Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ke dmoni vidia, e nedbme o veci tohto sveta, a neelme si nenvidie pre nich ud a odpadn od lsky, vtedy povzbudzuj proti nm udsk klebety, aby sme neznesc urky, zaali nenvidie klebetnkov.
sv. Maxim Vyznva (+ 662)
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

10.09.2023 | Jana Tomalov | tanos(653) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Posviacka prestola, ikonostasu a mobiliru chrmu v Kemarku

Posviacka prestola, ikonostasu a mobiliru chrmu v Kemarku

Na 15. vroie posviacky chrmu Narodenia Presvtej Bohorodiky sa v nedeu 10. septembra grckokatolcki veriaci z Kemarku dokali alej vekej slvnosti. Bratislavsk eparcha a apotolsk administrtor sede vacante Preovskej archieparchie vladyka Peter Rusnk posvtil ikonostas, oltr i mobilir svtyne miestnej cerkvi. Na odpustov svt liturgiu prijal pozvanie aj pomocn biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach, ktorho zavolali kemarsk grckokatolci domov vladyka je toti rodkom z blzkej ubice, navye Kemarania s ubianmi tvorili ete do vlaajka jedno farsk spoloenstvo. Nechbali ani kazi, ktor v Kemarku psobili v minulosti, i al vzcni hostia z radov duchovenstva a laikov.

Poas starobylho obradu biskupi so spolusliacimi kazmi dokonili prestol s bohostnkom, ktor je imitciou samotnho chrmu. Priamo do oltra v druh septembrov nedeu vloili ostatky svtej Teodory Alexandrijskej, muenice a panny ako aj blahoslavench preovskch biskupov Pavla Petra Gojdia a Vasia Hopka.

Zahbi sa do tajomstiev viery pozva i nov posvten ikonostas. Jeho mylienka a nvrh zreli do relnych tvarov a rozmerov tyri roky. Charakteristick prvok vchodnch chrmov je v Kemarku pecifick upevnenm ikon, tie s umiestnen na skle a tak vytvraj dojem, e niejako nie s upevnen. Netypickm je i naven stredov oblk, ktor z pozadia optick vypa ikona apotolov pri poslednej veeri na stene svtyne.

Zhotovite tak musel zvaova nielen funknos, ale najm bezpenos ikonostasu, ktor navrhol Pavol Olekk. Vyobrazenia svtcov pochdzaj z dielne ukrajinskho akademika a ikonopisca Stepana Yuzefiva. Vrobu, osadenie a alie prce zabezpeila spolonos Bayus Drevointerir Kemarok. Ikonostas, prestol i mobilir svtyne a tetrapod s z dubovho masvu namorenho na stredn hned farbu.

Na zver liturgie udelil vladyka Peter prvo nosi nbedernk otcovi Pavlovi Ninkovi, ktor sa vekou mierou zaslil o vstavbu kemarskho chrmu. Pri prleitosti ivotnho jubilea vladyka zablahoelal a odovzdal otcovi Jnovi Zvackmu medailu svtch apotolov Petra a Pavla. alie ocenenia si prevzali pni Jn Bajus st., Jn Bajus ml., Jn Brejk, Peter Bajus a Pavol Olekk za aktvnu angaovanos na ivote farnosti a zhotovenie ikonostasu, prestola a mobiliru.

Najkovejie je vak poda sprvcu Grckokatolckej farnosti Kemarok Dominika Petrka to, e sa Kemarania a vetci hostia stretli na spolonej modlitbe ako iv cirkev, ktor nie je v anonymite. Modlitby z st biskupa poas posviacky dokazuj, e oltr a ikonostas nie s len bezduchmi kusmi nbytku, prve naopak, prinaj hlbok symboliku, dokonca vstupuj do due loveka. Pane, prosme a vrcne, tak ako sme posvtili tento prestol, vstp do mjho srdca, posv ho. Daj, aby sa v om odohrvala t najvenejia obeta, obeta mjho ivota pre Teba. Aby si bol Ty oslven, aby si sa zjavil ako vemohci, dobr a milosrdn Boh, ktor bol poslan, aby zachrnil ma a tento svet, uzavrel modlitbou homliu vladyka Peter Rusnk.

Odpustovej slvnosti predchdzala duchovn prprava, ktor mala vovies veriacich do tajomstiev, ktor boli poas liturgie slven. V stredu 6. septembra priblil teolgiu ikonostasu Peter Kork, kapln z Popradu. Vznam prestola oltra a jeho dleitos ako miesto obety, smrti a zmtvychvstania Jeia Krista vysvetlil vo tvrtok 7. septembra docent Marcel Mojze, pedagg na Grckokatolckej teologickej fakulte. Na samotn sviatok farnos navtvil popradsk protopresbyter Mat Nastiin, ktor sa zameral na teolgiu sviatku Narodenia Presvtej Bohorodiky. Odpustov slvnos zaala v predveer v sobotu slvenm vekej veierne s ltiou.

 

 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
10. december 2023 (nedea) Radz
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1495414 (35 %)
me by
1371438 (32 %)
nepi
1388374 (33 %)
Hlasy: 4255226
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX