Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Blaen je ten, kto neprijma zl mylienky rodiace sa v om, a ani nedva im monos rs v sebe a uvdza zlo do skutonosti, ale pokia s mylienky ete mal, ba ete skr ne sa zakorenia a zatoia na neho sa vemone sna rozbja ich o kame pevnej rozhodnosti a nii ich menom Pna Jeia Krista.
sv. Dorotej (+ okolo r. 620)
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

07.01.2021 | sr. Emanuela Mria Rindoov | tanos(1426) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Pohreb sr. Terzie Pavlny Strelcovej SNPM

Pohreb sr. Terzie Pavlny Strelcovej SNPM

Vo tvrtok 7. janura 2021 sa v Dome smtku v Preove konal pohreb sr. Terzie Pavlny Strelcovej, ktor bola lenkou Kongregcie sestier sluobnc Nepokvrnenej Panny Mrie. Pohrebn obrady vykonal vladyka Jn Babjak SJ, preovsk arcibiskup metropolita, spolu s nm koncelebrovali otec Daniel arisk, synovec zomrelej sr. Terzie a ceremonir otec Pavol Vasi. Vladyka Jn v prhovore vyzdvihol krsu ivota s Bohom v zasvten a spomenul, e sr. Terziu poznal ako pokorn osobu vdy hadajcu Boiu vu pre svoj ivot. Sr. Terzia bola pochovan na mestskom cintorne v Preove. Zdun svt liturgiu slvil vladyka Jn Babjak v Katedrle sv. Jna Krstitea v Preove.
 
Vinaja jej pamja, blaenyj pokoj!
 
Za modlitby a spomienku na u akuj Sestry sluobnice Nepokvrnenej Panny Mrie a prbuzn
 
Nekrolg sr. Terzie Pavlny Strelcovej
 
Ani oko nevidelo, ani ucho nepoulo, ani do udskho srdca nevystpilo, o Boh pripravil tm, ktor ho miluj. 1 Kor 2, 9
 
Da 24. decembra 2020 sa opakovane zhoril zdravotn stav sr. Terezky a op k nej bola privolan rchla zdravotn pomoc, ktor ju po dkladnom vyetren previezla z Domu sv. Kozmu a Damina do nemocnice. O niekoko dn, 2. janura 2021, v nej zomrela. Na prv pohad by sa mohlo zda, e tam ostala sama a opusten. Ale to je naozaj len prv a letm pohad na tto udalos jej ivota. Preto ani v tomto nekrolgu sa nechceme na jej ivot pozrie len tak letmo, len cez prizmu vpotu dtumov, psobsk a prce, ktor vykonvala. Chceme uvidie ovea viac, o Boh urobil v jej ivote a o sme my, jej spolusestry, mohli zbada a uvidie.
 
Boh si Pavlnu povolal do tohto ivota 18. marca 1934 v Reniove, do rodiny Mateja a Anny, ktor okrem nej mali ete alch 5 deti. O niekoko dn, na sviatok Zvestovania Presvtej Bohorodike, prijala inician sviatosti. Vzdelanie nadobudla na udovej kole v Reniove a metianskej kole v Sabinove.
 
Po obnoven Grckokatolckej cirkvi v eskoslovensku 20. jna 1969 vstpila v Preove do Kongregcie sestier sluobnc Nepokvrnenej Panny Mrie a po absolvovan formcie 27. novembra 1976 zloila doivotn rehon suby.
 
Pracovala ako radnka v Koiciach, ako skladnka v podniku Geodzia v Preove a od roku 1981 ako sakristinka v katedrlnom chrme v Preove a do odchodu na invalidn a starobn dchodok v roku 1990. Naalej vak piekla prosforu a tejto slube uila aj alie sestry.
 
ila v komunite so sestrami na provincilnom dome na Sldkoviovej ulici. Po udalostiach Nenej revolcie sa zapali kltory novmi rehonmi povolaniami. Nebolo to inak ani v naej rehonej rodine, preto rehon predstaven kpili v susedstve al dom, v ktorom bol zriaden novicit sestier sluobnc. Sr. Terezka sa tak stala sasou ivota mnohch mladch sestier noviciek a junioriek.
 
Po zhoren zdravotnho stavu bola v roku 2007 preloen do komunity sestier v Michalovciach. O niekoko rokov neskr, v roku 2013, ke bola potreba 24 hodinovej opatery, bola umiestnen v naom zariaden v Dome sv. Kozmu a Damina. Tam sa o u sestry a pracovnci s lskou starali a ila tam 7 rokov a do svojej smrti.
 
Kad lovek vo svojom ivote m nejak kre a mala ich aj sr. Terezka. Sn tm najzjavnejm bola jej choroba. Porozumie krom svojho ivota, uvidie, preo s v om prtomn, ak maj misiu, poslanie, je obrovsk Bo dar. Ako hovor apotol Pavol v liste Korinanom, je to Boia mdros a Boia moc. Lebo kad jeden lovek, ktormu nie s osvetlen dejiny jeho ivota prostrednctvom Boieho Slova, vo svojom kri uvid iba blznovstvo, ktor ho pohor, a preto zane proti svojim krom bojova a robi vetko preto, aby ich odstrnil zo svojho ivota. V tomto pokuen sme vetci kad de.
 
Sr. Terezka mala kr, ktor ju upokoroval a tak vovdzal do tajomstva Boej mdrosti a lsky. Vemi vea sa modlila k Sv. Duchu o dar mdrosti a mme ndej, e ju dosiahla, e tento kr ju priviedol do hlbokho vzahu a zjednotenia sa s Jeiom Kristom, e bol pre u poehnanm, lebo v om od zaiatku iarila lska Jeia Krista a ona ju postupne mohla uvidie a uveri jej.
 
Tak ako sa Boh o sr. Terezku staral cel ivot, bol s ou aj v poslednch doch jej ivota. Prv ne tohto spomnanho 24. decembra 2020 odila do nemocnice, Boh jej poslal anjela spolusestru, aby jej pomohla nanovo uveri a oprie sa o jedin istotu nho ivota, o lsku a dobrotu Jeia Krista. Aby mohla uvidie, e vetko je mrnos a odvrti svoj zrak od tohto sveta aj seba samej a natrvalo sa zahadie do tvre Jeia Krista. Boh vo svojej dobrote so sr. Terezkou o niekoko dn zavil tto jej osobn paschu, jej prechod cez brnu smrti do venho ivota.
 
Budeme na u spomna s vekou lskou a s vanosou Bohu, e sa stala trvalou sasou nho ivota, e sme si mohli by sestrami i priatekami. Bola pre ns darom.
 
Zaopatren sviatosami, v rannch hodinch, da 2.janura 2021, si ju Pn ivota povolal k sebe. Vo svojej lske a milosti si ju povolal vo veku 86 rokov a v pdesiatom prvom roku svojho rehonho zasvtenia.
 
Ven jej pamiatka!
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
25. marec 2023 (sobota) Marin
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1457522 (35 %)
me by
1334786 (32 %)
nepi
1350575 (33 %)
Hlasy: 4142883
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX