Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ten sa cvi v jednej nosti, ten zas v inej, niekto vo vetkch, ale jedno musme ma vetci spolon: stly rast.
sv. Gregor Nazinsky
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Histria > Nai blahoslaven > Vasi Hopko > ivotopis

Biskup ThDr. Vasi Hopko (1904-1976)

Biskup  ThDr. Vasi  HopkoNarodil sa 21. aprla 1904 v Hrabskom, okres Bardejov v rodine Vasia Hopku a Anny, rod. Petrenkovej. Pokrsten bol 24. aprla 1904 miestnym grckokatolckym kazom Michalom isrikom.

Jeho rodiia boli chudobnmi ronkmi, okrem syna Vasia mali aj dcrku Mriu. Otec vykonval aj prcu zvonra a 6. jna 1905 pri zvonen proti brke ho zasiahol a usmrtil blesk. Pre vek biedu matka odila do USA za prcou a staros o deti prevzala na seba rodina Petrenkovch. Ke mal Vasi sedem rokov, vzal ho k sebe matkin brat Demeter Petrenko, ktor po vysviacke sa stal kazom v Oavici, na Spii.

Za jeho finannej pomoci zskal zkladn vzdelanie v Bardejove a stredokolsk v Evanjelickom gymnziu v Preove, ktor ukonil s vyznamenanm v roku 1923. Przdniny trvil u svojho strca kaza Demetra a tu zaal zskava svoj vrcny vzah k svojej cirkvi, nrodu a obradu, ktor ho sprevdzal cel ivot. Jeho elanm bolo sta sa kazom. Po maturite pokraoval v tdiu teolgie v Preove, ktor ukonil v roku 1928. Jeho matka podporujca jeho tdia z USA mala tbu, aby jej syn priiel za ou a stal sa kazom pre exarcht v Pitsburgu. Ale Pn Boh mal s nm in plny. Cestu do Ameriky mu znemonili viacer ochorenia a pobyt v nemocnici. Ako sa pe vo svojich spomienkach: Pretoe vetky peniaze na cestu som minul na doktorov a nemocnice, musel som sa vzda ndeje, e svoju mamu ete raz uvidm. Vtedy som si neuvedomoval, e to bola Boia va, ktor ma zdriavala v rodnej zemi.

Ako novokaz bol poveren neahkou lohou systematizova nov farnos pre grckokatolkov v Prahe. Tto bola zriaden v roku 1933 a on bol menovan jej prvm farrom. Vaka jeho zanietenosti sa mu podarilo zska pre bohosluby chrm sv. Klimenta. Poas praskho inkovania sa venoval s vekou lskou zvl᚝ chudobnm uom a tudentom, pre ktorch zaloil v roku 1929 Spolok grckokatolckych tudentov.

Chu do prce mu istotne dodvala aj prtomnos jeho matky, ktor sa vrtila z Ameriky po dlhch 22 rokoch odlenia a stala sa jeho domcou. V Prahe psobil do 1. septembra 1936. Napriek mnohej organizanej a pastoranej prci tudoval teolgiu alej na Karlovej univerzite. Posledn semester pre politick pomery absolvoval na Komenskho univerzite v Bratislave, kde v roku 1940 zskal doktort teolgie.

Jeho alie inkovanie bolo spt s Preovom. Biskup Pavol Gojdi ho po nvrate z Prahy ustanovil za piritula kazskho seminra a bol poveren vyuovanm na grckokatolckych kolch v Preove. Nsledne v roku 1941 sa stva tajomnkom biskupa Pavla Gojdia a po istch komplikcich bol menovan za profesora pastorlnej a morlnej teolgie na Vysokej bohosloveckej kole v Preove. Zrove bol poveren v roku 1946 za redaktora asopisu Blahovistnik, ktorho nplou malo by, aby grckokatolckych veriacich pouoval a posiloval vo viere, objasoval im byzantsk obrad a sm Vasi Hopko bol autorom mnohch lnkov. Biskup Pavol Gojdi, OSBM uvedomujc si jednak mnohos povinnost a loh nakoko bol v roku 1946 poveren jurisdikciou nad vetkmi grckokatolkmi v celom eskoslovensku a zrove predvdajc aj negatvne politick zmeny v republike podal iados Svtej Stolici v Rme o pridelenie pomocnho biskupa. Nm bol menovan prve ThDr. Vasi Hopko a to 2. janura 1947 a to ako titulrny biskup midilenskej dieczy v provincii Numidskej.

Konsekrcia za biskupa sa uskutonila 11. mja 1947 v Preove. Hlavnm svtiteom bol sdeln biskup preovsk Pavol Gojdi, OSBM a spolusvtiteom prask arcibiskup Dr. Josef Beran a koick biskup Jozef rsky. Biskup Hopko sa stal pravou rukou biskupa Gojdia. Pri svojich vizitciach po farnostiach povzbudzoval veriacich vo vernosti vo viere, vo svedomitom plnen svojich nboenskch povinnosti, v lske a vernosti svojej cirkvi. Subn rozvoj eparchie vak bol nsilne preruen. Na tzv. Sobore konanom 28. aprla 1950 v Preove bola innos grckokatolckej cirkvi v eskoslovensku zakzan. Obidvaja jej biskupi a zrove kazi boli vystaven alternatve bu pravoslvie alebo vznenie a odsdenie. Aj pre pomocnho biskupa ThDr. Vasia Hopku sa tak zana jeho krov cesta mnohmi vznicami, ktor podlomili jeho zdravie. Po poiatonch intervencich v Bi, alej v Hlohovci bol vznen v praskej Ruzyni. Na tento pobyt si spomna takto:

Aby ma zlomili zatvorili ma do tmavej samotky, kde som stratil orientciu. Potom ma printili chodi alebo sta takmer 122 dn. Moje opuchnut nohy sa podobali kmeom stromov. Dostval som iba ksok chleba a pohr vody. V duchu som videl svoj vlastn pohreb. Ale modlil som sa, aby som mal silu a zostal vern katolckej cirkvi.

To bola prprava na sdny proces, ktor sa konal 24. oktbra 1951 v Bratislave. Na tomto procese bol uznan za vinnho zo zloinov velezrady a vyzvedastva a tak bol odsden na 15 rokov vzenia, s peanm trestom 20 000,- korn a konfikciou majetku.
Zana sa jeho p mnohmi vznicami, kde strvil 13 a pol roka. Dvadsajeden krt ho prevali z vzenia do vzenia, pkrt bol v Leopoldove, dvakrt v Ilave, tyrikrt vo Valdiciach. Taktie sedel v Mirove a Ruzyni. Pracoval v mnohch profesich ako obva matracov, plata vriec na mku, vyrbal pendlky a biutriu.

Vo vzen vo Valdiciach podal sanos na Najvy sd, v ktorej vyvrtil vetky obvinenia, ale jeho iados o obnovenie procesu bola zamietnut.
Dlh roky vzenia zanechali na om stopy. Trpila ho cukrovka, astma a aktna depresia. S ako podlomenm zdravm ho v roku 1963 prepustili z vzenia a umiestnili do Charitnho domova v Oseku v echch, kde sa stal duchovnm otcom pre tam internovan sestriky, ktor ho nazvali: n zlat lovek. Snail sa nadviaza kontakty s kazmi a veriacimi.

Po spoloensko-politickch zmench v roku 1968 bol prepusten na slobodu a podieal sa na obnoven innosti grckokatolckej cirkvi. V rokoch normalizcie komunistick reim nedovolil biskupovi Hopkovi vykonva administrciu preovskej eparchie.

Da 2. aprla 1969 ho Svt Otec vymenoval za svtiaceho biskupa. V tom ase navtevoval jednotliv farnost, kde povzbudzoval veriacich a tie vysvcoval novch kazov.
Ndhern svedectvo o jeho ivote, zvl᚝ o utrpen, podva jeho prbuzn ThDr. Juraj Bujk: Jeho ivot nebol nim inm, ne utrpenm a akm krom. Biskupsk mitra na jeho hlave bola ndherne ligotav, ale zvntra to bola tov koruna. Trpel bez reptania...Ke sme spolu bvali neraz som videl, ako mus zpasi so svojou nemocou. Posledn tde svojho ivota sa kad de spovedal. V piatok rno (23. jna) odslil ete svt liturgiu a porozprval sa so sestrou Simeonou. V popoludajch hodinch sa dostavila nevonos, hlava klesla na bok a o 15.00 hod zomrel.

Pohrebn obrady vykonal da 29. jna 1976 krievack biskup Joakim Segedi, prtomn boli aj rmskokatolcki biskupi Jozef Feranec, Jn Pastor a vek poet duchovenstva a veriacich. Pochovan je v krypte preovskej katedrly.

Svt Otec pri svojej nvteve naej vlasti v Preove da 2. jla 1995 vo svojom prhovore grckokatolkom okrem inho povedal: Grckokatolcke spoloenstvo vylo z tejto skky obnoven a posilnen aj vaka svedectvu a krvi poetnch muenkov. ivm odkazom toho je viera vekho potu laikov, rehonkov, rehonok, kazov a duchovnch pastierov. Sta spomen muenctvo biskupa Gojdia a utrpenie biskupa Vasia Hopku.

14. septembra 2003 ho ppe svt Jn Pavol II. v Bratislave-Petralke vyhlsil za blahoslavenho. Uctievame si ho ako hieromuenka (biskupa muenka).
 
~ ThDr. Peter turk ~ 
Synoda 2021 - 2023
Dnes
15. aprl 2024 (pondelok) Fedor
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1506666 (35 %)
me by
1381084 (32 %)
nepi
1397817 (33 %)
Hlasy: 4285567
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX