ruskove okres Trebiov. tdium teolgie na Rmskokatolckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenskho v Bratislave ukonil v roku 1988 a v tom istom roku prijal kazsk vysviacku. Psobil ako farr a v roku 1996 bol menovan za cenzora v procese blahoreenia biskupa Pavla Petra Gojdia a neskr aj v procese blahoreenia biskupa ThDr. Vasia Hopka. V roku 1995 zaal tudova filozofiu na Filozofickej fakulte Ppeskej teologickej akadmie v Krakove. V roku 2001, pod vedenm profesora dr hab. Karola Tarnowskho, obhjil dizertan prcu Otzka vchovy v diele Jna Pavla II. V roku 2005 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Preovskej univerzity v Preove v odbore dejiny filozofie prcou Historicko-filozofick reflexia paideie v diele Karola Wojtyu a v roku 2011 bol vymenovan za profesora v odbore dejiny filozofie.

V rokoch 2002 a 2007 psobil ako prodekan pre rozvoj a vonkajie vzahy PU GTF. Je lenom viacerch vedeckch rd. Absolvoval vedecko-vskumn a pedagogick ste na univerzitch v ne, Keni, Posku, Raksku, Rumunsku, USA a Vatikne. Viedol domce aj zahranin vskumn grantov projekty, ktorch vsledky publikoval v renomovanch vydavatestvch. Je enat, m tyri deti a tyri vnat.
 

Prlohy

Synoda 2021 - 2023
Dnes
28. mj 2023 (nedea) Viliam
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1462237 (35 %)
me by
1339413 (32 %)
nepi
1355119 (33 %)
Hlasy: 4156769
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX