Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Radi hadme do diaky, ale zabdame na brata, ktor je veda ns.
Abb Pierre
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
Nvteva Svtho Otca Frantika na Slovensku
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

03.05.2018 | Informan stredisko Preovskej archieparchie | tanos(817)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

V Preove pochovali grckokatolckeho kaza Jozefa ekana

V Preove pochovali grckokatolckeho kaza Jozefa ekana

V stredu 2. mja slvil preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ v Katedrle sv. Jna Krstitea v Preove zdun svt liturgiu a pohrebn obrady za zomrelho o. Jozefa ekana, ktor bol kazom Preovskej archieparchie, za poetnej asti kazov z Preovskej archieparchie i Koickej eparchie. Telesn ostatky otca Jozefa boli po pohrebnch obradoch uloen na mestskom cintorne v Preove.
 
V homlii vladyka Jn akoval za kazsk slubu zomrelho otca Jozefa na rznych miestach, kde psobil, a tie poakoval aj jeho manelke, ktor sa oho poas akej choroby vzorne starala. Pri tejto prleitosti poakoval vetkm manelkm grckokatolckych kazov za ich pomoc a podporu ich manelom kazom.
 
Otec Mgr. Jozef ekan, titulrny kanonik, sa narodil 27. augusta 1945 v Sabinove ako druh diea z smich srodencov rodiom Andrejovi a Albete. Po devronej zkladnej kole v Sabinove a po ukonen strednej koly vstpil do seminra. Pred svojm kazskm svtenm, 20. augusta 1966 prijal sviatos manelstva s Mriou, rod. Soviovou, s ktorou vychovali syna Slavomra, ktor sa tie stal kazom. Rok psobil ako diakon a 27. marca 1967 bol vysvten za kaza. Po vysviacke nastpil na povinn dvojron vojensk slubu. Po jej absolvovan dostal v roku 1969 svoju prv farnos Vek Lipnk ako prv grckokatolcky kaz v tejto farnosti po obnoven Grckokatolckej cirkvi na Slovensku. Tam zanal svoje kazsk psobenie v neahkom prostred, v neahkch asoch. Dochdzal do farnosti z Preova, aby poslil svojim veriacich. Ale to len do roku 1978, ke sa mu podarilo za pomoci svojich veriacich vybudova nov farsk budovu, do ktorej sa nasahoval spolu so svojou rodinou. Jeho aktivita bola odmenen aj vtedajm ordinrom Jnom Hirkom, ktor mu v roku 1978 udelil titul titulrny dekan. Prce na duchovnom poli, ale aj na zveaovan cirkevnho majetku pokraovali alej. Onedlho boli opraven Boie chrmy nielen vo farnosti Vek Lipnk, ale aj vo fililke Strany. V tejto farnosti otec Jozef psobil do roku 1993, celch 24 rokov. V roku 1993 bol poveren otcom biskupom Jnom Hirkom spravova hne dve farnosti: Matiaka a Remeniny, kde op zanal s budovanm farskch budov, kee tie pvodn boli nevhodn na bvanie. Pri posviacke farskej budovy v Remeninch v roku 1995 mu preovsk biskup Jn Hirka udelil titul titulrny arcidekan. Popri starostlivosti o tieto farnosti s fililkami bol v rokoch 1996 1997 poveren zabezpeova aj materilnu strnku kazskho seminra ako vicerektor. V rokoch 1998 2002 bol predsedom stavebno-liturgickej komisie a od roku 1999 bol poveren sprvou sakrlnych stavieb v Preovskej eparchii. Od roku 2000 2001 psobil otec Jozef ako vpomocn duchovn vo farnosti ubovec. V roku 2001 mu otec biskup Hirka udelil titul titulrny kanonik. V roku 2002 bol vymenovan za rektora katedrlneho chrmu. V rokoch 2002 2004 bol zasa metodikom Dieczneho katechetickho radu. A v rokoch 2004 2007 bol archivrom Biskupskho radu v Preove.
 
V roku 2007 odiiel na zaslen odpoinok, priom vypomhal v katedrlnom chrme ako spovednk. Poas nasledujcich rokov ho Pn navtvil krom v podobe akej choroby, ktor ho postupne pripravila o silu i pam. Ete km vldal, kad rno bol so svojou manelkou prtomn na svtej liturgii, neskr u len medzi veriacim udom, kee choroba mu nedovolila st pri oltri spolu s ostatnmi kazmi. Posledn rok u nevychdzal z domu. Pravidelne ho navtevoval otec Anton Moji, ktor mu vykonval duchovn slubu. Po cel as mu bola vekou oporou jeho milujca manelka, ktor sa a do poslednej chvle o neho vzorne starala. V Nedeu o Samaritnke 29. aprla tesne pred poludnm otec Jozef tko usnul, zaopatren sviatosami, v 51. roku kazskho ivota a v 72. roku svojho pozemskho ivota.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
05. december 2022 (pondelok) Oto
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1447890 (35 %)
me by
1325289 (32 %)
nepi
1341327 (33 %)
Hlasy: 4114506
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX