Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Mali by sme pova evanjelium, ako keby bol Pn pri ns prtomn a k nm hovoril. Nemusme hovori: Ak astn boli t, ktor ho mohli vidie. Toti mnoh z tch, o ho videli, mali as na jeho ukriovan; a vea z tch, o ho nevideli, uverili v neho. Slov, ktor vyli z Pnovch st, boli zaznamenan, uschovan a zachovan pre ns.
sv. Augustn
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

06.08.2019 | Martin Dluanin | tanos(1207) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Patriarcha Youssef Absi predniesol homliu na hlavnej pti v Litmanovej

Patriarcha Youssef Absi predniesol homliu na hlavnej pti v Litmanovej

Poas prvho augustovho vkendu sa na hore Zvir v Litmanovej uskutonila archieparchilna odpustov slvnos. V sobotu 3. augusta popoludn zaala slvnos modlitbou korunky Boieho milosrdenstva, pokraovala svtenm vody, modlitbou posvtnho ruenca a vekou veierou s poehnanm ltijnch darov.
 
Prv de vyvrcholil slvenm archijerejskej svtej liturgie o 18:00, ktorej predsedal preovsk arcibiskup a metropolita Jn Babjak SJ za asti Jeho Blaenosti Youssefa Absiho, patriarchu Melchitskej grckokatolckej cirkvi. V homlii vladyka Jn pripomenul vetkm, e Mria ako skuton Matka sa star o ns vetkch a neustle ns pozva kra spolu s ou v strety nebeskej blaenosti a svtosti. Po liturgii nasledovala prednka otca tefana Paloka, ktor vysvetlil v om spova prav marinska cta. Program pokraoval o 22:30 krovou cestou, poas ktorej mali veriaci monos zama sa nad utrpenm Jeia Krista vo videniach Katarny Anny Emerichovej. Rozjmania si pripravil otec Martin Dudok, rektor chrmu na hore Zvir. O polnoci slvil svt liturgiu otec Ondrej Pack, redemptorista zo Starej ubovne. Po liturgii bola vyloen Najsvtejia Eucharistia k celononej adorcii.

 

V nedeu rno sa program slvnosti zaal ukonenm celononej adorcie a poehnanm s Najsvtejou Eucharistiou, pokraoval modlitbou akatistu k Presvtej Bohorodike a o 9:00 nasledovala katechza otca Petra Borzu o blaenom hieromuenkovi Pavlovi Petrovi Gojdiovi, muovi pokornho a zlatho srdca. Svt ruenec, ktor sa v sobotu aj v nedeu modlila Ivetka Hudkov, jedna z vizionrok, bol bezprostrednou prpravou na slvenie boskej liturgie.
 
Vrcholom odpustovej slvnosti bola archijerejsk svt liturgia, ktorej predsedal vladyka Jn Babjak SJ, preovsk arcibiskup metropolita a homliu predniesol Jeho Blaenos Youseff Absi, patriarcha Melchitskej grckokatolckej cirkvi. Spolu s nimi koncelebrovali otec biskup Andrej Imrich, emeritn pomocn biskup Spiskej dieczy, vladyka Jn Eugen Koi, emeritn pomocn biskup Praskho apotolskho exarchtu a mnostvo kazov. Patriarcha Absi v homlii predstavil Mriu, ako t, ktor aj ke bola telesne vzat do neba, ostala naou matkou. Skrze slov sv. Jna z Damasku upriamil pozornos na Mriinu vekos v Boom plne a na ochotu poslcha a necha sa vies Bohom.

  

V samom zvere sa vetkm zastnenm poakoval otec Jozef Urvinitka, duchovn sprvca hory Zvir. Poas obidvoch vkendovch dn mnostvo ptnikov naerpalo vea duchovnch sl nielen skrze bohat duchovn program na hore Zvir, ale aj vaka vysluhovaniu sviatosti zmierenia poas celej odpustovej slvnosti. Archieparchilna slvnos v Litmanovej bude budci rok umocnen o dve vznamn jubile, nakoko uplynie 30 rokov od zaiatku dajnch zjaven na hore Zvir a 25 rokov od ich ukonenia.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
23. marec 2023 (tvrtok) Adrin
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1457304 (35 %)
me by
1334610 (32 %)
nepi
1350383 (33 %)
Hlasy: 4142297
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX