Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Aby sme videli, e vea ud hynie svojou vlastnou vou, predstavme si, e v dome vznikol poiar; kto chce svoj ivot zachrni, len o uvid poiar, zanechva vetko a utek, aby si zachrnil ivot. Avak in chce si zachrni svoje veci, zbiera ich, aby ich vyniesol, avak poiar sa rozril, zachvtil ho a splil ho; zahynul z vlastnej vle, z lsky k niektorm svojim doasnm veciam. Tak aj t, ktor nedbaj na Boie prikzania, a s zviazan pozemskmi putami, ke prde ohe ven, - zadusia sa svojimi neprvosami.
sv. Makar Egyptsk, pustovnk, +390
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Mgr. Jozef EKAN, titulrny kanonik

Cirkevn titul:
tit. dekan (1978), tit. arcidekan (1995), tit. kanonik (2001)

Naroden:
1945 Sabinov

Zomrel (miesto pochovania):
29. aprl 2018 Preov

Ordinovan:
27. marec 1967 Preov

Psobisk:
1969  -  1993 sprvca farnosti Vek Lipnk
1993  -  1995 sprvca farnosti Matiaka
1993  -  1995 sprvca excurrendo Remeniny
1995  -  1999 sprvca farnosti Remeniny
1999  -  2002 pracovnk biskupskho radu poveren sprvou sakrlnych stavieb
2000  -  2001 vpomocn duchovn ubovec
2002  -  2002 rektor katedrlneho chrmu
2002  -  2004 metodik DKS
2004  -  2007 archivr Biskupskho radu v Preove
2007  -  2018 na odpoinku

Menovania a in psobisk:
1996  -  1997 vicerektor Kazskho seminra v Preove

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.