Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Iba ist srdce me poveda bez strachu: pr krovstvo tvoje. Je nm potrebn poveda spolu so sv. Pavlom: Nech nevldne hriech vo vaom smrtenom tele (Rim 6,12). Ten, kto sa zachovva istm vo svojich skutkoch, mylienkach a slovch, me poveda Bohu: pr tvoje krovstvo.
sv. Cyril Jeruzalemsk
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

12.03.2021 | Peter Tirpk | tanos(554)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Rok sv. Jozefa sa slvi aj na GTF PU v Preove

Rok sv. Jozefa sa slvi aj na GTF PU v Preove

V mnohch svetovch mdich sa na sklonku roka 2020 objavila sprva, e ppe Frantiek vyhlsil v Cirkvi mimoriadny Rok sv. Jozefa pri prleitosti 150. vroia vyhlsenia encha Panny Mrie za patrna celej Cirkvi. Urobil tak da 8. decembra 2020 apotolskm listom s nzvom Patris corde (S otcovskm srdcom), v ktorom svtho Jozefa opisuje charakteristikami milovan otec, nen a lskav, poslun, prijmajci, tvorivo odvny, pracovit a driaci sa v zad, akoby v tieni.
 
Toto i jemu podobn mimoriadne obdobia nie s vak ojedinelmi v ivote Cirkvi. V jej dejinch sa slvia Svt roky dvojako, bu riadne, zodpovedajce okrhlym vroiam Kristovho narodenia alebo mimoriadne, pri inch prleitostiach, ktorch bolo doteraz viac ne 90. Inpircia odkazuje jubileum na idovsk tradciu, poda ktorej sa kadch 50 rokov vyhlasoval Svt rok. Poas neho sa neobrbali polia, vracala sa zabaven pda, prepali sa otroci. Samotn vraz jubileum sa odvodzuje od vrazu yobel - od trby z baranieho rohu, ktor zaiatok Svtho roka ohlasovala. Kresansk Svt rok nesie hlboko duchovn vznamy. M upevova vieru, vies k bratskej solidarite a spoloenstvu vo vntri Cirkvi i v spolonosti. Vol a vyzva veriacich k primnejiemu a dslednejiemu vyznvaniu viery v Krista.
 
Prv Svt rok v cirkevnch dejinch vyhlsil v roku 1300 ppe Bonifc VIII. bulou Antiquorum habet digna fide relatio datovanou 22. februra na sviatok Stolca sv. Petra. V roku 1350 potom Klement VI. vyhlsil alie jubileum a rozhodol, e milostiv roky sa bud nabudce slvi kadch 50 rokov. Neskr ppe Pavol II. v roku 1470 ustanovil, e sa jubile maj slvi kadch 25 rokov. Pokia sa teda jubileum viae na stanoven peridy, oznauje sa za riadne, pokia je spojen s inou udalosou, hovor sa o om ako o mimoriadnom. Posledn mimoriadne Svt roky vyhlsil Pius XI. v roku 1933 a sv. Jn Pavol II. v roku 1983 ako vroie Vykpenia. V nedvnych dejinch potom ppe Lev XIII. vyhlsil jubileum, ktorm sa zaalo 20. storoie a v roku 1950 ppe Pius XII. otvral jubileum s odkazom na v tom ase nedvno skonen svetov vojnu v duchu vekej modlitby za mier: Mier v duiach, mier v rodinch, mier vo vlasti, mier medzi nrodmi... Pri jubileu v r. 1975, vyhlsenom ako Svt rok obnovy a zmierenia, pripomnal sv. ppe Pavol VI., e pre kresana predstavuje odpustenie nov ivotn etapu. Jubilejn rok 2000 zaal nov tiscroie. Svt brnu Baziliky sv. Petra otvral sv. Jn Pavol II. s mylienkou, e naou brnou je Kristus a iba ak budeme prechdza touto brnou, budeme ma v sebe ivot.
 
Aj na Slovensku sme boli svedkami prevania vznamnho roka v ivote Cirkvi. Bolo to napr. v roku 2012, kedy sme si pripomnali svtch Cyrila a Metoda pri prleitosti 1150. vroia od udalosti ich prchodu na nae zemie, ktor dalo nov smer dejinm nho slovenskho nroda a iastone i ostatnm slovanskm nrodom. V rokoch 2015 a 2016 sme si v celej Katolckej cirkvi (latinskho i vchodnho obradu) pripomnali Rok Boieho milosrdenstva, ktorho nosnou mylienkou bolo heslo: (by) Milosrdn ako Otec.
 
V tomto roku si Grckokatolcka teologick fakulta PU v Preove v spojen s celou Katolckou cirkvou na svete (z grckeho slova katholikos univerzlna, cel) pripomna osobnos sv. Jozefa vnimonm spsobom - katechzami pedaggov (kazov) psobiacich na fakulte. Katechzy s vone dostupn nielen pre tudentov a zamestnancov, ale pre kohokovek, kto navtvi web strnku fakulty. Kad katechza predstavuje sv. Jozefa v inom svetle, o jasne naznauje i samotn nzov tej ktorej katechzy. Strnka okrem inho ponka alie informcie spojen s osobou a ivotom sv. Jozefa, ako aj jeho ikonografick znzornenia.
 
V svislosti s prevanm Roka sv. Jozefa ppe Frantiek na sklonku decembra 2020 vyhlsil aj osobitn Rok rodiny Amoris laetitia (Rados lsky), ktor sa zane 19. marca 2021 na slvnos sv. Jozefa (poda rmskokatolckeho cirkevnho kalendra) pri 5. vro vydania posynodlnej apotolskej exhortcie o lske v rodine. Vyvrcholenm spomnanho roka bude 10. svetov stretnutie rodn, konajce sa v jni 2022 v Rme.
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
28. mj 2024 (utorok) Viliam
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1519173 (35 %)
me by
1392759 (32 %)
nepi
1409715 (33 %)
Hlasy: 4321647
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX