Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ako pozna a liei pynho? - Pozna ho poda toho, e sa sna o povenie. Pcha sa liei vierou v tto pravdu: Boh pynm odporuje, ale pokornm dva milos (Jak 4, 6). K tomu treba poznamena, e nikto sa neme vyliei z tejto nruivosti i keby sa ako bl, e bude odsden s pynmi, km sa celkom nezriekne tby po slve, podobne ako sa niekto neme odnaui od nejakho dialektu alebo spsobu rozprvania alebo i od nejakho inho prejavu, km neprestane nielen poda toho robi, ale aj zaujma sa o to.
sv. Bazil Vek
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

14.08.2019 | Michal Pavliinovi | tanos(1440) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Slovensko navtvil patriarcha Youssef Absi

Slovensko navtvil patriarcha Youssef Absi

Z Blzkeho vchodu zmietanho vojnou priiel 1. 7. augusta na svoju prv oficilnu nvtevu Slovenskej republiky Jeho Blaenos Youssef Absi, melchitsk grckokatolcky patriarcha Antiochie a celho Vchodu, Jeruzalema a Alexandrie. Nvteva sa uskutonila na pozvanie preovskho arcibiskupa metropolitu Jna Babjaka SJ, ktor patriarchu poas celch siedmich dn sprevdzal. Sasou delegcie zo Srie bol aj Nader Haddad, kancelr patriarchu.
 
Bratislava
 
V piatok 2. augusta navtvil patriarcha v Bratislave viacerch ttnych predstaviteov Slovenskej republiky. Hne zrna prijal patriarchu osobitn vyslanec Eurpskej nie pre podporu nboenskej slobody vo svete Jn Fige. Na Ministerstve kultry SR ho prijal v zastpen pani ministerky ubice Lakovej ttny tajomnk Ivan Sek a na Ministerstve zahraninch vec a eurpskych zleitost SR prijal patriarchu ttny tajomnk Luk Parzek. Na vetkch tchto stretnutiach pri rokovaniach dominovala tma aktulnej situcie v Srii a na Blzkom vchode. Vojna v Srii trv u osem rokov a vye p milinov ud sa nedobrovone stalo uteencami alebo presdlencami z vlastnej krajiny, sttisce ud prilo v tomto konflikte o ivot. Patriarcha pri rokovaniach so ttnymi predstavitemi Slovenska rokoval najm o monostiach spoluprce pri udran kresanov v ich krajine. Obidvaja ttni tajomnci si pozorne vypouli mylienky a plny patriarchu o vzjomnej spoluprci a prejavili odhodlanie podpori projekty, ktor napomu udranie kresanov na Blzkom vchode, ako aj nvrat presdlench kresanov do vlasti. Patriarcha navtvil aj Apotolsk nunciatru na Slovensku, kde ho prijal Mons. Giacomo Guido Ottonello, apotolsk nuncius na Slovensku. V priateskom rozhovore patriarcha s nunciom spomnali na spolonch priateov, kee apotolsk nuncius psobil v rmci diplomatickch sluieb Vatiknu v rokoch 1985 1989 v Libanone.
 
Litmanov
 
V piatok podveer sa delegcia presunula na vchod Slovenska, kde bol patriarcha poas vkendu astn na archieparchilnej odpustovej slvnosti na hore Zvir v Litmanovej. Spolu s vladykom Jnom Babjakom SJ si preiel cel arel na hore Zvir a pozorne si vypoul sled historickch udalost, ktor sa udiali na tomto najmladom ptnickom mieste Preovskej archieparchie. V sobotu 3. augusta podveer patriarcha koncelebroval archijerejsk svt liturgiu. Tisce ptnikov, ktor v nedeu dopoludnia zaplnili horu Zvir poas slvnostnej archijerejskej svtej liturgie, si mohli vypou patriarchove slov poas homlie, v ktorej skrze slov sv. Jna z Damasku upriamil pozornos na Mriinu vekos v Boom plne a na ochotu poslcha a necha sa vies Bohom. V zvere slvnosti sa patriarchovi poakoval duchovn sprvca hory Zvir Jozef Urvinitka a odovzdal mu vyrezvan ikonu litmanovskej Boej Matky Nepokvrnenej istoty.
 
Preov
 
V pondelok 5. augusta zavtal patriarcha do sdla Grckokatolckej metropolitnej cirkvi, do Preova. Najprv absolvoval prehliadku arcibiskupskej rezidencie a Kaplnky sv. Jozefa Snbenca. O 10.30 h sa uskutonila na pde Grckokatolckej teologickej fakulty Preovskej univerzity slvnos udelenie Zlatej medaily Preovskej univerzity patriarchovi Absimu. Slvnos otvoril svojm prhovorom dekan fakulty Mons. prof. Peter turk, ktor privtal vetkch zastnench a v krtkosti oboznmil patriarchu s histriou, psobenm a aktulnymi tudijnmi programami fakulty. Arcibiskup metropolita Jn vo svojom prhovore vyjadril vek rados a nadenie z prtomnosti patriarchu Youssefa na Slovensku a prtomnm priblil niekoko zaujmavost z tejto nvtevy. Rektora Preovskej univerzity Dr. h. c. prof. Petra Knyu na tomto slvnostnom akte zastupoval prorektor pre rozvoj, informatizciu a hodnotenie kvality doc. Peter Adamiin. Prorektor vo svojom prhovore zdraznil, e na nvrh dekana Grckokatolckej teologickej fakulty PU v Preove Mons. prof. Petra turka rozhodla Vedeck rada Preovskej univerzity jednohlasne o udelen tejto zlatej medaily. Vyzdvihol patriarchovu innos vo vzdelvacej oblasti, priom poukzal na mnostvo publikovanch knh a lnkov v oblasti patristiky, sviatost, kresanskej spirituality a liturgickej reformy. Taktie zdraznil, e Jeho Blaenos zohrva nezastupiten miesto pri rieen problmov v politicko-socilnej oblasti blzkovchodnch krajn. Po ocenen evidentne dojat patriarcha vo svojej akovnej rei vyjadril vek rados z toho, e mohol navtvi Slovensko a spozna nau kultru. Poakoval metropolitovi Jnovi za pozvanie a Preovskej univerzite za vznamn ocenenie. Zrove celmu auditriu priblil histriu Melchitskej grckokatolckej cirkvi a prtomnch vyzval k modlitbe za vojnou zmietan Sriu. Po oceovan sa patriarcha so sprievodom presunuli do Kaplnky sv. Jozefa na arcibiskupskom rade, kde sa spolone pomodlili iestu hodinku. Na zver odovzdal vladyka Jn Jeho Blaenosti Youssefovi relikvie naich blahoslavench hieromuenkov Pavla Petra Gojdia a Vasia Hopka, ktor si patriarcha uctil bozkom. Ako dar dostal aj dva antimenziony, jeden historick s podpisom blahoslavenho Pavla Petra Gojdia a druh aktulny od vladyku Jna. Taktie mu vladyka venoval medailu Jubilejnho roka Preovskej archieparchie, pamtn list a ikonu krsnobrodskej Bohorodiky vyobrazen na mramore. Patriarcha sa vrcne poakoval a metropolitovi Jnovi odovzdal run melchitsk kr a taktie antimenzion podpsan patriarchom.
 
Monos spozna krsy Slovenska mal patriarcha v utorok 6. augusta, ke navtvil Pieninsk nrodn park a zaksil aj plavbu plou na Dunajci. V stredu 7. augusta, v zveren de nvtevy, prijal patriarchu na pde Kazskho seminra bl. P. P. Gojdia jeho rektor otec Vladimr Sekera-Miklu, ktor patriarchu oboznmil s tm, ako prebieha kazsk formcia v seminri.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
15. aprl 2024 (pondelok) Fedor
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1506704 (35 %)
me by
1381111 (32 %)
nepi
1397852 (33 %)
Hlasy: 4285667
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX