Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Aby sme videli, e vea ud hynie svojou vlastnou vou, predstavme si, e v dome vznikol poiar; kto chce svoj ivot zachrni, len o uvid poiar, zanechva vetko a utek, aby si zachrnil ivot. Avak in chce si zachrni svoje veci, zbiera ich, aby ich vyniesol, avak poiar sa rozril, zachvtil ho a splil ho; zahynul z vlastnej vle, z lsky k niektorm svojim doasnm veciam. Tak aj t, ktor nedbaj na Boie prikzania, a s zviazan pozemskmi putami, ke prde ohe ven, - zadusia sa svojimi neprvosami.
sv. Makar Egyptsk, pustovnk, +390
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

16.04.2021 | Peter Tirpk | tanos(333)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Grckokatolcka teologick fakulta PU v Preove hostila v online priestore astnkov konferencie z Poska i zo Slovenska

Grckokatolcka teologick fakulta PU v Preove hostila v online priestore astnkov konferencie z Poska i zo Slovenska

 
Na Grckokatolckej teologickej fakulte Preovskej univerzity (GTF PU) v Preove sa vo tvrtok 15. aprla konala medzinrodn vedeck konferencia s nzvom Farsk a kolsk katechza v spsnom diele loveka. Toto podujatie istm spsobom nadvzovalo na konferenciu z roku 2012, kedy sa jej astnci venovali farskej a kolskej katechze ako forme novej evanjelizcie. Nosnou mylienkou podujatia bolo znovuobjavenie tej skutonosti, e katechza bola a je neoddelitenou sasou ivota a Cirkvi. Tento fakt potvrdili aj vzcni hostia, Mons. Jn Babjak SJ, preovsk arcibiskup metropolita a Mons. Marek Jdraszewski, krakovsk arcibiskup metropolita, ktor s zrove vekmi kancelrmi GTF PU v Preove a UPJPII v Krakove. Po vodnom slove dekana fakulty, Mons. Petra turka a po modlitbe a poehnan so svojm prspevkom vystpila katechtka Mria Molnrov. Predstavila blokov vubu nboenskej vchovy na zklade obsahu uiva v materskch kolch a jednotlivch ronkoch zkladnch kl. Tvorbu a vvoj novho kurikula v Grckokatolckej cirkvi na Slovensku predstavil Vlastimil Bajuik priom zdraznil i predpisy kanonickho prva zaoberajcimi sa katechzou. Zo strany spoluorganiztora, za Wydzia Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie a Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawa II v Krakove referoval svoj prspevok Andrzej Kielian. V zaujmavej ukke prieskumu z prostredia ivota mldee poukzal pozitva a negatva popkultry, ako dynamickej oblasti kultry, pozostvajcej z rozmanitch, vzjomne integrovanch prvkov. Na vznam Psma v kolskej a farskej katechze, ako aj na jeho sprvnu interpretciu poukzala prodekanka fakulty Mria Kardis. Flexibilnm v zmysle interakcie so tudentmi bol prspevok Renaty Chrzanowskej, ktor spolu so svojimi tudentmi prezentovala rzne monosti metd a prstupov v kolskej katechze, ako aj praktick sksenosti s vyuovanm. Marcel Mojze sa zameral na prebiehajce pandemick opatrenia, ktor s spojen s nemonosou asti na bohoslubch. Jeho prspevok sa dotkol novch prstupov k liturgickej katechze, poukazujc na konkrtne ivotn sksenosti tch, ktor mali sksenos s ochorenm COVID 19. Marzena Baejak a rehon sestra Aurelia Patrzyk upriamili pozornos na jednu z inicianch sviatost na sviatos birmovania, ktor sa m, ako prezentovali, bytostne dotka birmovancov, nie ich rodiov. Formovanie Boieho obrazu v katechze det predkolskho veku bola tma, ktorej sa venoval Jn Jeno. Rehon sestra Magorzata Lekan OP hovorila o vzname teolgie tela poda uenia sv. Jna Pavla II., poukazujc na prezentciu tohto teologickho fenomnu v Amerike. Diapazn prspevkov obohatil svojm vstupom aj tefan Paloko. Hovoril o nesprvnom pochopen dogmatickch zsad, ktor spsobuj zmtok vo vnman Kristovho spasitenho diela. Mateusz Mazurek predstavil monosti prpravy didaktickch materilov v biblickej katechze v online forme. Kontinulny charakter prednok na konferencii potvrdil aj prspevok Gabriely Genrovej, ktor sa v praktickej prezentcii venovala monostiam vyuvania interaktvnej tabule vo farskej katechze. Predstavenia exhortcie o katechze s nzvom Catechesi tradendae, ktor je zrove prameom kadej katechzy, sa ujal prodekan fakulty Peter Tirpk. Dotkol sa hlavnch vziev exhortcie pre oblas katechzy v kolskom a farskom prostred. Zveren prednka Martina Tka bola zameran na nebo. Konkrtne na cie loveka a vznam modlitby za zomrelch. Vetky prspevky konferencie bud sasou pripravovanho zbornka.
 
Pred ukonenm online prenosu podujatia sa Peter Tirpk, ktor cel konferenciu moderoval, poakoval za aktvnu i pasvnu as kolegom z Poska a Slovenska. Zrove poakoval medilnemu partnerovi, Tlaovej kancelrii Konferencie biskupov Slovenska, Katolckemu pedagogickmu a katechetickmu centru so sdlom v Levoi a Arcibiskupstvu v Preove za sprostredkovanie informci o podujat.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
31. janur 2023 (utorok) Emil
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1452044 (35 %)
me by
1329605 (32 %)
nepi
1345498 (33 %)
Hlasy: 4127147
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX