Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Hovorte o hriechoch? lovek m ma vdy srdce pln tosti, ke si spomenie na svoje hriechy. A o sa tka hriechov inch ud, nem na ne nikdy myslie, ani odsudzova inch.
sv. Pimen Vek, + 440
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Archv akci

07.06.2018 - 16.06.2018 | tanos(22182) | Prlohy
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Mapujeme dobrotu poas nrodnho tda charity

Mapujeme dobrotu poas nrodnho tda charity
Grckokatolcka charita Preov (GKCH) poas Nrodnho tda charity (10. 16. jn) plnuje mapova dobrotu v mestch, kde poskytuje svoje sluby. Iniciatvou chce pribli charitatvno-socilne aktivity a ud, ktor za nimi stoja. Charita si poas celho tda pripravila bohat program, ktorm verejnos pozva do vzjomnho dialgu o nevyhnutnom vnman potrieb biednych, ndznych a chorch.
 
Nrodn tde charity je jedinen prleitos ako podnieti verejnos, aby mala otvoren oi a vnmav srdce pre potreby ndznych okolo ns. Chceme bra aksi mty, e charita je len o zbierke atstva alebo polievkach pre bezdomovcov. Rovnako iniciatvou chceme pozva ud do dialgu o naom spektre socilnych, zdravotnckych a alch sluieb, ktor s doplnen o nezanedbaten duchovn rozmer, pripomna Peter Valiek, riadite GKCH. Tde odtartuje Grckokatolcka charita Preov spolonou archijerejskou svtou liturgiou s Mons. Jnom Babjakom SJ, preovskm arcibiskupom a metropolitom v Katedrlnom chrme sv. Jna Krstitea v Preove o 10.00 hodine.
 
Mest Preov, Svidnk, Star ubova, Humenn aj obec Saurov zaij poas Nrodnho tda charity aspo jeden interaktvny charitn de. Na tmy: obchodovanie s umi, problematika zvislosti i bezdomovectva si GKCH pripravila besedy so vzcnymi umi, ktor sa problematikm venuj dlhodobo. Okrem odbornch slov sa s verejnosou podelia aj samotn klienti, ktor si zaili mnoh, pre ns nepredstaviten ivotn situcie. Besedy s obohaten aj o hudobnch host. Verejnos sa o naej prci dozvie aj prostrednctvom informanch stnkoch v mestch. Pribline 15 kl, niekoko farnost a farsk charita Okrun sa zapojili poas tda do Zbierky trvanlivch potravn, ktor bud venovan ndznym, ktor to najviac potrebuj. Farnosti grckokatolckej eparchie podporia charitn dielo modlitbou vo forme suhubej jektnie. Modlitebn reaz vytvoria poas celho tda aj v jednotlivch zariadeniach GKCH.
 
Prv ronk Nrodnho tda charity pripravila Slovensk katolcka charita v doch 10. 16. jn 2018. Jej cieom je intenzvnejie upriami pozornos verejnosti na socilne odkzanch ud a spsoby pomoci, ktor im charita poskytuje. Aktivitu podporili aj biskupi Slovenska a ztitu nad iniciatvou v rmci naej Grckokatolckej charity Preov prevzal Mons. Jn Babjak SJ, preovsk arcibiskup a metropolita.
 
Viac o program Nrodnho tda charity GKCH
 
Tde odtartuje Grckokatolcka charita Preov v nedeu, 10. jna, archijerejskou svtou liturgiou s Mons. Jnom Babjakom SJ, preovskm arcibiskupom a metropolitom v Katedrlnom chrme sv. Jna Krstitea v Preove o 10.00 hodine.
 
Pondelok je venovan tme Na ulici. Prve bezdomovectvo a pomoc uom bez prstreia s oblasti, ktorej sa v meste Preov venuje GKCH od svojho zaiatku. Poas tohto da si na chvu oksia by v koi distributra poulinho mesanka Cesta aj primtorka mesta Preov Andrea Turanov, zstupca riaditea radu PSK Fabin Novotn a protosynkel (generlny vikr) grckokatolckej Preovskej archieparchie ubomr Petrk. Sasne poas da bud nai klienti, udia bez domova, spolone s dobrovonkmi upratova ulicu Pod Tborom. De ukonia besedou v literrnej kaviarni Viola s otcom Petrom Gombitom, kazom a zakladateom organizcie Oza-ndej pre nov ivot v Berntovciach, Denisou Povaanovou, fredaktorkou mesanka Cesta a znmym abstinentom a distributrom asopisu Tnom Michalkom. Hudobnm hosom besedy je koick gospelov spevka Dominika Gurbaov.
 
Tam, kde chba zzemie je utorkov tma, ktor je prepojen so Svetovm dom boja proti detskej prci. Zzemie, ktor nemali ani mnoh eny, pre ktor vytvorili doasn domov v Dome sv. Faustny domov na polceste vo Svidnku alebo dievat, ktor sa stali obeami obchodu s umi. Ak si myslte, e obchodovanie s umi mono vidie iba v americkch filmoch, prte sa presvedi o opaku. Nielen pre tudentov Spojenej koly Svidnk pripravili besedu so svedectvami o novodobom otroctve, ktor bude pokraova na peej zne mesta Svidnk vo forme interaktvneho stnku spojenho s hudbou aj tancom.
 
Streda je v Starej ubovni venovan tme Doma. Prve teplo a lsku domova sa snaia vytvra v slubch Domu sv. Anny. Prostrednctvom trningovho bytu pre ncvik nezvislosti a integrcie ud so zdravotnm znevhodnenm do majoritnej spolonosti sa mohla osamostatni klientka Stanka Hudakov. Prve ona je autorkou bsn, ktormi si pln svoj tajn sen. Tie doplnili ilustrciami deti a mlad z Domu sv. Anny. Slvnostn uvedenie knihy Mj sen bude o 10:00 hod. v ubovnianskej kninici.

Resocializan stredisko Domov ndeje v Preove ponka zvislm muom odborn starostlivos a sprevdzanie poas procesu uzdravovania. Reintegrcia a resocializcia je oblas, na ktor upriamia pozornos tvrtkovm program Naplno a nezitne. O 17.00 hodine ponknu verejnosti rzne pohady na zvislos: pohad zvislho Andreja, pohad matky zvislej dcry uby a pohad odbornka i terapeuta. Beseda v literrnej kaviarni Viola bude doplnen skupinou Anastasis.
 
Posledn pracovn de v tdni Naplno a dstojne v Humennom a v obci Saurov. Prve naplno sa snia zamestnanci GKCH pomha v slubch Domu sv. Jdu Tadea denn stacionr pre dospelch, Socilnom centre Humenn a Sklade solidarity Humenn, aby udia ili dstojne aj napriek svojej nepriaznivej socilnej situcii, zdravotnm znevhodnenm alebo akej ivotnej skke. Od 10:00 hod. bude na Nmest slobody (Pri fontne) interaktvny stnok spojen s hudbou, kde verejnos njde informcie, kreatvne dielne a alie atrakcie pre deti aj dospelch. V obci Saurov poteia vetkch svtou liturgiou a katechzou otca Jozefa Zorvana, a tie spev host Saurovsk nevesty a prezentciou diela miestnej spisovateky Oľgy Švedovej.

 


Prlohy

Synoda 2021 - 2023
Dnes
29. janur 2023 (nedea) Gapar
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1451875 (35 %)
me by
1329439 (32 %)
nepi
1345302 (33 %)
Hlasy: 4126616
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX