Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
akou ranou je hrdos, ktor je prameom vetkho zla... Ostatn hriechy sa ohraniuj iba naou (udskou) podstatou, avak hrdos uchopila a zvrhla z neba i netelesn sily (anjelov). Diabla, ktor predtm nebol diablom, prve ona urobila diablom.
sv. Jn Zlatosty, 3. Beseda, Na slov proroka Izaia, 3
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

18.10.2016 | TK KBS, CCEE, sga, ml; pz | tanos(1978)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Vchodn katolcki hierarchovia sa zdu na vronom stretnut v Portugalsku

Vchodn katolcki hierarchovia sa zdu na vronom stretnut v Portugalsku

Portugalsko 17. oktbra (TK KBS) Vron stretnutie vchodnch katolckych hierarchov Eurpy sa bude tohto roku kona v znmom marinskom ptnickom mieste vo Fatima v Portugalsku (20. - 23. oktbra 2016). Ide o stretnutie biskupov vchodnch (grcko-katolckych) cirkv sui iuris, ktor s v plnej jednote s Katolckou cirkvou a jej viditenou hlavou, rmskym ppeom, ale lia sa od Latinskej cirkvi liturgickou, sviatostnou, disciplinrnou a knonickou tradciou. Okrem grckokatolckych cirkv existuj v Eurpe aj in zjednoten cirkvi: Maronitsk, Chaldejsk a Armnska cirkev. Od roku 2009 sa stretnutie kon pod patrontom Rady eurpskych biskupskch konferenci (CCEE).
 
Tmou tohtoronho stretnutia je pastoran starostlivos o migrantov katolkov vchodnho obradu v krajinch s prevane latinskou tradciou. Na stretnut sa zastn bratislavsk eparcha vladyka Peter Rusnk spolu s ostatnmi troma hierarchami Grckokatolckej cirkvi zo Slovenska vladykom Jnom Babjakom, vladykom Milanom Chauturom a vladykom Milanom Lachom.
 
Stretnutie vchodnch hierarchov z Eurpy sa zane v Monastieri sv. Hieronyma v Lisabone, a to vo tvrtok poobede. Zdenm biskupom sa prihovor lisabonsk latinsk patriarcha kard. Manuel Clemente, alej kardinl Sandri prefekt Kongregcie pre vchodn cirkvi, ako aj kardinl Antonio Maria Vegliò, predseda Ppeskej rady pre pastorciu migrantov a cestujcich a napokon generlny sekretr CCEE, Mons. Duarte da Cunha. tvrtkov program bude pokraova veierou v byzantskom obrade a odchodom do Fatimy.
 
V piatok 21. oktbra s v programe dve pracovn zasadania. Prv je venovan ekonomickej situcii, ktor vedie k fenomnu migrcie. Hierarchovia si vypouj prednku, ktor prednesie portugalsk ekonm prof. João Lus Csar das Neves. Nsledne odznej svedectv dvoch biskupov z Rumunska (Virgil Bercea) a Ukrajiny (Josif Mian). Druh pracovn zasadanie bude venovan tme Integrcia a asimilcia a predstav ju biskup S.E. Mons. Youssef Soueif z Cypru. Praktick rovina danej problematiky bude ilustrovan dvoma svedectvami: svedectvom rumunskej rodiny, ktor ije v panielsku a svedectvom uiteky z Lisabonu, ktor vyuuje v kole, ktor navtevuj mnoh Ukrajinci. Poobede si hierarchovia vypouj prednku o fatimskch zjaveniach a ich vzahu k vchodnej Eurpe, po ktorej bude nasledova nvteva marinskej svtyne a miesta zjaven. Veer bud hierarchovia slvi bosk liturgiu v rumunskom jazyku, ktorej bude predseda vladyka Florentin Crihalmeanu z Rumunska.
 
Sobotaj program otvor modlitba rannch chvl v armnskom obrade, slven v kaplnke zjaven, ktorm bude predseda biskup Lvon Boghos Zkiyan z Turecka. Doobeda je na programe tretie pracovn zasadanie na tmu: Dialg medzi prijmajcimi cirkvami a cirkvami, odkia migranti pochdzaj. Tme sa bud venova vo svojich prspevkoch vy arcibiskup Svajtoslav evuk z Kyjeva a biskup Guerino di Tora z Talianska. Nsledne sa hierarchovia presun do Marinskej svtyne Naej Panej z Nazar, aby tam slvili archijerejsk liturgiu, ktorej bude predseda preovsk arcibiskup metropolita, Jn Babjak. Sasou popoludajieho programu je aj modlitba zverenia sa pod ochranu Panny Mrie, ktor v mene zastnench hierarchov prednesie vladyka Cyril Vasi, sekretr Kongregcie pre vchodn cirkvi. Biskupov pozdrav aj nov predseda CCEE, kardinl Angelo Bagnasco. Oakva sa tie, e biskupi na zasadan pripravia zveren dokument, ktor bude nsledne zverejnen. Veer bude patri modlitbe posvtnho ruenca a sviekovej procesii. Program tvordovho stretnutia vyvrchol v nedeu, slvnostnou archijerejskou liturgiou v Chrme Najsvtejej Trojice, ktorej bude predseda vy arcibiskup Svjatostlav evuk a prechodom cez Brnu milosrdenstva.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
10. december 2023 (nedea) Radz
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1495414 (35 %)
me by
1371438 (32 %)
nepi
1388373 (33 %)
Hlasy: 4255225
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX