Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Menu
Citát
Lepšie je byť hlúpym ako pyšným, lebo hlúpy prejavuje iba svoju nerozumnosť ako nedostatok rozumu, pyšný však - čo je horšie - prejavuje nerozumnosť spolu so šialenstvom. Hlúpy je zlo pre seba samého, ale pyšný je aj pre iných utrpením. Pýcha sa rodí z nerozumnosti.
sv. Ján Zlatoústy
Banner TV Lgos
GMC BARKA - Juskova Voľa
Facebook grkatpo
Gréckokatolícka teologická fakulta
Úvod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Správy

20.07.2020 | TK KBS, RV jb, rp, sga; ml | Čítanosť(682)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

V Užhorode pochovali zosnulého mukačevského eparchu Milana Šášika

V Užhorode pochovali zosnulého mukačevského eparchu Milana Šášika

Užhorod 20. júla (TK KBS) Na Ukrajine sa rozlúčili so zosnulým mukačevským eparchom Milanom Šášikom CM. Pohrebné obrady sa konali v nedeľu a v pondelok. Jeho telesné pozostatky dnes uložili v krypte v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Užhorode. Člen rehole vincentínov vladyka Šášik náhle zomrel v utorok 14. júla v užhorodskej nemocnici v dôsledku trombózy. Pán si ho povolal v 68. roku života, 45. roku kňazstva a 18. roku biskupskej služby. Mukačevskú gréckokatolícku eparchiu viedol od roku 2003, najprv ako apoštolský administrátor a od roku 2010 ako eparchiálny biskup.
 
Archijerejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa prihovoril v homílii po ukrajinsky. Pohreb sa konal za účasti vrchného arcibiskupa kyjevsko-haličského Svjatoslava Ševčuka, hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, pomocného biskupa Mukačevskej eparchie Nila Jurija Luščaka OFM a biskupov zo širokého okolia. Košickú eparchiu zastupoval jej eparchiálny biskup Milan Chautur. List predsedu Konferencie biskupov Slovenska, bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského, prečítal vladyka Ján Babjak.
 
Prvá časť smútočných obradov sa začala v nedeľu. Rakva s ostatkami zosnulého vladyku bola prenesená do katedrály z miestneho Kňazského seminára bl. biskupa Teodora Romžu. Prvá časť pozostávala zo slávenia zádušnej liturgie sv. Jána Zlatoústeho, po ktorej nasledoval pohrebný obrad. Ten pozostával z rozličných spevov, žalmov, viacerých čítaní z listov sv. apoštolov a evanjelií. Hlavným slúžiteľom obradov bol pomocný biskup vladyka Nil Jurij Luščak OFM. Obrady prebiehali v cirkevnej slovančine, no zazneli aj jektnije (invokácie) po maďarsky a po rumunsky.
 
Po obradoch nasledovalo celonočné modlitbové bdenie. Kňazi a veriaci mali možnosť rozlúčiť sa s vladykom Milanom a vzdať mu poslednú úctu. Rozlúčiť sa prichádzali rôzne komunity, rehole a hnutia. V miestnej kaplnke Troch svätiteľov zneli celú noc rozmanité spevy, modlitby a Božie slovo. Prihovoril sa okrem iného aj páter františkán, ktorý poukázal na veľkú úctu zosnulého vladyku Milana k Božského Srdcu Ježišovmu a následne sa spieval moleben. Prišli aj rehoľné sestry; sestry služobnice sa napr. modlili Akatist k blahoslavenej matke Jozafate.
 
Druhá časť celonočného bdenia bola venovaná čítaniu evanjelia. Liturgiu, pohrebné obrady aj celonočné bdenie bolo možné sledovať prostredníctvom internetového prenosu priamo zo seminárnej kaplnky.
 
Od dnešného rána bola otvorená rakva vystavená v katedrále, kam si veriaci prichádzali uctiť svojho zosnulého duchovného otca. V dnešný deň sa konala druhá časť pohrebných obradov. Vyše dvadsať biskupov východného i západného a početný zástup duchovenstva zaplnil celú katedrálu. Pre veriacich boli vyhradené miesta vonku, kde boli umiestnené veľkoplošné obrazovky. Pohreb sa konal v katedrále, ktorá vďaka úsiliu vladyku Milana bol zrekonštruovaná zvonku. Rekonštrukcia presbytéria prebiehala v rokoch 2012 - 2015 a v súčasnosti pokračujú práce na rekonštrukcii interiéru.
 
Pohrebnej sv. liturgii v cirkevnej slovančine predsedal prešovský arcibiskup metropolita, vladyka Ján Babjak, SJ, ktorý sa poznal s vladykom Šášikom ešte zo seminárskych čias z Bratislavy. Spoluslúžiteľmi boli vrchný kyjevsko-haličský arcibiskup Svjatoslav Ševčuk a miestny vladyka Nil, ktorý – ako bolo na záver pohrebu oznámené – bol dnešným dňom menovaný Svätým Otcom Františkom za apoštolského adminsitrátora sede vacante ad nutum Santae Sedis. Rovnako ako nedeľný, aj pondelkový prenos, bol vysielaný v priamom prenose, ktorý zabezpečovala TV LOGOS.
 
„Zomrel váš milovaný vladyka Milan, ktorý pre mukačevskú eparchiu žil telom i dušou 17 rokov. Mal vás rád a vy ste mali radi jeho. Hoci pochádzal zo susednej krajiny, stal sa jedným z vás. A myslím si, že vy všetci ste si ho vážili, lebo pravá láska nepozná hranice… Všetci sme boli šokovaní a smutní z jeho úmrtia. Hoci sme nechceli veriť tejto správe, je to pravda. Pán povolal k sebe svojho milovaného sluhu, aby ho štedro odmenil za jeho službu, ktorú ako biskup verne vykonával," povedal v homílii v ukrajinčine arcibiskup Babjak.
 
Ako ďalej uviedol, vladyka Šášik bol jeho dávny priateľ, s ktorým sa poznali ešte zo seminárnych čias; spolu totiž študovali na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. Boli si blízki a stali sa z nich dobrí priatelia. Podľa Babjaka bol vladyka Milan horlivým apoštolom, mužom modlitby, verným lazaristom, ktorý v ťažkých časoch vzal na seba správu mukačevskej eparchie. Stal otcom všetkých, kňazov i veriacich a pracoval všetkými svojimi silami pre blaho eparchie.
 
Prešovský arcibiskup tiež pripomenul, že hoci bol biskup Šášik pôvodom rímskokatolík, túžil „dýchať oboma stranami pľúc“, ako o tom hovoril Ján Pavol II. napr. aj v encyklike Ut unum sint. Už počas teologických štúdií navštevoval prednášky z východného obradu a asistoval pri gréckokatolíckej liturgii v bratislavskom chráme Povýšenia svätého Kríža. Kazateľ si tiež zaspomínal, ako s vladykom Milanom (a ešte s niekoľkými bohoslovcami) chodievali často v sobotu peši do neďalekého pútnického miesta Marianka, kde sa pomodlili sv. ruženec, či krížovú cestu.
 
Po vysviacke sa cesty novokňazov rozišli. Ján Babjak začal pôsobiť v prešovskej eparchii a Milan Šášik v trnavskej arcidiecéze. Po štúdiách v Ríme potom šesť rokov pôsobil na apoštolskej nunciatúre v Kyjeve. Metropolita zdôraznil zaujímavú prozreteľnostnú okolnosť, že obidvaja, on i vladyka Milan, boli spolu vyslaný do biskupskej služby pápežom Jánom Pavlom II. 6. januára 2003, keď ich v Bazilike sv. Petra v Ríme vysvätil za biskupov. „Odvtedy sa vladyka Milan stal Vaším biskupom, Vaším otcom, a neskôr aj občanom Ukrajiny. A to je dôkaz toho, ako veľmi vás miloval.“ – uviedol metropolita.
 
Arcibiskup Babjak pripomenul kresťanskú pravdu, že Syn Boží prišiel na túto zem, aby nás vykúpil a otvoril nám cestu do Otcovho domu. Túto pravdu si osobitným spôsobom uvedomujeme pri tomto pohrebe. Boli sme vykúpený smrťou Ježiša Krista na kríži a jeho vzkriesením. Uverili sme, že Ježiš Kristus má moc vytrhnúť každého z nás zo smrti a previesť do života. On totiž prešiel smrťou a zničil toho, ktorý vládol nad smrťou, t.j. diabla. Iba Kristus má moc nad smrťou, lebo On je život. A vladyka Milan uveril tejto pravde. Ježiš Kristu sa stal jeho Pánom v živote aj vo smrti. Preto neustále ohlasoval moc Ježiša Krista nad smrťou, neustále ohlasoval kerygmu, že Božia láska sa najviac prejavue v paschálnom tajomstve Ježiša Krista.
 
Metropolita ďalej pripomenul, že vladyka Milan bod oddaným biskupom, bol veľký duchom a láskou k svojim veriacim. A možno to, čo nás najviac vyrušuje, je to, že zomrel náhle, uprostred práce. Ale to je náš pohľad. Vladyka Milan dozrel pre večnosť. Prešovský arcibiskup si tiež položil rečnícku otázku, či to mohla byť náhla smrť, keď ešte v deň smrti slúžil sv. liturgiu a poprosil svojho pomocného biskupa, aby mu udelil sviatosť pomazania chorých a až potom sa žiadal do nemocnice? – „Nie, to nebola náhla smrť, – zdôraznil kazateľ – ale milostivá smrť, pretože Pán ho na ňu pripravoval a nedal mu ani trpieť“. (V tomto kontexte možno tiež spomenúť, že vladyka Milan Šášik napísal na začiatku vypuknutia pandémie 14. marca 2020 svoj závet)
 
Ako dosvedčil arcibiskup Babjak, ktorý ho poznal 47 rokov, Milan Šášik bol horlivým kňazom a biskupom podľa Srdca Ježišovho. Svoju pastiersku službu vykonával s veľkou radosťou, láskou a zápalom a môže byť vzorom pre ostatných biskupov a kňazov. Poznanie a konanie Božej vôle sa totiž pre neho stalo pravidlom jeho života. Jeho život bol ukotvený v Bohu. „Ja osobne som presvedčený, že tak, ako sa vladyka Milan modlil za svojich kňazov a veriacich počas svojho pozemského života, tak teraz, keď už je na druhom brehu života, jeho modlitba za mukačevskú eparchiu bude pred Pánom Bohom ešte silnejšia a účinnejšia.“ – uviedol metropolita. Boh ho poznal viac ako my ľudia a zaiste už spočíva v jeho objatí.
 
Keď vás teraz vladyka Milan predišiel do večnosti, mukačevská eparchia v ňom dostáva mocného obrancu a orodovníka v nebi. Vari by niekto mohol povedať, že keď zomrel, tak prehral? – Zamyslel sa Babjak. Nie – pokračoval – neprehral, ale zvíťazil, spolu s Kristom, ktorý je vzkriesený a je večným životom.
 
Metropolita tiež pripomenul, že Milan Šášik veľmi veľa cestoval po svete, a to len preto, aby povzniesol mukačevskú eparchiu, aby sa vedel postarať o kňazov, aby získal pre nich materiálne dobrá, ktoré sa potom pretvárajú na duchovné dobrá, a to cez budovanie chrámov, kaplniek, farských budov a pastoračných centier. Dokončil výstavu kňazského seminára, zrekonštruoval biskupskú rezidenciu a posväti 269 chrámov a kaplniek pre verejné bohoslužby. To si vyžadovalo obrovské materiálne a duchovné úsilie na sláva Trojjediného Boha a pre dobro veriacich.
 
Arcibiskup Babjak tiež povzbudil miestnu mukačevskú cirkev, aby sa pokúsila zapísať život svojho vladyku, aby to zostalo na pamiatku pre dejiny miestnej cirkvi a na povzbudenie pre iných. Jediné, čo podľa arcibiskupa, nestihol dokončiť a čo bude úlohou jeho nástupcu, je dobudovania metropolitnej štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Zakarpatí, pretože „vy ste materská cirkev viacerých metropolií a eparchií v okolitých krajiných. Modlite sa za to a Pán vám ukáže svoju lásku i spôsob, ako to zrealizovať“.
 
Počas liturgického slávenia zazneli aj jekténie v maďarskom a rumunskom jazyku. Po zakončení liturgie nasledovali stichiry pohrebu. Konal sa aj typický obrad, keď sa kňazovi/biskupovi leje olej na tvár, ktorá sa následne prykrýva šatkou, tzv. vozduchom. Obrad vykonal vladyka Nil. Následne bol prečítaný v ukrajinčine kondolenčný telegram Svätého Otca Františka, ktorý zaslal kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár, ako aj kondolencia apoštolského nuncia na Ukrajine arcibiskupa Cladia Gugerottiho.
 
Prítomným sa prihovoril aj vrchný arcibiskup kyjevsko-haličský, Jeho Blaženosť Svjatoslav, ktorý vyzdvihol, že vladyka Milan sa spolu s vladykom Nilom aktívne zúčastňovali na zasadaniach Synody Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a aktívne s ňou spolupracovali. Ďalej uviedol, že kto aspoň trochu poznal vladyku Milana a jeho život, nemohol nevidieť, že svojím životom a dnes i svojou smrťou je svedkom vzkrieseného Krista. Arcibiskup Svjatoslav tiež ocenil skutočnosť, že spolu s biskupmi UGKC bol vladyka Milan hlasom ukrajinského národa vo svete. Neúnavne dbal o to, aby ukrajinský národ vzrastal vo viere a budoval svoju štátnosť na zásadách kresťanskej morálky. Naposledy, ako spomenul Ševčuk, vladyka Milan pridal svoj podpis na list, ktorý vyzýval štátne orgány k pozemkovej reforme.
 
Kyjevsko-haličský arcibiskup tiež pripomenul, že obide cirkvi sui iuris (Kyjev a Mukačevo) spája prenasledovania v časoch komunizmu ako aj svedectvá mučeníkov a vyznávačov. Spoločným poslaním Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine je podľa Ševčuka vydávať svedectvo o vzkriesenom Kristovi.
 
Arcibiskup Babjak následne prečítal v slovenčine kondolenčný list, ktorý zaslal predseda Konferencia biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Ďalej sa prihovorili: za hajdudorožskú metropoliu sa po maďarsky prihovoril arcibiskup metropolita Péeter Fülöp Kocsis; za Košickú eparchiu sa po rusínsky prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR; za mukačevskú rímskokatolícku diecézu sa po maďarsky prihovoril Mons. Antal Majnek; po maďarsky sa prihovoril aj biskup Reformovanej cirkvi Zakarpatia; prihovoril sa aj predstaviteľ miestnej samosprávy. Bolo tiež oznámené že prezident Ukrajiny udelil zosnulému vladykovi vyznamenanie.
 
Záverečný príhovor patril vladykovi Nilovi, ktorý ako bolo krátko predtým oznámené bol tento deň vymenovaný pápežom Františkom za apoštolského administrátora mukačevskej eparchie. Vladyka Nil poďakoval všetkým za účasť a osobitne spomenul niektoré skupiny a konkrétnych ľudí, ktorí boli veľmi blízkymi spolupracovníkmi zosnulého vladyku Milana Šášika CM.
 
Následne sa biskupi, kňazi a veriaci odobrali v sprievode von z katedrály, pričom kňazi niesli rakvu s ostatkami vladyku Milana, aby ju uložili do katedrálnej krypty. Tam, na mieste, kde bol pochovaný aj jeho predchodca v úrade bl. Teodor Romža, si podľa svojej poslednej vôle prial odpočívať aj on. Ako pred záverom obradu v katedrále oznámil zástupca Apoštolskej nunciatúry, Svätý Otec vymenoval pre Mukačevskú eparchiu apoštolského administrátora sede vacante, ktorým je vladyka Nil Jurij Luščak OFM, doterajší pomocný biskup tejto eparchie.
 
S vladykom Milanom sa prišlo rozlúčiť stovky kňazov. Sám počas svojej sedemnásťročnej biskupskej služby vysvätil 195 kňazov. Ako zaznelo na poslednej rozlúčke, biskup Šášik sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj mukačevskej eparchie, ktorá bola vo vtedajšom Sovietskom zväze od roku 1946/47 postavená mimo zákon. Tridsiate výročie tohto "východu z katakomb" si Mukačevská eparchia pripomenula vlani v decembri púťou do Ríma a osobitnou audienciou so Svätým Otcom Františkom.
 
- - -
 
V závere obradu prečítali list apoštolského nuncia Mons. Gugerottiho, ktorý tlmočil účasť Svätého Otca Františka na žiali eparchiálneho spoločenstva v istote vzkriesenia. “Vaša preosvietenosť, kvôli obmedzeniam, ktoré musí dodržiavať diplomatický zbor Svätej stolice v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou, nikto z predstaviteľov Apoštolskej nunciatúry sa nebude môcť fyzicky zúčastniť na pohrebných obradoch drahého spolubrata, biskupa Milana, ktorý náhle a neočakávane zmizol spred našich očí. Preto chcem týmito riadkami vyjadriť svoje pocity, ktoré ma v tejto chvíli napĺňajú,” napísal v kondolenčnom liste vladykovi Nilovi Jurijovi Luščakovi, ktorý bol pomocným biskupom Milana Šášika, apoštolský nuncius na Ukrajine arcibiskup Claudio Gugerotti. Kondolencia bola prečítaná na záver pohrebných obradov.
 
