Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Aksi brat sa ptal otca Pimena (sv. Pimen Vek, + 440): Preo stle sdim svojich bratov? A starec mu odpovedal: Preto, e si doteraz nepoznal seba samho. Lebo kto poznal samho seba, u nevid chyby svojich bratov.
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Nvteva Svtho Otca Frantika na Slovensku
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

ThDr. Miroslav DANCK, PhD., titulrny arcidekan

Cirkevn titul:
tit. arcidekan (2001)

Naroden:
1958 Kamienka

Ordinovan:
12. jn 1983 Preov

Vyie a in tdi:
ThLic. - PAT v Krakove (1999)
ThDr., PhD. - PAT v Krakove (2004)

Psobisk:
1983  -  1987 sprvca farnosti Kyjov
1983  -  1987 sprvca excurrendo Tich Potok
1987  -  1995 sprvca farnosti Vojice
1988  -  1990 sprvca excurrendo Nov Ruskov
1995  -  1999 sprvca farnosti Hlinn
1999  -  2007 vicerektor Kazskho seminra v Preove
2007  -  2010 farr Vek Lipnk
2010  -  2019 rektor Kazskho seminra v Preove
2019  -  ? vpomocn duchovn Preov

Menovania a in psobisk:
1997  -  2005 odb. asistent GTF PU
2003  -  2005 predseda Akademickho sentu GTF PU
2010  -  2015 predseda sprvnej rady neinvestinho fondu Sv. Jn Krstite
2010  -  2016 len Kolgia konzultorov Preovskej archieparchie
2010  -  ? cenzor asopisu SLOVO
2010  -  ? predseda Komisie pre permanentn kazsk formciu
2010  -  ? len Presbyterskej rady Preovskej archieparchie
2015  -  ? predseda sprvnej rady Vedeckej grantovej agentry Mikula Russnka

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.