Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Lepie je by hlpym ako pynm, lebo hlpy prejavuje iba svoju nerozumnos ako nedostatok rozumu, pyn vak - o je horie - prejavuje nerozumnos spolu so ialenstvom. Hlpy je zlo pre seba samho, ale pyn je aj pre inch utrpenm. Pcha sa rod z nerozumnosti.
sv. Jn Zlatosty
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

05.03.2021 | ISPA | tanos(2333) | Prlohy
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Aktualizovan - Zomrel grckokatolcky kaz prof. Vojtech BOH st.

Aktualizovan - Zomrel grckokatolcky kaz prof. Vojtech BOH st.

Dstojn otcovia, drah bratia a sestry,
 
oznamujeme vm, e dnes rno, 3. marca 2021, odovzdal svoju nesmrten duu do rk svojho Stvoritea o. prof. ThDr. Vojtech BOH st., PhD., titulrny kanonik a stavroforn protojerej.
 
Pohrebn obrady so zdunou svtou liturgiou za o. prof. ThDr. Vojtecha Boha st., PhD. bude slvi vladyka Jn Babjak SJ, preovsk arcibiskup metropolita, v pondelok, 8. marca 2021 o 10.30 hod. v Katedrlnom chrme Narodenia presvtej Bohorodiky v Koiciach.
 
Telesn pozostatky bud uloen v utorok, 9. marca 2021 o 11.00 hod. v rodinnej hrobke v Zatne.
 
Pohrebn obrady sa bud kona v zkom rodinnom kruhu s pozvanmi kazmi, preto vs prosme, aby ste sa pridali k spolonej modlitbe prostrednctvom online prenosu na TV Zempln, alebo TV Logos.
 
  
Ven mu pamiatka!
 
Nekrolg
 
Otec Vojtech Boh sa narodil v roku 1950 v Michalovciach ako jedin diea rodiov Vojtecha a Albety rod. Trokovej. Detstvo a dospievanie preil v obci Zatn. Po ukonen strednej koly nastpil v roku 1969 na tdi teolgie na Rmskokatolckej cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde zrove absolvoval v kazskom seminri formciu na prijatie sviatostnho kazstva. Da 20. aprla 1974 prijal sviatostn manelstvo s Valriou rodenou Bodzovou v Bake. Kazsk vysviacku prijal z rk (dnes u blahoslavenho) biskupa Dr. Vasia Hopka v Preove 9. jna 1974. V tom ase mnoh novokazi, medzi inmi i novokaz Vojtech Boh, zostali bez ttneho shlasu. Zaiatok pastoranej innosti tak mal nedobrovone odloen na neurito. Jeho prvou farnosou sa stala obec Cejkov, kde psobil od roku 1975 do roku 1979. V roku 1979 ho otec ordinr Jn Hirka povolal do kaplnskej sluby v koickej farnosti, kde bol sprvcom farnosti vtedy 64 ron otec Viktor Skorodensk a na vek koick farnos bol sm, bez kaplnskej pomoci. V Koickej farnosti sa otec Vojtech Boh staral o obnovu chrmu. V roku 1984 zaloil chrmov Zbor sv. Cyrila a Metoda, ktor viedol a dirigoval do roku 1991. Zaloil mldencky Zbork, zaal so slvenm maarskch liturgi, liturgi vopred posvtench darov, vyuoval nboenstvo a vykonval mnoh in pastoran aktivity. V roku 1990 sa stal sprvcom farnosti Koice, no u v roku 1991 ho preovsk biskup Jn Hirka povolal za sprvcu farnosti v Sabinove. V tom ase bol taktie preovskm biskupom Jnom Hirkom v roku 1990 menovan generlnym vikrom (protosynkelom). Tto slubu vykonval 2 roky. Zo sabinovskej farnosti odiiel v roku 1999, aby nastpil do sluby rektora kazskho seminra v Preove. Odtia sa posunul na pozciu dekana Grckokatolckej bohosloveckej fakulty v rokoch 2003 a 2007. Okrem tchto pracovnch pozci bol v rokoch 1993 a 2008 obhajcom zvzku (defensor vinculi) na Diecznom cirkevnom sde v Preove a od roku 2008 do roku 2017 bol obhajcom zvzku Metropolitnho tribunlu Preovskej metropolie.
 
Otec Vojtech Boh psobil na Grckokatolckej teologickej fakulte Preovskej univerzity v Preove od jej optovnho obnovenia po 40-ich rokoch, konkrtne od akademickho roku 1990/1991. Poas svojho 30-ronho akademickho psobenia zskal v roku 1997 na Rmskokatolckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenskho v Bratislave titul licencit teolgie (ThLic.); v roku 2000 taktie na Rmskokatolckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenskho v Bratislave akademick titul doktor teolgie (ThDr., PhD.); v roku 2003 na Pzmny Pter Catholic University v Budapeti vedecko-pedagogick titul docent (doc.) a v roku 2006 na Katolckej univerzite v Ruomberku vedecko-pedagogick titul profesor (prof.).
 
Bol vedcim Katedry liturgiky a praktickej teolgie v jej rznych vvinovch fzach, ako dekan viedol Teologick fakultu v Preove v rokoch 20032007.
Vo svojich vedeckch tdich sa venoval tmam: byzantsk liturgika, byzantsk rtus, byzantsk liturgick spev, Mikul Russnk osoba a dielo. Zvl᚝ osoba Dr. Mikula Russnka je jeho celoivotnm akademickm dielom.
 
Bol znmou osobnosou v akademickom prostred na Slovensku i v zahrani, predovetkm v stredoeurpskom priestore. Znme s aj jeho zsluhy, ktor pre akademick pdu a katolcku Cirkev vykonal. Jeho vysok odbornos v oblasti byzantskej liturgiky, rtu a byzantskho liturgickho spevu, ktor sa snbi s priateskou otvorenosou k spoluprci a pomoci, nezanechala iadneho z jeho kolegov a tudentov ahostajnm. Napriek svojej vysokej fundovanosti na poli akademickom, neprestal by toti lovekom, s vekm ȫ, ktor vnma ivot vo vetkch jeho odvetviach, tak na poli akademickom, ako i cirkevnom a skromnom. Mnoh sa s obdivom a uznanm vyjadruj o jeho cirkevnej a akademickej prci. Ak sa raz bud psa dejiny grckokatolckej cirkvi na Slovensku po roku 1989, otec Vojtech Boh v nich bude ma vznamn miesto.
 
Svoju aktvnu vedecko-pedagogick innos ukonil 30. jna 2020, kedy odiiel do zaslenho dchodku. Grckokatolckej teologickej fakulte tak venoval 30 rokov svojho produktvneho ivota. Hlboko v srdci nosil Bo zkon o om mu svedi jeho tudenti a absolventi, ale aj jeho dlhoron kolegovia vetkm je toti znme jeho povestn Vsja po inu!
 
Medzi najvznamnejie ocenenia a uznania vedeckch vsledkov profesora Boha patria:
(2005) Cena rektora PU za najlepiu monografick prcu v oblasti teolgie za rok 2004: Dr. Mikul Russnk zstanca liturgickej reformy a strca preovskej liturgickej tradcie.
(2016) Strieborn medaila Preovskej univerzity za vznamn prnos pre rozvoj Preovskej univerzity v Preove.
(2017) Pamtn medaila Preovskej univerzity pri prleitosti 20. vroia vzniku Preovskej univerzity.
K najvznamnejm cirkevnm oceneniam a uznaniam profesora Boha sa zarauj:
(1998) Cirkevn titul: Titulrny kanonik.
(2001) Pamtn list Preovskho grckokatolckeho biskupstva udelen za aktvnu as na prprave beatifikcie biskupa muenka Pavla Petra Gojdia OSBM.
(2020) Cirkevn titul: Stavroforn protojerej Preovskej archieparchie.
 
Navzdory vyie uvedenm titulom si o. Vojtech Boh vil ako najvznamnejie cirkevn uznanie fakt, e da 2. jla 1995 viedol Akatist k Presvtej Bohorodike v prtomnosti ppea sv. Jna Pavla II., ktor v tento de poctil svojou apotolskou nvtevou grckokatolkov na Slovensku. Slvnos sa uskutonila v Preove pred Mestskou portovou halou, kde sa zilo vye dvestotisc veriacich.
 
A ako druh skutonos, na ktor bol vemi hrd, e ho svtil biskup Dr. Vasi Hopko, ktor sa stal blahoslavenm.
 
U otca Vojtecha bolo v tom najlepom zmysle slova neprehliadnuten to, e bol kazom a zrove to, e bol vemi poctivm, estnm lovekom. Bol zaplenm loklpatriotom, hrdm Maarom, za svoj pvod sa nehanbil a nikdy ho nezabudol spomen v akejkovek situcii.
 
Popri jeho pastoranej a vedeckej retrospektve nemono zabudn ani na jeho rodinu, ktor vytvorila to najlepie prostredie na to, aby sa kaz a profesor Boh mohol popri svojej manelskej, rodiovskej i kazskej slube venova v takomto obrovskom rozsahu aj vede. Vaka patr manelke Valrii i deom Bernadete, Vojtechovi, Veronike, Barbore a Valrii, e manela a otca podporovali a boli mu dobrm zzemm i pre jeho kazsk a akademick slubu.
 
Ude Pane, svojmu sluobnkovi kazovi Vojtechovi ven pamiatku a blaen pokoj v nebeskom Krovstve!

Prlohy

Synoda 2021 - 2023
Dnes
29. mj 2023 (pondelok) Vilma
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1462280 (35 %)
me by
1339462 (32 %)
nepi
1355175 (33 %)
Hlasy: 4156917
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX