Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Zv dkladne, o je pre teba uitonejie, i si zvoli doasn prjemnos a tm s na ven smr, alebo si vybra utrpenie, praktizova nosti a takmto spsobom dosiahnu ven astie.
Sv. Bazil Vek
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

08.11.2016 | Barbara Baloghov | tanos(1919)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Dvadsiate kolokvium Disputationes Quodlibetales na GTF PU vPreove

Dvadsiate kolokvium Disputationes Quodlibetales na GTF PU vPreove

Na pde Katedry filozofie a religionistiky Grckokatolckej teologickej fakulty Preovskej univerzity v Preove sa v doch 26. a 27. oktbra 2016 konalo kolokvium Disputationes Quodlibetales s medzinrodnou asou. Kolokvium m dvadsaron tradciu. Vzniklo v roku 1997 s vedomm zmerom nadviaza na starobyl akademick tradciu pochdzajcu z ias univerzitnho psobenia sv. Toma Akvinskho. Na stredovekch univerzitnch diskusich mohol vystpi ktokovek z lenov akademickej obce s prednkou na ubovon tmu a ostatn ho kriticky povali. Nsledne sa k odprednanej tme diskutovalo.
 
Jubilejn dvadsiaty ronk mal tmu Dstojnos loveka a jeho budcnos. Kolokvium otvoril vedci katedry profesor Pavol Danck, ktor v roku 1997 stal pri jeho zrode. S pozdravnm slovom vystpil dekan fakulty Mons. profesor Peter turk, ktor ocenil akademick prnos kolokvia a jeho dvadsaron tradciu. V vode sa prihovoril aj emeritn vedci katedry RNDr. Jozef Voskr, spoluzakladate Disputationes Quodlibetales, a vyzdvihol vznam kladenia otzok a hadania Pravdy. Prspevok o udskej dstojnosti v svislosti s migrciou predniesol aktvny astnk prvho ronka kolokvia profesor Rudolf Dupkala. estnm hosom bol profesor Karol Tarnowski z Filozofickej fakulty Ppeskej univerzity Jna Pavla II. v Krakove. Vo svojom prspevku sa zamal nad otzkou vzahu nboenstva a slobody loveka.
 
Na Disputationes Quodlibetales XX spolu vystpilo tridsaosem astnkov z Banskej Bystrice, Bielsko-Bialej, Bratislavy, Katovc, Koc, Krakova, Lublina, Poznane, Prahy, Preova, Ruomberka, iliny a Varavy. V diskusich zaznieval apel na ochranu dstojnosti loveka v sasnch rchlo meniacich sa socilnych podmienkach udskho ivota. (alie informcie s na strnke katedry- tu.)

Synoda 2021 - 2023
Dnes
23. september 2023 (sobota) Zdenka
Svt da: Poatie ctyhodnho a slvneho proroka, predchodcu a krstitea Jna.
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1475245 (35 %)
me by
1352549 (32 %)
nepi
1367776 (33 %)
Hlasy: 4195570
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX