Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Modlitbou sa pripravujeme na hlsanie viery. Pripravuje sa ou cel evanjelizcia: v modlitbe sa ou najprv sami formujeme a potom ju v nej ponkneme svetu.
Jn Pavol II.
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

13.09.2021 | ISPA | tanos(542)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Vidm naden a zbon tvr Cirkvi prhovor ppea Frantika ku grckokatolkom v roku 2018

Vidm naden a zbon tvr Cirkvi  prhovor ppea Frantika ku grckokatolkom v roku 2018

Priname prhovor Svtho Otca Frantika slovenskm grckokatolkom, ktor sa v roku 2018 zastnili akovnej pte Preovskej archieparchie v Jubilejnom roku 200-ronice zriadenia eparchie a alch vro. Viac ako 1300 lenn skupinu ptnikov prijal Svt Otec Frantiek v sobotu 6. oktbra v Aule Pavla VI. pol hodinu pred poludnm.

Prhovor Svtho Otca v plnom znen

Drah bratia a sestry! Srdene vs vtam a akujem vm za vau vrcnu priaze!

Ke svt Jn Pavol II. hovoril v roku 1995 v Preove, vzal si na prirovnanie krsny obraz okolitej prrody, aby opsal identitu a poslanie grckokatolckych komunt: ... v priezranch vodch sa zrkadl majesttna vka koniarov. Tento kraj jedinen v rozmanitosti stvorenia hovor nm o krse a dobrote Stvoritea. Od junch svahov Tatier a po zemplnsku rovinu u stroia ij popri bratoch a sestrch latinskho obradu spoloenstv vchodnho obradu. Aj ony s ako mal jazierka-ples povolan predstavova priezran a iariv Boiu dobrotu. To sm Pn obdarva svoju Cirkev bohatstvom foriem a jednotlivch tradci (Prhovor katolkom byzantskho obradu pri modlitbe Akatist, 2. jl 1995, 6). Toko sv. Jn Pavol II.

Grckokatolcku cirkev na Slovensku meme povaova za vyjadrenie krsy v rozmanitosti foriem cirkevnho ivota, tej rozmanitosti, ktor nielene nie je na kodu jej jednote, ale skr ju rob viditenejou. (II. vatiknsky koncil, Dekrt o vchodnch katolckych cirkvch Orientalium Ecclesiarum, 2).

Dnes tu s ppeom oslavujete 200 rokov zaloenia Preovskej eparchie, ktor sa zrodila vylenenm z vaej materskej Mukaevskej eparchie, teraz na zem Ukrajiny. Vaa eparchia sa alej rozvjala a stala sa matkou novej cirkevnej rodiny, vytvoriac alie tri eparchie, z ktorch jedna je v Kanade, a pred desiatimi rokmi sa stala sdlom Metropolie sui iuris.

Pri tejto dnenej prleitosti vs mem vetkch pozdravi, ponc vaim metropolitom Mons. Jnom Babjakom ktor chod do lesov zbiera huby a prina mi ich −, ktorho sprevdzaj spolubratia biskupi Mons. Chautur z Koc, Mons. Rusnk z Bratislavy a Mons. Pack, nov biskup v Kanade. Drah bratia, pokraujte vo vaom poslan vodcov a otcov boieho udu, ktor vm bol zveren. Nasledujte iariv prklad blahoslavench muenkov biskupov Petra Pavla Gojdia a Vasia Hopka. Rozirujte dobro, pokoj, vekodunos a miernos, s hlbokou ponenosou a jednoduchosou, ostvajc neustle pastiermi poda Srdca Boha, ktor je Otcom a nasledujte konanie Krista, ktor nepriiel aby sa dal obsluhova, ale aby slil.

Takto som si ist, e kazi, vai prv spolupracovnci, vs bud nasledova so stle vou radosou a nadenm, s obetavosou pre slubu Cirkvi, ktor sa od nich vyaduje. Drah kazi, vetkch o najsrdenejie pozdravujem, vs, ijcich v celibte i enatch s vaimi rodinami, ako aj rehonkov. akujem vm za vau prcu medzi svtm veriacim bom udom. Kazsk rodiny dnes prevaj pecilne poslanie, ke sa pochybuje, ak nie priam to, proti samotnmu idelu rodiny: vy ponkajte svedectvo zdravho a prkladnho ivota. Aj vy mete naerpa z prkladov existujcich v dejinch vaej cirkvi poas desaro prenasledovania v druhej polovici minulho storoia, pri deportcich a vemonch obmedzeniach. Viem, e Mons. Babjak zozbieral a publikoval vea ich prbehov. Dnes je na vaej genercii, aby ste ukzali t ist vernos, azda nie voi priamemu a nsilnmu prenasledovaniu, ale pri akostiach a nebezpeenstvch inho druhu. Dnes kazov, podobne ako aj seminaristov ktorch rovnako pozdravujem pokaj dve protikladn tendencie: sekularizmus, ktor ich privdza k svetckosti, alebo uzavretie sa k zalm, dokonca nie evanjeliovm spsobom chpania svojho cirkevnho poslania, k spsobom, ktor ved k sterilnmu klerikalizmu.

Prkladn rehon ivot, i u u muov alebo u ien, ako aj prslunos k niektorm novm cirkevnm hnutiam, tvoria sas zdravch a silnch cirkevnch vzieb. V tomto kontexte vm dnes znovu predkladm prklad blahoslavenho Metoda Dominika Trku, muenka viery.

Vy vetci, drah ptnici zo Slovenska!

Vo vaej radostnej prtomnosti tu, spolu s vaimi pastiermi, vidm naden a zbon tvr Cirkvi pevnej vo viere, ktor si uvedomuje svoju dstojnos a je hrd na svoju cirkevn identitu. Takto ste hodnmi demi tej evanjelizcie, ktor v plnej vernosti Apotolskmu stolcu vykonali patrni Eurpy, svt Cyril a Metod. Eurpsky kontinent, tak na vchode ako i na zpade, potrebuje znovu objavi svoje korene a svoje povolanie; a z kresanskch koreov nemu nevyrs pevn stromy, ktor prinaj ovocie plnho repektovania dstojnosti loveka, v kadej situcii a v kadom obdob ivota.

Povzbudzujem vs, aby ste si chrnili vau byzantsk tradciu, ktor som sa aj ja od mladosti uil poznva a milova: odhate ju a ite ju naplno ako u Druh vatiknsky koncil −, venujc vek pozornos spsobom evanjelizcie a katechzy, pri ktorch ete prv ne pastieri s protagonistami rodiia a star rodiia, od ktorch sme sa mnoh nauili prv modlitby a kresansk spsob ivota. Vaka otcom, mamm, starm rodiom aj vetkm vychovvateom, ktor ste tu prtomn, za vae neodmysliten svedectvo!

Drah bratia a sestry, prosm vs o zvltnu spomienku na ma, ke onedlho budete slvi Bosk liturgiu v Bazilike Santa Maria Maggiore, v chrme tak vzcnom pre pamiatku svtch Cyrila a Metoda a teda i pre vae dejiny. Svt Matka Boia, na ktor hadme s ndejou a detinskou lskou, nech chrni svojim prhovorom Cirkev v tomto ase skky a nech bdie nad prcou Biskupskej synody o mladch, ktor sme nedvno zaali. akujem vm a ehnm vetkch vs, vaich drahch a cel grckokatolcku komunitu na Slovensku.

(Preklad: Mons. Frantiek Novajovsk)
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
04. jn 2023 (nedea) Lenka
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1462630 (35 %)
me by
1339846 (32 %)
nepi
1355512 (33 %)
Hlasy: 4157988
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX