Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Kazi, ktor prebvaj medzi umi, maj by svtejmi a estnejmi ako t, ktor odili do hr a pte, lebo kazi sa staraj o seba i o ud, a t, o odili do pte, staraj sa iba o seba. Na ivot kazov, ktor s medzi umi, sa vetci pozeraj a nasleduj ich, a t, ktor sedia v jaskyniach a v pti, t svoje rany lieia alebo vence sami sebe plet.
sv. Izidor Peluzsk, + 4. st.
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

ThLic. PaedDr. Martin ZLACK, humensk archieparchilny vikr

Cirkevn titul:
humensk archieparchilny vikr (2017) stavroforn protojerej (2022)

Naroden:
1974 Preov

Ordinovan:
6. august 1997 Preov

Vyie a in tdi:
ThLic. (Pastorlna teolgia) - PAT v Krakove (2004)
PaedDr. (Nboensk vchova) - KU v Ruomberku (2005)

Psobisk:
1997  -  2003 sprvca excurrendo Snakov
1997  -  2005 sprvca farnosti Hrabsk
2005  -  2010 farr Preov-Sekov
2010  -  2017 farr Humenn
2017  -  ? vikr Humenskho archieparchilneho vikaritu

Menovania a in psobisk:
2010  -  2017 protopresbyter Humenskho protopresbyteritu
2017  -  ? len Kolgia konzultorov Preovskej archieparchie
2017  -  ? len Presbyterskej rady Preovskej archieparchie

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.