Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Nepatr sa estnmu loveku by hrdm na svoje dobr skutky, ale k pokore sa privdza. Ten, kto rob dobr skutky, m svetl veniec. A ten, kto mnoh dobr skutky vykonal, ale domnieva sa, e mlo je toho, o dobrho vykonal, ten lovek tmto pokornm zmanm o sebe, svetlej a jagavej veniec dostane. U koho je pokorn zmanie, jeho dobr skutky bvaj svetlejie, no ak niet pokornho zmania, vtedy aj svetl dobr skutky temnej a vek sa zmenuj. Preto, ak chce niekto svoje dobr skutky ukza vekmi, nech ich nepoklad za vek, a vtedy sa oni stan vekmi.
sv. Izidor Peluzsk, + 4. st.
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Milan Tom

Naroden:
1950 Mal Ozorovce

Ordinovan:
9. jn 1974

Psobisk:
1975  -  1980 sprvca farnosti Miovce
1975  -  1980 sprvca excurrendo Vyn Olava
1980  -  1983 sprvca farnosti Hlivitia
1983  -  1989 sprvca excurrendo eovce
1983  -  1989 sprvca farnosti Nin ipov
1986  -  1989 sprvca excurrendo Lastovce
1989  -  1991 sprvca farnosti Trebiov
1991  -  ? farr Novosad

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.