Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Vy ste (rodiia) apotolmi svojich det. V dom je vam kostolom. Akoe my kazi mme povinnos stara sa o vae due a z tejto starostlivosti budeme sklada ty pred najvym Sudcom, o koko viac ste povinn stara sa o due vaich det vy, ktorm ich Boh zveril osobitnm spsobom od prvho da na zemi... Z boskch vec je najboskejia - formova mravy det...
sv. Jn Zlatosty
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

10.12.2019 | Michal Pavliinovi | tanos(2631) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

V Preove sa rozlili so zosnulm biskupom Jnom Eugenom Koiom

V Preove sa rozlili so zosnulm biskupom Jnom Eugenom Koiom

 V grckokatolckej Katedrle sv. Jna Krstitea sa dnes, 9. decembra rozlili so zosnulm vladykom Jnom Eugenom Koiom, emeritnm pomocnm biskupom Apotolskho exarchtu grckokatolckej cirkvi v eskej republike a titulrnym abrittskm biskupom. S jednm z poslednch pamtnkov likvidcie Grckokatolckej cirkvi na Slovensku, ktor zomrel 4. decembra 2019, sa prilo rozli 11 biskupov, takmer dve stovky kazov a vek mnostvo veriacich.

 

vodn modlitbu panychdy sa pomodlil vladyka Ladislav Huko, exarcha Apotolskho exarchtu grckokatolckej cirkvi v eskej republike, ktorho sasou klru bol aj neboh vladyka Jn Eugen. Rozsiahly nekrolg zachytvajci dleit okamihy ivota vladyku Jna Eugena pretal Mons. ubomr Petrk, protosynkel Preovskej archieparchie a zrove autor knihy rozhovorov s vladykom Jnom Eugenom, ktor vyla v jni tohto roka pod nzvom V ndeji vzkriesenia.

 

Zdunej svtej liturgii predsedal vladyka Jn Babjak SJ, preovsk arcibiskup metropolita, spolu s nm koncelebroval aj vladyka Cyril Vasi SJ, arcibiskup a sekretr Kongregcie pre vchodn cirkvi, ktormu pred viac ako 32 rokmi na priminej svtej liturgii kzal prve zosnul vladyka Jn Eugen Koi. Prtomn boli aj hajddorosk arcibiskup metropolita Flp Kocsis, rmskokatolcky arcibiskup metropolita Bernard Bober z Koc a al biskupi oboch katolckych obradov.

 

Arcibiskup Jn Babjak vo svojej homlii poukzal na silu Boieho Slova, ktor ma silu venho ivota. A tto sila, ktorej pvodcom je vaz nad smrou Jei Kristus, chce spasi kadho loveka. A pokraoval aj cittom z knihy V ndeji vzkriesenia, kde neboh vladyka Jn Eugen vrav: Iba s Kristom sa d zvazi. Vetka innos, vetko, o som robil, vetko, o sa dialo v mojom ivote, bolo v ndeji vzkriesenia. Vetko spovalo v tom, e prde moment, ke Kristus uke svoju moc a lsku. Ja som v ase, ke sme boli zakzan, na vlastn ui poul: Grckokatolci tu bud vtedy, ke poteie voda hore potokom. A voda tak neteie, a my sme tu! V duchu toho som il svoj ivot. Nech je to povzbudenm v rznych situcich aj pre vs a pre kadho, kto ver, e Jei Kristus je mocnej ako vetko zlo.

 

alej poukzal na vekos eucharistickej obety v ivote vladyku Jna Eugena Koia, ktor hoci bol v PTP prpore, denne sa mu podarilo slvi svt liturgiu, ako aj vtedy ke pracoval v uhonej bani a tto nekrvav obetu sprtomnil aj v hbke 506 metrov pod zemou.
 
Homliu zakonil vladyka Jn slovami vaky: Verm, e naa cirkev ma v nebi alieho orodovnka, lebo krov a protivenstiev m stle vea, lebo diabol nesp. A prhovor vyznvaa a vernho biskupa u Pna Boha vemi zavi. akujem ti otec biskup Jn Eugen Koi za tvoje svedectvo, za vernos Cirkvi, za to, e si svoju Grckokatolcku cirkev stle miloval a do konca si sa zaujmal o jej ivot.
 
