Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ako pozna a liei pynho? - Pozna ho poda toho, e sa sna o povenie. Pcha sa liei vierou v tto pravdu: Boh pynm odporuje, ale pokornm dva milos (Jak 4, 6). K tomu treba poznamena, e nikto sa neme vyliei z tejto nruivosti i keby sa ako bl, e bude odsden s pynmi, km sa celkom nezriekne tby po slve, podobne ako sa niekto neme odnaui od nejakho dialektu alebo spsobu rozprvania alebo i od nejakho inho prejavu, km neprestane nielen poda toho robi, ale aj zaujma sa o to.
sv. Bazil Vek
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Rok > Synoda o synodalite 2021 - 2024

Synodlny proces

 

"Cirkev a synoda s synonym." (sv. Jn Zlatosty)

 

Synoda (2021 2024) m tri fzy:
 
1. Archieparchilna: 17. 10. 2021 15. 7. 2022
   
 
 

-----

-----

-----

 
 
2. Kontinentlna: september 2022 marec 2023
  
 
 
 
3. Univerzlna: 16. riadne zhromadenie biskupskej synody sa uskuton v dvoch zasadnutiach: prv od 4. do 29. oktbra 2023; druh v oktbri 2024. 

 

O synode

Boia Cirkev je zvolan na Synodu. Svt Otec Frantiek tmto zvolanm vyzva cel Cirkev, aby si poloila otzku o synodalite, ktor je rozhodujcou tmou pre ivot a poslanie Cirkvi:
 
Ako sa dnes v Cirkvi na rznych rovniach (od miestnej a po univerzlnu) uskutouje nae spolon kranie, ktor umouje ohlasova evanjelium v slade s misiou, ktor nm bola zveren? K akm krokom ns Duch pozva, aby sme rstli v naom spolonom kran?
 
Synoda je pre kad eparchiu a dieczu pozvanm, aby sa vydala na cestu hlbokej obnovy, ako ju k tomu inpiruje Bo Duch svojou milosou. Synoda je z grckeho slova syn-hodos, o znamen kra spolone. Nekrame vak sami, ale pripja sa k nm vzkriesen Kristus tak, ako sa pripojil k emauzskm uenkom. Preto stle plat: Kristus medzi nami!
 
 
 
  
 
 
Na zklade vsledkov plenrneho zhromadenia biskupov bude nasledova realizan fza, do ktorej bud znova zapojen miestne cirkvi. Vzvu zapoji sa do synodlneho procesu adresovali veriacim aj biskupi Slovenska. Mete si ju preta v plnom znen.
 
Koordintori archieparchilnej fzy synodlnej cesty
o. doc. ThDr. Marcel Mojze, PhD.
o. doc. ThDr. Peter Tirpk, PhD.
o. Mgr. Peter Kaur
 
Kontakt pre mdi:
o. Mgr. Michal Pavliinovi
 
E-mail synodlnej cesty Preovskej archieparchie:

Archieparchilny synodlny tm
Otec arcibiskup metropolita Mons. Jn Babjak SJ ustanovil archieparchilny synodlny tm, ktorho lenmi s okrem koordintorov a zodpovednho za mdi aj zstupcovia rehol, zstupcovia mladch, manelka kaza, laick manelsk pr, zstupca Rmov, zstupca Rusnov, zstupca hnut a spoloenstiev, zstupkya Charity a zstupca seniorov. Prv stretnutie tohto tmu sa uskutonilo 22. 11. 2021.

Dokumenty o Synode:
 
 
 
 

Odkazy na forman webinre
 
 
Internetov strnky o Synode
 
 
 
Na stiahnutie:

 

 

 

 

Synoda 2021 - 2023 v archieparchii (tlaov sprvy)

V Preove sa uskutonilo zveren synodlne stretnutie V Preove sa uskutonilo zveren synodlne stretnutie
27.05.2022 | Michal Pavliinovi | tanos(551) | Foto
Synodlne kranie v Preovskej archieparchii vstpilo do svojej poslednej fzy. V stredu 25. mja ... viac 
Archieparchilny synodlny tm zasadal v Preove po prvkrt Archieparchilny synodlny tm zasadal v Preove po prvkrt
24.11.2021 | Michal Pavliinovi | tanos(895) | Foto
V pondelok 22. novembra sa v aule Grckokatolckej teologickej fakulty Preovskej univerzity uskuto... viac 
VPreovskej archieparchii rokovali koordintori synodlneho procesu VPreovskej archieparchii rokovali koordintori synodlneho procesu
03.11.2021 | Michal Pavliinovi | tanos(928)
V stredu 3. novembra sa na grckokatolckom arcibiskupskom rade v Preove uskutonilo st... viac 
V Preove otvorili archieparchilnu fzu synodlneho procesu V Preove otvorili archieparchilnu fzu synodlneho procesu
18.10.2021 | Michal Pavliinovi | tanos(960) | Foto
Po tom o pred tdom v nedeu otvoril Svt Otec Frantiek synodlny proces nadchdzajcej synody... viac 
V nedeu v preovskej katedrle otvoria synodlny proces V nedeu v preovskej katedrle otvoria synodlny proces
15.10.2021 | Michal Pavliinovi | tanos(513)
V nedeu 10. oktbra otvoril ppe Frantiek vo Vatikne synodlny proces, ktor bude trva 2 roky.... viac 

 

 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
21. marec 2023 (utorok) Blahoslav
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1457130 (35 %)
me by
1334448 (32 %)
nepi
1350267 (33 %)
Hlasy: 4141845
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX