Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Pta si radu? odpovedal Arzn (Arzn Vek, + 449, sviatok 4.2.) iakovi v pti. Vdy dbaj, aby tvoje mylienky boli stle mil Bohu, vtedy ty preme vedn hriechy. Lebo vetky hriechy s od zlch mylienok, ktor prijma do srdca a tam ich udriava. A kto svoje mylienky usmeruje na Boha tm odha zl mylienky, ten premha hriene iadostivosti.
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Histria > Nai blahoslaven > Vasi Hopko > Dejiny kauzy beatifikcie

Krtke dejiny kauzy beatifikcie Sluhu Boieho ThDr. Vasia Hopka, titulrneho biskupa midilskho a pomocnho biskupa preovskho

1. 27. mja 1986 Kongregcia pre kauzy svtch adresovala dekrt Jeho Exc. tefanovi Koikovi (arcibiskupovi byzantskho obradu v Pittsburgu, PA). V tomto dekrte spomnan Kongregcia dala dovolenie k prprave procesov beatifikcie biskupov Teodora Romu, Pavla Petra Gojdia a Vasia Hopku v pittsburskej eparchii, PA v USA z dvodu politickej situcie (komunistickho prenasledovania), ktor bola v tomto obdob v eskoslovensku.
 
2. 17. decembra 1994 Kongregcia pre kauzy svtch s prot. . 1996-1/89 udelila Nihil obstare pre kauzu Pavla Petra Gojdia a Vasia Hopku.
 
3. 19. oktbra 1995 Sekretr Kongregcie pre kauzy svtch Jeho Exc. arcibiskup Edward Nowak adresoval dekrt Jeho Exc. Jnovi Hirkovi, v ktorom sa hovor: "nakoko politick situcia na Slovensku sa zmenila, mus sa pokraova v prprave procesu v diecze, kde biskupi Gojdi a Hopko zomreli, ako spomna kanonick prvo, teda v preovskej eparchii, ako iadal aj Jeho Exc. Judson Michael Procyk, pitsbursk arcibiskup-metropolita byzantskho obradu, nstupca Jeho Exc. arcibiskupa tefana Koika.
 
4. Na zklade toho boli poda predpisov kauz svtch menovan lenovia do potrebnch komisi a tribunl pre dieczny proces.
 
5. 7. janura 2001 boli menovan sksen historici a archivri, ktor dostali lohu zhromadi cel dokumentciu tkajcu nejakm spsobom kauzy Sluhu Boieho Vasia Hopka, nachdzajcu sa vo vetkch domcich a zahraninch archvoch.
 
6. Dekrtom Jeho Exc. ThDr. h.c. Jna Hirku z 30. janura 2001 bolo z prvneho hadiska nariaden otvorenie kauzy a tie bol menovan sdny tribunl.
 
7. Od 6. februra 2001 do 22. marca 2001 poas 15 zasadan 13 priamych svedkov odpovedala na 33 otzok promotora spavodlivosti. Bolo zhromadench 58 najdleitejch dokumentov.
 
8. 24. marca 2001 sa uskutonilo zveren zasadanie, po ktorom sa premiestnila kompletn dokumentcia diecznej fzy procesu na Kongregciu pre kauzy svtch (Transumptum a verejn kpia v pvodnom jazyku a talianskom preklade).
 
9. 6. aprla 2001 Kongregcia potvrdila prvnu platnos kuz Pavla Petra Gojdia titulrneho preovskho biskupa a Vasia Hopka, titulrneho biskupa midilskho a pomocnho preovskho a zaalo sa tdium celej doruenej dokumentcie. Tm sa zaala rmska fza procesu a prprava Positio.
 
10. 24. septembra 2001 bol menovan tribunl, ktor usmeroval exhumciu, sdne uznanie a premiestnenie ostatkov Sluhu Boieho ThDr. Vasia Hopka.
 
11. 19. novembra 2001 sa uskutonilo premiestnenie ostatkov Sluhu Boieho Vasia Hopka z podzemnej krypty pod Katedrlnym chrmom do steny avej bonej kaplnky v tom istom Katedrlnom chrme.
 
12. 7. jla 2003 v prtomnosti Svtho Otca spolu s almi 9 dekrtmi bol vyhlasen dekrt o muenctve Sluhu Boieho Vasia Hopka, titulrneho biskupa midilskho a pomocnho biskupa preovskho, ktor sa narodil 21. aprla 1904 v Hrabskom (Slovensko) a zosnul 23. jla 1976 v Preove (Slovensko).
Synoda 2021 - 2023
Dnes
13. aprl 2024 (sobota) Ale
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1506556 (35 %)
me by
1381008 (32 %)
nepi
1397726 (33 %)
Hlasy: 4285290
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX