Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Kazi, ktor prebvaj medzi umi, maj by svtejmi a estnejmi ako t, ktor odili do hr a pte, lebo kazi sa staraj o seba i o ud, a t, o odili do pte, staraj sa iba o seba. Na ivot kazov, ktor s medzi umi, sa vetci pozeraj a nasleduj ich, a t, ktor sedia v jaskyniach a v pti, t svoje rany lieia alebo vence sami sebe plet.
sv. Izidor Peluzsk, + 4. st.
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Juraj Ki

Naroden:
1813

Zomrel (miesto pochovania):
10. aprl 1883 ?

Ordinovan:
0. 1839

Psobisk:
1840  -  1847 sprvca farnosti Koick Kleenov
1847  -  1861 farr Slansk Nov Mesto
1861  -  1864 sprvca farnosti Vyn Kazimr
1864  -  1878 sprvca farnosti Boldogkvralja
1878  -  1883 sprvca farnosti Zbojn

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.