Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Skrze Svt psmo hovor Svt Duch. Pretoe Boh, ktor ns stvoril, pozn slabos nho ducha a silu nepriatea, dal nm ho ako zsobu zbran a liekov.
sv. Efrm
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

18.03.2021 | Michal Pavliinovi | tanos(1781)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

V roku sv. Jozefa vznikol jedinen akatist k tomuto svtcovi

V roku sv. Jozefa vznikol jedinen akatist k tomuto svtcovi

Pri prleitosti prebiehajceho Roka sv. Jozefa vydala v tchto doch Preovsk archieparchia nov akatist k sv. Jozefovi. Tto byzantsk hymnick modlitba je znma nielen medzi veriacimi vchodnch cirkv, ale te sa vekej obube aj v modlitbovom ivote latinskej cirkvi.
 
Akatist z cirkevnoslovanskho originlu preloil grckokatolcky kaz Marko Durlk, ktor v sasnosti psob v Rme na Kongregcii pre vchodn cirkvi. Samotn text originlneho akatistu som naiel na ruskej internetovej strnke akafistnik.ru, kde je vea akatistov k rznym svtm, k ikonm i sviatkom. Konkrtne pri akatiste k sv. Jozefovi sa uvdza, e ho zloil ist P. S. Kazansk, profesor moskovskej duchovnej akadmie a bol schvlen v roku 1871, povedal o prpravch slovenskej verzie Durlk.
 
Ako alej dodal, as z tohto akatistu preloil u pred piatimi rokmi, ke psobil ako piritul v preovskom kazskom seminri a pre seminaristov pripravil modlitbov duchovn broru na obdobie Filipovky s nzvom 40-dov putovanie do Betlehema. Cel akatist som vak preloil a teraz, pri prleitosti roku sv. Jozefa. Kee v rmci svojho psobiska na kongregcii, som mal u indcie, e v Cirkvi bude vyhlsen rok sv. Jozefa, tak som rchlo siahol po preklade akatistu, aby pri ohlsen tohto jubilejnho roka u bol akatist textovo pripraven a aby cez tto modlitbu mohli aj nai veriaci nanovo objavi vekos tejto biblickej postavy, dodal autor prekladu.
 
Akatist k sv. Jozefovi v porovnan s akatistom k presvtej Bohorodike m trochu odlin truktru. Po kadom jednom ikose toti nasleduje iba es invokci. Takto truktra je zvl᚝ prznan pre akatisty, ktor vznikli v neskorom obdob. Pvodn a prv akatist k Bohorodike m klasick stavbu, kde po kadom ikose nasleduje 12 invokci, ktor s obyajne zoraden do troch blokov po tyri zvolania.
 
Niektor akatisty s zloen iba z smich alebo, ako aj v prpade tohto aktistu, len iestich invokci. Je to aj preto, lebo tieto akatisty s uren ani nie tak pre liturgick slvenie, ale skr pre osobn modlitbu. Teda poet invokci nezohrva pre melodickos tak vek lohu, nakoko veriaci sa ho modl tak, e ho ta bez spevu. V prpade, e sa chce akatist pomodli v spoloenstve veriacich spevom, treba potom ma tak npev, ktor by bol vhodn k potu zvolan. Npev ktor som naiel ako vhodn k tomuto akatistu zloil mnch Nektarij, avak bliie informcie o tomto mnchovi nemme, priblil alie zaujmavosti o akatiste Marko Durlk.
 
Svtmu Jozefovi sa v minulosti venovala dos mal pozornos v rmci liturgickho kultu v celej Katolckej cirkvi. V latinskom obrade jeho kult zvl᚝ pozdvihli ppei poslednch dvoch storo. Vchodn cirkvi Jeiovmu pestnovi nevenovali taktie vek pozornos. Niektor sa inpirovali zpadnou praxou napr. tm, e zvrazovali viac jeho ctu v mesiaci marec. Melchitsk cirkev pod vplyvom latinskho sviatku sv. Jozefa, zaviedla do svojho kalendra jeho sviatok na ten ist de ako m rmsky kalendr, teda 19. marca, a to pod nzvom Odchod do venosti sv. Jozefa.
 
tla brorka akatistu, na titulke ktorej dominuje ikona sv. Jozefa, ktor dr v nru diea Jeia u bola v tchto doch rozdistribuovan do jednotlivch farnost metropolie. Veriaci sa zatia mu modli tento akatist skromne, alebo aj cez online streamovanie z jednotlivch farnost, nakoko viacer kazi ponc 19. marcom bud slvi tto pobonos pravidelne cel rok vdy devtnsteho v mesiaci.
 
Aspo skrtene priname text prvho kondku a ikosu akatistu k sv. Jozefovi aj s audio sborom. Npev akatistu prespieval grckokatolcky kaz Tom Pecuch.
 
ukka: mp3
 
Kondk 1
 
Vyvolen ochranca Presvtej Panny Mrie, spravodliv Jozef, pestn a vychovvate Boholoveka, v tbe oslvi, ako si poslil nevslovnmu tajomstvu vtelenia Boha Slova, priname ti tento chvlospev. A kee teraz stoj pred trnom Krista, nho Boha, a te sa z jeho priazne, prihovraj sa za ns, ktor k tebe volme: Raduj sa, spravodliv Jozef, skor pomocnk a prosebnk za nae due.

 

Ikos 1


Teba, pokornho mua, si Boh vybral za ochrancu a svedka panenstva Presvtej Panny Mrie, aby si tajomstvo narodenia Boha Slova z nepokvrnenej Panny, ktor nedoku pochopi ani anjeli, uchovval ist pred zlmi jazykmi ud a pred nstrahami diabla. Preto a, spravodliv Jozef, ako Boieho vyvolenca oslavujeme a takto volme:

 

Raduj sa, vzneen vhonok z korea Jesseho. 

Raduj sa, hlboko vntri krovskou ndherou ozdoben.

Raduj sa, lebo si v pozemskej chudobe zskal duchovn bohatstvo.

 

Raduj sa, lebo hoci nepoznan, ven slvu si dosiahol.

Raduj sa, nad krov slvnej.

Raduj sa, spravodlivosou prevyujci patriarchov i praotcov.

 

Raduj sa, spravodliv Jozef, skor pomocnk a prosebnk za nae due.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
02. oktber 2023 (pondelok) Levoslav
Svt da: Svt hieromuenk Cyprin. Svt muenica Justna.
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1477464 (35 %)
me by
1354449 (32 %)
nepi
1369932 (33 %)
Hlasy: 4201845
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX