Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ako nevytrhvaj zo zeme siln stromy i s koremi siln poryvy vetra, i ke hocijako na nich naraj a z hociktorej strany ich nahaj a tieto npory vetra ich robia viac tvrdmi a odolnejmi, tak isto aj svt duu ijcu estne, npory pokuen a akost nezniia, ale ju ete viac vyzdvihn do vieho trpenia, podobne ako spravodlivho Jba prve ony urobili ete slvnejmi a dstojnejmi.
sv. Jn Zlatosty
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

tefan VASILK CSsR, titulrny arcidekan, prvo nosi nbedernk

Cirkevn titul:
tit. dekan (1998), tit. arcidekan (2002), prvo nosi nbedernk (2015)

Naroden:
1936 Mal Lipnik

Zomrel (miesto pochovania):
1. mj 2019 Stropkov

Ordinovan:
10. jn 1973 Preov, coel.

Dtum zaiatku rehonej sluby:
2. jn 1973

Psobisk:
1973  -  1985 sprvca farnosti migovec
1973  -  1985 sprvca excurrendo Uba
1976  -  1985 sprvca excurrendo Ladomirov
1985  -  1986 sprvca excurrendo Hostovice
1985  -  1986 sprvca excurrendo Osadn
1985  -  1993 sprvca farnosti Rokytov pri Humennom
1985  -  1993 sprvca excurrendo Zbojn
1987  -  1990 sprvca excurrendo Svetlice
1987  -  1990 sprvca excurrendo Vyn Jablonka
1993  -  1994 sprvca excurrendo Stropkov-Boka
1993  -  1998 sprvca farnosti Stropkov
1998  -  2019 na odpoinku v monastieri Stropkov

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.