Po svtej liturgii nasledovali pohrebn obrady, ktorm dominuje sedem modlitieb, ktor sa modlili jednotliv biskupi, liac sa tak so svojm spolubratom v slube. Zveren smu modlitbu predniesol arcibiskup metropolita Jn Babjak a pri trojnsobnom zvolan Alleluja, vylial olivov olej v znamen kra na hlavu nebohho biskupa.
 
Na konci sa prihovoril vladyka Ladislav Huko, ktor poakoval arcibiskupovi Jnovi Babjakovi za to, e sa ujal vladyku Jna Eugena poas jeho emeritry, ktor tak mohol svoju starobu preva tam odkia vyiel a kde dlho psobil. Zdraznil, e vladyka Jn Eugen bol muom modlitby, ktor sa neprestajne modlil. Po om sa prihovoril Peter Sandtner, predseda Konfedercie politickch vzov Slovenska, ktor zaspomnal na spolon stretnutia s vladykom Jnom Eugenom, zdraznil jeho vernos Svtmu Otcovi v pohnutch asoch, i obetavos, ktor sa vrazne prejavila pri sdnom procese, kedy si vladyka Jn Eugen iadal radej vy trest, len aby uchrnil od trestu gazdov, u ktorch sa ukrval, skr ne bol zatknut.
 
Zo vetkch zaslanch kondolenci boli ete pretan psomn kondolencie prezidentky Slovenskej republiky Zuzany aputovej, vladyku Milana Lacha, eparchu z Parmy (USA) a vladyku Rastislava, pravoslvneho arcibiskupa preovskho a metropolitu eskch krajn a Slovenska.
 
Telesn ostatky vladyku Jna Eugena Koia boli uloen v krypte pod Katedrlou sv. Jna Krstitea.
 
Mons. Jn Eugen Koi, emeritn pomocn biskup Apotolskho exarchtu grckokatolckej cirkvi v eskej republike a titulrny abrittsk biskup, sa narodil 25. jna 1926 v Pozdiovciach. Ako bohoslovec v kazskom seminri v Preove zail v roku 1950 jeho zruenie i zkaz Grckokatolckej cirkvi, ktorej zostal vdy vern. Komunistickm reimom oznaen za politicky nespoahlivho, bol zaraden do PTP prporov v echch. 1. janura 1951, posledn de prvej dovolenky z PTP, bol tajne, na zklade skorieho shlasu biskupa bl. Pavla Petra Gojdia OSBM, biskupom Rbertom Pobonm vysvten za kaza. Bol osemkrt sden a nakoniec odsden na tyri roky vzenia, stratu obianskych prv a k tomu zkaz pobytu v Preovskom a Koickom kraji na p rokov. 3. decembra 1967 ako tyridsajedenron tajne prijal biskupsk svtenie v Brne z rk tajnho biskupa Felixa Davdka. Vo vatiknskej roenke Annuario Pontificio m uvdzan prve tento dtum biskupskej konsekrcie. Hovoril vak, e ak by to malo by raz zverejnen, bez podmienenho svtenia by ani biskupsk slubu neprijal. 24. aprla 2004 ho ppe sv. Jn Pavol II. vymenoval za abrittskho titulrneho biskupa a pomocnho biskupa v Praskom apotolskom exarchte. 15. mja 2004 prijal verejne v Katedrle sv. Klementa v Prahe biskupsk svtenie sub conditione (s podmienkou), kee prv vysviacka bola neverejn v podzemnej cirkvi. Jeho biskupskm heslom bolo zvolanie: Mj Jei, Milosrdenstv! Zomrel zaopatren sviatosami 4. decembra 2019, v nedoitom 94. roku ivota, v 69. roku kazstva a v zaatom 53. roku od tajnej, resp. v 16. roku od verejnej biskupskej vysviacky. Vladyka Jn Eugen Koi bol v ase mrtia druhm najstarm biskupom spomedzi hierarchov byzantskej tradcie.
 
Fotogalrie:
 
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
23. marec 2023 (tvrtok) Adrin
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1457301 (35 %)
me by
1334608 (32 %)
nepi
1350379 (33 %)
Hlasy: 4142288
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX