Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Niektor by chceli robi dobre ale nechc trpie zlo, chc by pokorn, ale aby nikto nimi neopovrhoval, chc sa uspokoji s tm, o maj, ale aby im nikdy nechbalo potrebn, chc by istmi ale bez umtvenia, trpezlivmi, ale bez urok. Chceli by zska nosti, ale sa nenamhaj pre ne, skrtka tia po vaznch poctch v meste bez toho, aby poznali vojensk boje v poli.
sv. Gregor Vek
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

tefan VASILK CSsR, titulrny arcidekan, prvo nosi nbedernk

Cirkevn titul:
tit. dekan (1998), tit. arcidekan (2002), prvo nosi nbedernk (2015)

Naroden:
1936 Mal Lipnik

Zomrel (miesto pochovania):
1. mj 2019 Stropkov

Ordinovan:
10. jn 1973 Preov, coel.

Dtum zaiatku rehonej sluby:
2. jn 1973

Psobisk:
1973  -  1985 sprvca farnosti migovec
1973  -  1985 sprvca excurrendo Uba
1976  -  1985 sprvca excurrendo Ladomirov
1985  -  1986 sprvca excurrendo Hostovice
1985  -  1986 sprvca excurrendo Osadn
1985  -  1993 sprvca farnosti Rokytov pri Humennom
1985  -  1993 sprvca excurrendo Zbojn
1987  -  1990 sprvca excurrendo Svetlice
1987  -  1990 sprvca excurrendo Vyn Jablonka
1993  -  1994 sprvca excurrendo Stropkov-Boka
1993  -  1998 sprvca farnosti Stropkov
1998  -  2019 na odpoinku v monastieri Stropkov

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.