Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ak neodpust svojmu nepriateovi utrpen bezprvie, potom ti bude viacej kodi ako osoi, ke sa bude modli ...odpus nm nae viny, ako i my odpame svojim vinnkom.
sv. Atanz
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

27.08.2021 | ISPA | tanos(447)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Uplynulo 110 rokov od kazskej vysviacky blahoslavenho biskupa Pavla Petra Gojdia

Uplynulo 110 rokov od kazskej vysviacky blahoslavenho biskupa Pavla Petra Gojdia

Dnes si pripomname 110. vroie kazskej vysviacky blahoslavenho biskupa-muenka Pavla Petra Gojdia. Svt tajomstvo kazstva prijal v tom ase 23 ron Peter Gojdi z rk preovskho sdelnho biskupa Jna Vlyiho 27. augusta 1911 v Preove.
 
Neskr sa stal biskupom, ktormu veriaci dali prvlastok biskup zlatho srdca. Okrem lsky a dobroty, ktor ril okolo seba, zostval vdy pevne zakorenen v Kristovi a zastval sa tch, ktorm bolo ubliovan. Celosvetovo je o om znme, e v obdob Slovenskho ttu ostro vystpil voi pozcii vtedajieho prezidenta Jozefa Tisa (o mu prezident Tiso pri jednom zo stretnut dal aj patrine najavo, ke vetkm na zhromaden podal ruku, len biskupovi Gojdiovi nie) a poas idovskho holokaustu sm zachrnil niekoko idov pred deportciami do koncentranch tborov. Taktie intruoval kazov Preovskej eparchie, aby sa snaili, pokia len mu, zachrni udsk ivoty idovskch spoluobanov. Z vekej miery sa to dialo vydvanm potvrden o krste v grckokatolckej cirkvi, ale mnoh kazi aj skrvali idov na svojich farch.
 
Aj vaka tomuto poinu je blahoslaven biskup Gojdi vysoko honorovan zo strany predstaviteov idovskej nboenskej obce na Slovensku ale aj v zahrani, o dokazuje aj udelenie ocenenia Yad Vashem Spravodliv medzi nrodmi.
 
Katolcka cirkev uznala svojho vernho syna za trpitea a muenka pre vieru a 4. novembra 2001 bol vladyka Pavel Peter Gojdi ppeom sv. Jnom Pavlom II. na Nmest sv. Petra vo Vatikne vyhlsen za blahoslavenho. Aktulne prebiehaj posledn kroky pri skman zzraku na jeho prhovor, m by sa splnila podmienka k jeho kanonizovaniu (svtoreeniu).
 
ivotopis blahoslavenho Pavla Petra Gojdia
 
Grckokatolcky biskup Pavel Peter Gojdi sa narodil 17. jla 1888 v Ruskch Pekanoch nealeko Preova. Pri krste dostal meno Peter.
 

Zkladn vzdelanie nadobudol v Cigeke, neskr v Bardejove a v Preove. Po zskan zkladnho vzdelania v tdiu pokraoval na gymnziu v Preove, ktor ukonil maturitou v roku 1907. Poujc Bo hlas nastpil na tdium teolgie v Preove. Nakoko dosahoval vynikajce vsledky bol poslan po roku na alie tdia do Budapeti.
 
Sviatos kazstva prijal z rk preovskho biskupa Jna Vlyiho 27. augusta 1911. 20. jla 1922 vstpil do Rdu sv. Bazila Vekho na erneej Hore pri Mukaeve a nsledne po oblieke prijal meno Pavel. Da 14. septembra 1926 bol menovan za apotolskho administrtora Preovskej eparchie. Pri svojej intalcii za administrtora ohlsil program svojho apotoltu: S pomocou Boou chcem by otcom sirt, pomocnkom chudobnch a teiteom zarmtench.

Na biskupa bol Pavel Peter Gojdi konsekrovan v Rme 25. marca 1927. Na svoju apotolsk cestu si zvolil biskupsk heslo: Boh ubov, bim jeho! - Boh je lska, milujme ho! Ako biskup sa zaslil o povznesenie duchovnho ivota kazov a veriacich. Vemi mu zlealo na sprvnom slven bohosluieb a dodriavan cirkevnch sviatkov. Vaka jeho usilovnosti bol postaven v Preove sirotinec, ktor zveril sestrm sluobniciam Nepokvrnenej Panny Mrie. Vrazn boli jeho aktivity v oblasti kolstva, o dokumentovalo zaloenie Grckokatolckeho gymnzia v Preove v roku 1936. Podporoval aj uitesk akadmiu, seminr, internty.
 
Jeho biskupsk sluba sa niesla v duchu bratstva, lsky, a preto ho nazvali biskupom zlatho srdca.

Pri smutne znmych okolnostiach Preovskho soboru da 28. aprla 1950, ktorm grckokatolcka cirkev bola postaven mimo zkon a zrove zakzan jej innos, bol biskup Pavel Peter Gojdi zatknut a internovan. Vo vykontruovanom procese bol biskup Gojdi odsden na doivotn odatie slobody, zaplatenie dvestotisc korn pokuty a odatie vetkch obianskych prv. Potom nasledovali premiestovania z jednho vzenia do druhho, ako napr. Praha-Ruzy, Valdice, Ilava, Leopoldov. Biskup Gojdi bol vystavovan fyzickmu a psychickmu ntlaku, bol poniovan, musel vykonva najaie a najpodradnejie prce. Za zradu svojej viery mu nkali okamit slobodu, ale vladyka Gojdi to neprijal.

Vekou tbou vladyku Gojdia bolo, aby zomrel zaopatren sviatosami a v de svojich narodenn. Obe tby sa mu splnili.

Zaopatren sviatosami odiiel do domu Otca 17. jla 1960, teda v de svojich 72. narodenn vo vzenskej nemocnici v Leopoldove. Nsledne bol pochovan bez akchkovek pct na vzenskom cintorne v hrobe bez mena, pod vzenskm slom 681.

4. novembra 2001 bol Pavel Peter Gojdi ppeom sv. Jnom Pavlom II. na Nmest sv. Petra vo Vatikne vyhlsen za blahoslavenho. 27. janura 2008 bol v Bratislave blahoslavenmu Pavlovi Petrovi Gojdiovi udelen titul Spravodliv medzi nrodmi za nezitn zchranu idov poas holokaustu.
 
V predveer 15. vroia blahoreenia, 3. novembra 2016, bol v budove ierneho Orla v Preove uveden v premire dokumentrny film o blahoslavenom vladykovi s nzvom Gojdi Lska nadovetko. 21. jla 2018 pri archijerejskej svtej liturgii v Katedrle sv. Jna Krstitea v Preove vyhlsil Mons. Jn Babjak SJ, preovsk arcibiskup metropolita, za asti primtorky mesta Andrey Turanovej, blahoslavenho Pavla Petra Gojdia za patrna mesta Preov.

25. mja 2020 bola vladykovi Gojdiovi na mre leopoldovskej vznice slvnostne odhalen pamtn tabua. 1. septembra 2020 bola biskupovi Gojdiovi in memoriam udelen ttna cena Jozefa Miloslava Hurbana, ktor z rk predsedu parlamentu Borisa Kollra prebral preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ.
 
Blahoslaven biskup Pavel Peter Gojdi je jednou z najvznamnejch osobnost grckokatolckej cirkvi nielen na Slovensku, ale vek cta je mu prejavovan aj v zahrani.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
02. oktber 2023 (pondelok) Levoslav
Svt da: Svt hieromuenk Cyprin. Svt muenica Justna.
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1477506 (35 %)
me by
1354484 (32 %)
nepi
1369976 (33 %)
Hlasy: 4201966
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX