Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Vy, ktor ste zvyknut zastova sa aktvne Boch sviatost, ke dostvate telo Pnovo, chrnite ho so vetkou starostlivosou a uctievate si ho, dvajc vek pozor, aby z neho nespadla na zem ani omrvinka, aby sa ni nestratilo z posvtnho daru. A skutone, vae presvedenie, e by bolo hriechom, ak by pre vau nepozornos omrvinka spadla, je sprvne. Ke vak pre uchovanie tela, ste tak pozornmi, aj je sprvne, e takmi ste, preo potom myslte, e je menou vinou, ke sa nedbalo strat Boie slovo namiesto jeho tela?
Origenes
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Fotogalrie

Fotogalrie

Kov slov: GTF PU v Preove (5), Grckokatolcka teologick fakulta (14), p (113), Velehrad (2)
Poet: 126

1 2 3 4 5 6 7

Septembrov Mal p na hore Zvir
Septembrov Mal p na hore Zvir
Kardinl Mauro Piacenza pozdravil grckokatolckych kazov na ich pti vutine
Kardinl Mauro Piacenza pozdravil grckokatolckych kazov na ich pti vutine
Odpustov slvnos na hore Zvir
Odpustov slvnos na hore Zvir
Jnov Fatimsk sobota aMal p na hore Zvir
Jnov Fatimsk sobota aMal p na hore Zvir
Arcibiskup Jn Babjak na pti grckokatolckych seminaristov vutine
Arcibiskup Jn Babjak na pti grckokatolckych seminaristov vutine
7. Metropolitn p Grckokatolckej cirkvi do Krakova
7. Metropolitn p Grckokatolckej cirkvi do Krakova
Mjov Fatimsk sobota a Mal p na horu Zvir
Mjov Fatimsk sobota a Mal p na horu Zvir
Aprlov Fatimsk sobota aMal p na hore Zvir
Aprlov Fatimsk sobota aMal p na hore Zvir
Marcov Fatimsk sobota aMal p na hore Zvir vLitmanovej
Marcov Fatimsk sobota aMal p na hore Zvir vLitmanovej
Mal p na hore Zvir
Mal p na hore Zvir
Mal p na hore Zvir
Mal p na hore Zvir
Mal p na hore Zvir
Mal p na hore Zvir
Slovensk Rmovia na pti v Rme
Slovensk Rmovia na pti v Rme
P zamestnancov AB
P zamestnancov AB
Mal p na hore Zvir
Mal p na hore Zvir
P cirkevnch kl do Litmanovej
P cirkevnch kl do Litmanovej
Mal p na hore Zvir
Mal p na hore Zvir
Cirkevn koly v utine
Cirkevn koly v utine
P rmskych rodn
P rmskych rodn
Mal p na hore Zvir
Mal p na hore Zvir

1 2 3 4 5 6 7