Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Naa biedna dua asto zde z cesty tm, e jej in tlieskaj za dobr skutky a ona nachdza vie poteenie v tom, e ju nazvaj astnou, ne v tom, e akou je... A to, o malo sli ako dvod na chvlu Boha, sa namiesto toho men na prinu nho vzdialenia sa od neho.
sv. Gregor Vek
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Fotogalrie

Fotogalrie

Kov slov: GTF PU v Preove (5), Grckokatolcka teologick fakulta (14), Ples (5)
Poet: 17
Metodick de uiteov Preovskej archieparchie
Metodick de uiteov Preovskej archieparchie
Katechza  vzvy a impulzy
Katechza vzvy a impulzy
Ples Bardejov-Vinbarg
Ples Bardejov-Vinbarg
GTF deviaty ples
GTF deviaty ples
tudenti GTF putovali na Velehrad
tudenti GTF putovali na Velehrad
Preovsk univerzita udelila estn doktort
Preovsk univerzita udelila estn doktort
VIII. ples na GTF v Preove
VIII. ples na GTF v Preove
Rmsky kresansk ples
Rmsky kresansk ples
Svt Mikul GTF PU v Preove
Svt Mikul GTF PU v Preove
Stretnutie s kresanom zo Srie v Preove
Stretnutie s kresanom zo Srie v Preove
IV. medzinrodn maliarsky plenr
IV. medzinrodn maliarsky plenr
GTF prijali medzi cirkevn fakulty
GTF prijali medzi cirkevn fakulty
Svt Mikul na GTF
Svt Mikul na GTF
Na GTF zaal nov akademick rok
Na GTF zaal nov akademick rok
Spoluprca Grckokatolckej teologickej fakulty s univerzitou v Krakove
Spoluprca Grckokatolckej teologickej fakulty s univerzitou v Krakove
Duchovn obnova a posviacka na GTF v Preove
Duchovn obnova a posviacka na GTF v Preove
Odpustov slvnos vo fakultnej kaplnke v Preove
Odpustov slvnos vo fakultnej kaplnke v Preove