Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Menu
Citát
Kňazi, ktorí prebývajú medzi ľuďmi, majú byť svätejšími a čestnejšími ako tí, ktorí odišli do hôr a púšte, lebo kňazi sa starajú o seba i o ľudí, a tí, čo odišli do púšte, starajú sa iba o seba. Na život kňazov, ktorí sú medzi ľuďmi, sa všetci pozerajú a nasledujú ich, a tí, ktorí sedia v jaskyniach a v púšti, tí svoje rany liečia alebo vence sami sebe pletú.
sv. Izidor Peluzský, + 4. st.
GMC BARKA - Juskova Voľa
Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku
Facebook grkatpo
Gréckokatolícka teologická fakulta
Úvod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
Žijúci / zosnulí:
Aktuálna funkcia:
Rehoľa:
vrátiť pôvodné nastavenie

Mons. ThDr. Ján BABJAK SJ, PhD., prešovský arcibiskup metropolita

Cirkevný titul:
tit. dekan (1985), Mons. (2002)

Narodený:
1953 Hažín nad Cirochou

Ordinovaný:
11. jún 1978 Prešov, coel.

Dátum začiatku rehoľnej služby:
18. jún 1989

Vyššie a iné štúdiá:
ThLic. - PIO v Ríme (1993)
ThDr., PhD. - PIO v Ríme (1996)
26.10.2010 - udelenie čestného titulu Dr.h.c. PU v Prešove
25.04.2013 - udelenie čestného titulu Dr.h.c. UKSW vo Varšave

Pôsobiská:
1978  -  1983 kaplán Prešov
1983  -  1983 správca excurrendo Fulianka
1983  -  1989 správca farnosti Ľubica
1989  -  1990 prefekt Kňazského seminára CMBF v Bratislave
1990  -  1991 kaplán Bratislava
1991  -  1993 štúdium na PIO v Ríme
1993  -  1994 správca Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove
1994  -  1995 redaktor Vatikánskeho rozhlasu v Ríme
1995  -  1996 štúdium na PIO v Ríme
1997  -  2001 riaditeľ Centra spirituality Východ-Západ M. Lacka v Košiciach
2001  -  2002 riaditeľ vedecko-výskumného pracoviska TF TU - CSVZML v Košiciach
2003  -  2008 prešovský biskup
2008  -  2022 prešovský arcibiskup metropolita

Menovania a iné pôsobiská:
1997  -  2001 odb. asistent GBF PU
1997  -  2001 odb. asistent TF TU v Trnave
2000  -  2001 člen teologickej komisie pre blahorečenie biskupa P. P. Gojdiča
2003  -  2010 vrámci KBS má na starosť Rádio Lumen
2010  -  ? predseda Enviromentálnej subkomisie KBS


11.12.2002 vymenovanie za sídelného prešovského biskupa
06.01.2003 biskupská konsekrácia pápežom bl. Jánom Pavlom II. v Bazilike sv. Petra v Ríme
18.01.2003 intronizácia v Prešove, veľký kancelár GBF PU v Prešove, v rámci KBS mal na starosti Rádio Lumen do roku 2010
30.01.2008 vymenovaný za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu, hlavu Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku
17.02.2008 slávnostná intronizácia v Prešove
29.06.2008 prevzatie posvätného pália z rúk pápeža Benedikta XVI. na sviatok ap. Petra a Pavla
od roku 2008 synodálny otec (v r. 2008 sa zúčastnil Biskupskej synody o Božom slove, v r. 2012 Biskupskej synody o Novej evanjelizácii na odovzdanie viery, v r. 2014 prípravnej Biskupskej synody o rodine, v r. 2015 riadnej Biskupskej synody o rodine a v r. 2018 sa zúčastnil Biskupskej synody na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania)
07.03.2009 vymenovaný za člena Kongregácie pre východné cirkvi

Vyhľadávanie

Farnosť (podľa farnosti, filiálky alebo jurisdikčného územia):
 
Kňaz (podľa priezviska):
podrobné vyhľadávanie
Pri písaní textu systém automaticky ponúkne vyhovujúce záznamy.