Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ke sa umva, modli sa, ke si na ceste, modli sa, ke si na lku, modli sa. Nech si kdekovek, modli sa. Ty si chrm bo, preto nehadaj miesto, hadaj len duevn naladenie. Nech ide kamkovek, vzvaj Boha, on a vypouje.
sv. Efrm Srsky
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

25.06.2017 | TK KBS, mk; pz | tanos(1933)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Rozhovor s Mons. Milanom Lachom, novm administrtorom eparchie Parma v USA

Rozhovor s Mons. Milanom Lachom, novm administrtorom eparchie Parma v USA

Bratislava 24. jna (TK KBS) Pri prleitosti novho menovania doterajieho pomocnho biskupa Preovskej archieparchie Mons. Milana Lacha za apotolskho administrtora sede vacante eparchie Parma pre Rutnov v USA priname naim itateom krtky rozhovor.
 
1. Vladyka, o znamen toto menovanie a ak s jeho dvody?
 
Toto moje menovanie Svtm Otcom Frantikom za Apotolskho administrtora sede vacante rutnskej eparchie Parma v Spojench ttoch americkch znamen, e budem spravova tto uprzdnen eparchiu ako administrtor s prvami sdelnho biskupa, teda nateraz nebudem riadnym eparchilnym biskupom. Apotolsk administrtor sede vacante znamen, e tam idem z poverenia Svtho Otca do asu, ktor nie je natrvalo, a on me neskr vymenova riadneho eparchilneho biskupa. Dvodom je starostlivos Svtej stolice o naich grckokatolckych veriacich v eparchii Parma, ktor pokrva 14 ttov severnej strednej asti USA - s vekomestami ako Chicago i Detroit. Ich predkovia z vej asti boli rusnmi, ktor sa tam odsahovali za prcou pred viac ako 100 rokmi. Teda idem upevova vo viere v Trojjedinho Boha naich grckokatolckych veriacich, ako ich biskup otec, zatia doasne.
 
2. Ak je to Rutnska cirkev, pod koho prinle a kto s jej veriaci? S medzi nimi aj udia slovenskho pvodu?
 
Rutnska cirkev je oznaenm pre grckokatolckych veriacich v USA, ktor predovetkm pochdzaj z zemia vchodnho Slovenska a z mukaevskej eparchie na Podkarpat. Toto oznaenie je tak preto, lebo okrem nich s tam ete aj in grckokatolci, Ukrajinci i melchiti z blzkeho Vchodu. Cirkevnoprvne je rutnska grckokatolcka cirkev v USA metropolitnou cirkvou sui iuris so svojou Radou hierarchov, rovnako ako grckokatolcka cirkev na Slovensku. M tyri eparchie archieparchiu v Pittsburghu, na ele s hlavou tejto grckokatolckej cirkvi, arcibiskupom a metropolitom vladykom Wiliamom C. Skurlom, eparchiu Passaic, blzko New Yorku, na ele s vladykom Kurtom Burnettom, eparchiu Phoenix, blzko San Francisca, s vladykom Johnom Pazakom CSsR a nakoniec eparchiu Parma, blzko Clevelandu, kde som bol menovan ja, za Apotolskho administrtora sede vacante. Ako som u povedal vyie, s to predovetkm potomkovia naich rusnov, ale aj Slovkov, Maarov i Chorvtov - grckokatolkov z bvalej Raksko-uhorskej monarchie. Dnes u hovoria vetci po anglicky a po anglicky sa vysluhuj aj vetky bohosluby v tejto cirkvi.
 
3. Preo myslte, e Svt Otec menoval prve vs?
 
Svt Otec to asi videl ako najlepiu monos pre dobro tchto naich veriacich. Ke Svt Otec poveruje nejakou slubou v Cirkvi, t sa neodmieta. Poda mojich informcii je v eparchii Parma asi 9 tisc veriacich, v 30 farnostiach s pribline 34 kazmi. S tam aj stli diakoni a seminaristi. V tejto eparchii psobia aj dvaja enat kazi so svojimi rodinami z naej Preovskej archieparchie, otec Mirn Keru-Kmec a otec Marek Viovsk. V eparchii je aj jeden ensk monastier so iestimi mnkami, a s tam aj sestry bazilinky. Je to pre ma vzva, aby azda viac spolupracovali nae grckokatolcke cirkvi na Slovensku a v USA. Len pre zaujmavos, aj mj star otec z maminej strany Jn Zavack, sa narodil pri Chicagu, na zem terajej eparchie Parma a ako tvorron sa vrtil so svojimi rodimi a srodencami sp do Osturne za Raksko-Uhorska, dnes v okrese Kemarok. Take vidte: histria sa opakuje. Tak ako mj prastar otec iiel za prcou do USA pred viac ako sto rokmi, tak ja tam idem teraz, aby som s Boou pomocou spravoval tchto naich veriacich a bol im otcom.
 
4. Bude to znamena, e Preovsk archieparchia dostane v najbliej dobe novho biskupa?
 
Na tto otzku vm neviem da odpove.
 
5. o bude teraz nasledova vo vaom ivote, o sa zmen? Odchdzate zo Slovenska?
 
Zmeny v mojom ivote bud, tak ako u mnohokrt predtm. Od mjho vstupu do kazskho seminra som nebol nikde viac ako 5 rokov. Take u bol as. Pre ns jezuitov to nie je ni neobvykl. Je to misia, ktor dostvam od Svtho otca. Odchdzam zo Slovenska do Spojench ttov. Do dvoch a troch mesiacov mm povinnos, poda knonov CCEO, prebra oficilne svoj rad Apotolskho administrtora sede vacante v Parme. Po tyroch rokoch v lohe pomocnho biskupa v Preove, o ma vemi obohatilo mnohmi sksenosami a za o sa chcem poakova otcovi arcibiskupovi a metropolitovi Jnovi Babjakovi SJ, budem i s mojimi grckokatolckymi veriacimi v americkej kultre, v anglicky hovoriacej krajine a v inch podmienkach. Oni chc i evanjelium a pou Boie slovo. Ja ho mm ohlasova slovom a mojm ivotom: to je moje najdleitejie poslanie biskupa, kvli tomu tam idem. Ale idem tam s vekou dverou, e Boh je so mnou. Neopa ma. Dverujem mu.
 
6. Vladyka, mohli by sme vs ete poprosi o krtky odkaz pre naich itateov?
 
Prosm veriacich na Slovensku i v zahrani, aby sa za ma modlili, lebo som len slab lovek, ale ako hovor svt apotol Pavol: Milosou Boou som tm, m som. Aj ja zaham vetkch vs do mojich modlitieb. A ete: Nedajte si ukradn zo svojich sdc Jeia Krista. Usilujte sa by pravdiv k sebe aj k inm, nezvite si, ba prve naopak, doprajte inm a majte rados a pokoj v srdci. Takch kresanov potrebuje zai Slovensko. Bojujte duchovn boj, aby sme sa raz stretli v nebi, lebo tam je n skuton domov.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
27. marec 2023 (pondelok) Alena
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1457741 (35 %)
me by
1334975 (32 %)
nepi
1350789 (33 %)
Hlasy: 4143505
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX