Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ak chce pozna prevek dobrotu a Boie milosrdenstvo, nau sa tomu zo Svtho psma. Pozri na Izraelitov. Hoci proti Bohu dlho hreili a urali ho, on to milosrdne znal. A ke sa k nemu obracali, rd ich prijmal, a ke sa znovu od neho odvracali, on ich neopal, ale cestou prorokov ich volal, aby sa k nemu navrtili. Podobne je milosrdn, dobrotiv a milostiv Boh ku kadmu z ns, ke vid, e padme, a milostivo ak, i skoro prestaneme hrei, a ke sa od hriechu odvrtime, prjme ns s vekou lskou a radosou. Ve on tak hovor, e v nebi sa Bo anjeli raduj nad jednm hrienikom, o rob poknie (Lk 15,10).
sv. Makar Egyptsk, pustovnk, +390
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

02.09.2023 | Viktoria olnov | tanos(97)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Formcia mladch animtorov - dobrovonkov vyvrcholila poas AAD tda

Formcia mladch animtorov - dobrovonkov vyvrcholila poas AAD tda

V doch 26.08. - 02.09.2023 sa v Grckokatolckom mldenckom centre Brka v Juskovej Voli uskutonila Archieparchilna kola animtora - dobrovonka (AAD), ktorej sa zastnilo 59 astnkov koly uenka a 7 astnkov koly sluby v ikonopiseckom odbore. O mladch sa staral tm 17 animtorov a dvoch kazov.

Vzdelvanie zaali mlad u v sobotu veer, kedy im o. Patrik Maark hovoril o tme Osobnho rastu animtora. V nedeu sa mlad pod vedenm o. Martina Kozeja venovali tme Boie krovstvo. V pondelok medzi mladch zavtala Renta Ocilkov, ktor astnkom vzdelvania priblila tmu Osobnho povolania a Hodnotovch postojov animtora. V nasledujci de sa mlad spolu s o. Slavomrom Tarasoviom zaoberali tmou Duchovnho boja a vntornho uzdravenia. V stredu bol hosom o. Martin Tk, ktor sa venoval tmam Modlitba a liturgia, a Presvt Bohorodika. Vo tvrtok dopoludnia o. Mat Sejka hovoril o Svtom Duchu. Vo tvrtok popoludn ako aj v piatok bol lektorom vzdelvania o. Patrik Maark, ktor mladm postupne odkrval krsu tm Vodcovstvo, Sluba v Cirkvi a sprvcovstvo.

V kole sluby sa tento rok otvoril ikonopiseck odbor pod vedenm Adriny Cenkerovej, ktorho vstupom boli ndhern ikony a svtch Jeia Krista.

Vemi sa teme z AAD tda a akujeme Bohu za mladch a u teraz teme na al ronk AAD.
 

Synoda 2021 - 2023
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1503447 (35 %)
me by
1378423 (32 %)
nepi
1395090 (33 %)
Hlasy: 4276960
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX