Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Bratia, pochdzate od Boha, ste majetkom Boha, pre neho ste na zemi, aby ste ho milovali a za to si zaslili jeho ven lsku a odmenu. Preto ponhajte sa k Bohu, utekajte v strety venmu ivotu, hadajte vetky prostriedky k dosiahnutiu pravej mdrosti a venho astia. V tom je vetka mdros, povolanie i cie loveka.
sv. Gregor Nazinsky
Facebook grkatpo
Nvteva Svtho Otca Frantika na Slovensku
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

15.10.2021 | ISPA | tanos(498)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Prhovor vladyku Jna Babjaka SJ pri oceovan

Prhovor vladyku Jna Babjaka SJ pri oceovan

V plnon znen vm priname prhovor arcibiskupa Jna Babjaka SJ, ktor zaznel vera poas udeovania ocenen uom, ktor pripravovali nvtevu Svtho Otca Frantika v Preove:
 
Drah bratia kazi, mil pracovnci Arcibiskupskho radu, ven hostia.
Dnes je presne mesiac, o sme so Svtm Otcom Frantikom prve v takomto ase slvili v Preove Archijerejsk svt Bosk liturgiu. Najm pre ns grckokatolkov, ale zaiste aj pre vetkch Preovanov a pre mnohch bratov a sestry, obanov naej krajiny, ale aj pre univerzlnu cirkev to bola vek historick udalos.

V druhej polovici minulho storoia nai grckokatolcki kazi, aj s rodinami, rehonci, seminaristi a mnoh laick veriaci trpeli prve pre vernos ppeovi a vaka Boej milosti v tejto vernosti obstli a zostali vern. Ke si predstavm mnohch z nich, naich muenkov a vyznvaov, keby zaili to, o sme mohli zai my, grckokatolcku Archijerejsk svt Bosk liturgiu s ppeom v sdle naej miestnej cirkvi, boli by nesmierne dojat. Verme, e teraz, ke u oslavuj Boha tvrou v tvr z tejto udalosti sa nesmierne teia a akuju Pnu Bohu. Ale aj my vetci sme boli dojat a astn, lebo sa to stalo prvkrt v histrii naej krajiny, Grckokatolckej cirkvi v naej krajine.

Avak primne som dojat aj hadiac na vau obetav slubu, ktorou ste vekm dielom prispeli k nvteve ppea Frantika tu v Preove. Obetovali ste sa vy, aj vai blzki, ale aj mnoh al, ktorch zastupujete. Viacerm z nich ete zaleme poakovanie. Vy ste tu, aby som Vm aj osobne mohol vyjadri nielen moje poakovanie, ale aj poakovanie za nau Grckokatolcku metropolitn cirkev sui iuris na Slovensku. Vemi si cenm vetko, o ste urobili pri prpravch, poas a po nvteve Svtho Otca. Priniesli ste vea obiet, ale mete si poveda, e to stlo za to.

Preovsk as nvtevy Svtho Otca bola aj vaka vm ndhern, ba najkrajia, to povedali a zhodnotili mnoh a mnoh, lebo Pn Boh poehnal vau prcu. Slvenie Boskej liturgie so Svtm Otcom v Preove bolo prvm z troch vekch zhromaden myslm ete na stretnutie s mldeou v Koiciach a nrodn p v atne. Viacer aj zo zahraniia povedali, e v Preove sme nahodili vysok latku, ktor bolo ak prekona. Meme poveda, e cel nvteva ppea Frantika na Slovensku bola poehnan a excelentn. Ale aj vaka vaej slube sa za jej preovsk as naozaj nemusme hanbi, ba oslovili sme aj Svtho Otca, kardinlov, vetkch biskupov. Verme, e prinesie aj bohat duchovn plody, pretoe posolstvo, ktor nm Svt Otec zanechal, je vemi siln, aktulne a pln ndeje.

Som vemi van Pnu Bohu, e to tak vetko viedol, a e sme oslovili prve vs. Pracovali ste nielen profesionlne, ale aj s osobnm zanietenm a s radosou, vydali ste zo seba maximum, mono asto aj s vyptm poslednch sl ve asu nebolo vea ale vsledok hovor za vetko.

T pridan hodnotu vae zanietenie a rados bolo mon vnma na kadom kroku. Sved o tom nielen mnostvo poakovan od ud, ktor boli na slven v Preove alebo ho sledovali v mdich, ale verte mi, aj ja som bol naden a vnmam, e ste to vetko pripravili na vysokej rovni, o bolo neprehliadnuten a ostva nezabudnuten.

14. september 2021, sviatok Povenia svtho Kra slven so Svtm Otcom Frantikom, sa u aj vaka vm zapsal zlatmi psmenami do histrie nielen Grckokatolckej cirkvi na Slovensku, ale aj v zahrani, aj do histrie Preova a naej krajiny. A vy ste boli nielen pri tom, ale boli ste aktvnou sasou tejto historickej udalosti, spolu ste ju vytvrali a spolupracovali s Boou milosou. Tto sksenos iste obohatila v osobn ivot, ale aj profesijn napredovanie, aby ste aj naalej mohli by npomocn pri alch dobrch dielach, pretoe vs Pn obdaril mnohmi darmi, ktor ste si nenechali pre seba, ale ich preukzali a poslili nimi Boiemu udu, nmu mestu i Preovskmu samosprvnemu kraju a celej krajine.

Nech vs a vaich blzkych dobrotiv Boh poehn svojm poehnanm a Presvt Bohorodika nech vs mocne ochrauje a ako dobr matka sprevdza po ceste spsy, aby ste stle znovu v rznych situcich ivota mohli zaksi lsku a milosrdenstvo nho Pna Jeia Krista.
Teraz u len meditujme nad slovami Svtho Otca, aby sme ich dostali do svojho ivota, do svojej mysle i srdca, lebo mu vemi obohati n ivot.

Ako prejav mojej vaky i vanosti celej naej cirkvi prijmite tieto ocenenia.

Ude Pane svojim ocenenm sluobnkom, pokoj, zdravie, poehnanie na mnohaja i blahaja lita!
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
04. december 2022 (nedea) Barbora
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1447779 (35 %)
me by
1325175 (32 %)
nepi
1341230 (33 %)
Hlasy: 4114184
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX