Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Nepatr sa estnmu loveku by hrdm na svoje dobr skutky, ale k pokore sa privdza. Ten, kto rob dobr skutky, m svetl veniec. A ten, kto mnoh dobr skutky vykonal, ale domnieva sa, e mlo je toho, o dobrho vykonal, ten lovek tmto pokornm zmanm o sebe, svetlej a jagavej veniec dostane. U koho je pokorn zmanie, jeho dobr skutky bvaj svetlejie, no ak niet pokornho zmania, vtedy aj svetl dobr skutky temnej a vek sa zmenuj. Preto, ak chce niekto svoje dobr skutky ukza vekmi, nech ich nepoklad za vek, a vtedy sa oni stan vekmi.
sv. Izidor Peluzsk, + 4. st.
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Mgr. Andrej DUJK, protojerej

Cirkevn titul:
tit. dekan (1970), tit. kanonik (1994), protojerej (2004)

Naroden:
1934 Hanigovce

Zomrel (miesto pochovania):
16. august 2021 Sabinov

Ordinovan:
28. jn 1959 Preov

Psobisk:
1968  -  1980 sprvca farnosti Bodrual
1968  -  1980 sprvca excurrendo Pstrin
1980  -  1997 sprvca excurrendo Sobo
1980  -  2003 sprvca farnosti arisk tiavnik
2003  -  2006 farr arisk tiavnik
2008  -  2016 sudca Metropolitnho tribunlu Preovskej archieparchie
2016  -  2021 vpomocn duchovn Drienica

Menovania a in psobisk:
1978  -  2003 dekan Svidnckeho dekantu
1992  -  2008 sudca DCS v Preove

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.