Podľa nuncia vladyka Nilo výstižne poukázal na hlavnú črtu charakteru a povolania, pre ktorú mali biskupa Milana tak radi: “jeho otcovstvo, jeho pastoračná láska, ktorá ho v živote viedla k vykonávaniu nečakanej služby. Cirkev byzantského obradu v Mukačeve potrebovala otca. A on súhlasil, že sa ním stane, bez ohľadu na národnosť a obrad, v ktorom sa narodil a pôsobil. Stal sa všetkým pre všetkých, aby zachránil všetkých. Syn misijnej kongregácie, ktorej činnosť je zameraná na ľudí, ktorí sú najviac odmietaní a ktorú si dnes Cirkev na Ukrajine vysoko cení. Súhlasil, že bude počas viacerých rokov vykonávať službu na apoštolskej nunciatúre, pričom zanechal po sebe pekné spomienky a rešpekt, ktorý tiež ja i moji predchodcovia, s vďačnosťou dosvedčujem,” napísal nuncius s tým, že vladyku Milana Prozreteľnosť povolala spojiť svoju službu so slávnou mukačevskou eparchiou byzantského obradu. “Túto službu vykonával horlivo a veľkoryso, nikdy nešetril sily ani zdravie pre dobro duší. Správne ste pripomenuli, Vaša Excelencia, koľko urobil pre rozvoj tejto Nevesty, s ktorou ho Pán Ježiš neoddeliteľne spojil. Robil to vždy s apoštolskou horlivosťou, nehľadiac na značné ťažkosti,” zdôraznil.
 
Apoštolského nuncia prekvapila a dotkla sa prosba vladyku Milana, aby mu pred poslednou cestou do nemocnice udelili sviatosť pomazaniach chorých. “Nepochybne cítil, že Pán ho skoro povolá k sebe. So spontánnosťou a bezprostrednosťou jemu vlastnou sa chcel vložiť do Jeho rúk. Tak aj zomrel, nechcel spôsobovať iným starosti, v skromnosti a jednoduchosti, ktorá charakterizovali jeho život. Zaiste, keď prišiel do Božieho domu, v ústrety mu vyšiel blahoslavený biskup mučeník Teodor Romža, pýcha tento krajiny a váš mocný zástanca,” napísal apoštolský nuncius s tým, že Svätý Otec František sa dnes pripája k vášmu plaču, k plaču kňazov, zasvätených osôb, a tých, ktorí kráčajú po neokatechumenálnej ceste v tejto eparchii, všetkých veriacich bez výnimky, ktorých považoval za súčasť svojho života.
 
- - -
 
Životopis zosnulého biskupa Milana Šášika
 
Milan Šášik sa narodil 17. septembra 1952 v dedinke Lehota neďaleko Nitry. Počas teologických štúdií na CMBF v Bratislave tajne vstúpil do rehole lazaristov (Congregatio Missionis, založená sv. Vincentom de Paul). Hoci bol pôvodne rímskokatolík, živo sa zaujímal o východný obrad a stal sa tiež birituálnym kňazom (mohol celebrovať aj vo východnom obrade). V reholi zastával viacero služieb: bol magistrom novicov, provinciálnym asistentom a riaditeľom študentátu.
 
Po Nežnej revolúcii absolvoval vyššie štúdiá v Ríme, kde na Teresianum obhájil licenciát. Následne od roku 1992 začal pracovať na Apoštolskej nunciatúre v Kyjeve na Ukrajine, kde pôsobil šesť rokov. Okrem administratívnej práce často cez víkendy cestoval mnoho kilometrov, aby vypomáhal v pastorácii tam, kde bol nedostatok kňazov. Neskôr pôsobil ako farár v Perečíne na Zakarpatsku.
 
Pápež Ján Pavol II. ho 12. novembra 2002 vymenoval za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis (teda dočasného) Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie a za titulárneho biskupa bononského. Biskupskú konsekráciu prijal v Ríme, na sviatok Zjavenia Pána, 6. januára 2003, spolu s Mons. Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom, a to z rúk Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme.
 
V nasledujúcich rokoch sa mu podarilo konsolidovať pomery v mukačevskej eparchii, vytvoriť fungujúce riadiace štruktúry, zakladať nové farnosti a vybudovať veľký počet chrámov pre gréckokatolícke farnosti. Dňa 17. marca 2010 bol vymenovaný za eparchiálneho biskupa mukačevského. Zomrel 14. júla 2020 v nemocnici v Užhorode na Ukrajine.

Návšteva pápeža v Prešove
Dnes
21. október 2021 (štvrtok) Uršula
Liturgické čítania:
Kalendár
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Anketa
Páči sa Vám dizajn našej web-stránky?
veľmi
1420429 (35 %)
môže byť
1296185 (32 %)
nepáči
1312747 (33 %)
Hlasy: 4029361
TKKBS
Slovo
Rádio Lumen
TV LUX