Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ako nevytrhvaj zo zeme siln stromy i s koremi siln poryvy vetra, i ke hocijako na nich naraj a z hociktorej strany ich nahaj a tieto npory vetra ich robia viac tvrdmi a odolnejmi, tak isto aj svt duu ijcu estne, npory pokuen a akost nezniia, ale ju ete viac vyzdvihn do vieho trpenia, podobne ako spravodlivho Jba prve ony urobili ete slvnejmi a dstojnejmi.
sv. Jn Zlatosty
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

29.01.2022 | Michal Pavliinovi | tanos(969)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Uplynie 14 rokov od povenia Grckokatolckej cirkvi na Slovensku

Uplynie 14 rokov od povenia Grckokatolckej cirkvi na Slovensku

Grckokatolci si v nedeu 30. janura v Katedrle sv. Jna Krstitea v Preove slvenm archijerejskej svtej liturgie pripomen 14. vroie od reorganizcie tejto vchodnej katolckej cirkvi, ktorej korene siahaj k slovanskm apotolom sv. Cyrilovi a Metodovi. 30. janura 2008 ppe Benedikt XVI. povil Grckokatolcku cirkev na Slovensku na metropolitn cirkev sui iuris so sdlom v Preove, priom povil Preovsk eparchiu na archieparchiu a metropolitn sdlo a za prvho preovskho arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajieho preovskho eparchilneho biskupa Mons. Jna Babjaka SJ.
 
Zrove povil Koick apotolsk exarcht na eparchiu a vtedajieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za prvho koickho eparchilneho biskupa. Zriadil aj nov Bratislavsk eparchiu a za jej prvho eparchilneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnka. Do Grckokatolckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku teda patria Preovsk archieparchia, Koick eparchia a Bratislavsk eparchia.

Na zklade metropolitnho usporiadania Grckokatolckej cirkvi na Slovensku v roku 2008 vznikla Rada hierarchov tejto miestnej cirkvi, ktor tvoria jej biskupi. Je jej zkonodarnm zborom. Uskutouje sa na nej jeden z najdleitejch znakov a symbolov vchodnej cirkevnej identity princp synodality. Jej innos sa riadi normami knonickho prva a tattom, ktor schvlila Svt stolica. Doteraz sa uskutonilo 33 riadnych zasadnut Rady hierarchov. Predsedom Rady hierarchov je preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ, almi lenmi s arcibiskup Cyril Vasi SJ, koick eparcha, vladyka Peter Rusnk, bratislavsk eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, emeritn koick eparcha a vladyka Marin Andrej Pack CSsR, emeritn biskup Eparchie svtch Cyrila a Metoda pre Slovkov byzantskho obradu v Kanade.
 
Grckokatolcka cirkev na Slovensku m poda aktulnych vsledkov stania obyvatestva z roku 2021 spolu 218 235 veriacich. V porovnan s poslednm stanm obyvatestva narstol poet veriacich o 11 364 o znamen 5,5 percentn nrast. Z celkovho potu grckokatolkov na Slovensku ije v Preovskej archieparchii 114 401 veriacich, Koick eparchia m 74 240 veriacich a v Bratislavskej eparchii sa prihlsilo ku grckokatolckemu vierovyznaniu 29 594 veriacich.
 
Udalosou, ktor sa v minulom roku zapsala zlatmi psmenami do dejn Grckokatolckej cirkvi na Slovensku bola nvteva Svtho Otca Frantika v Preove. 14. septembra na vznamn sviatok Povenia ctyhodnho a ivotodarnho kra nad celm svetom predsedal na zaplnenom priestranstve pred mestskou portovou halou Boskej liturgii sv. Jna Zlatosteho, poas ktorej ohlsil homliu.

------------------------- --------------

Niektor informcie o Preovskej archieparchii
 
Preovsk archieparchia m 18 protopresbytertov (dekantov), z ktorch s dva personlne, 163 farnost, 320 kazov, z toho 18 rehonch a dvoch diakonov. Z uvedenho potu kazov bolo v roku 2021 p novokazov. Preovsk archieparchia m 362 chrmov.

Sasou Preovskej archieparchie je Humensk archieparchilny vikarit so sdlom v Humennom, ktor zriadil preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ na Svt a vek tvrtok 13. aprla 2017. Za prvho humenskho vikra vymenoval otca Martina Zlackho, vtedajieho farra grckokatolckej farnosti Zosnutia Presvtej Bohorodiky v Humennom a protopresbytera humenskho protopresbytertu.

o sa tka rehonho ivota, v archieparchii psobia dve musk rehole bazilini a redemptoristi. Aktulne je spolu v piatich kltoroch 18 rehonkov-kazov a dvaja rehon bratia. V enskch reholiach je 68 rehonch sestier z rdu bazilinok, kongregcie sluobnc Nepokvrnenej Panny Mrie a kontemplatvnych redemptoristiek.

Grckokatolcka metropolitn cirkev sui iuris na Slovensku m v sasnosti 65 seminaristov (nielen v seminri, ale aj na tdich v zahrani, na pastoranej praxi...), z toho Preovsk archieparchia 35 seminaristov. V Preove sa nachdza aj Grckokatolcka teologick fakulta Preovskej univerzity, ktor je zrove cirkevnou fakultou akreditovanou Kongregciou pre katolcku vchovu (seminre a tudijn intitty) a na ktorej tuduje 278 tudentov v prvom a druhom stupni vysokokolskho vzdelania, z toho 164 v dennej forme a 114 v externej forme tdia. V doktorandskom tdiu je 30 tudentov, z toho 3 v dennej forme a 27 v externej forme tdia. Pedagogick zbor tvor 5 profesorov, 8 docentov a 6 odbornch asistentov s titulom PhD.
 
V Preove sdli aj redakcia periodika SLOVO, ktor je oficilnym asopisom Grckokatolckej cirkvi na Slovensku a vychdza ako plnofarebn dvojtdennk u viac ako 50 rokov. V septembri 2021, tesne pred nvtevou Svtho Otca Frantika v Preove vylo jubilejn 1000. slo asopisu.

V Preove m svoje sdlo aj Grckokatolcka charita, ktor intenzvne pomha nielen v metropole aria, ale aj na inch miestach uom, ktor s v ndzi. Okrem mnohch projektov bola v roku 2018 zriaden prv farsk charita v Okrunej nealeko Preova. Nsledne v priebehu alch dvoch rokov pribudli farsk charity v Preove na sdliskch Sekov a Sdlisku 3 a vo farnostiach v Milpoi a Brusnici. V roku 2021 boli zriaden farsk charity v 9 alch grckokatolckych farnostiach: Vyn Orlk, Remeniny, Hrabsk, Mal Lipnk, Stron, Svetlice, Medzilaborce, Polin a Poprad. Grckokatolcka charita Preov v minulom roku oslvila 30. vroie znovuobnovenia svojej innosti. Pri tejto vnimonej prleitosti sa 9. jna 2022 uskuton na pde Grckokatolckej teologickej fakulty PU v Preove Konferencia charity 2022.

Aktulne na archieparchilnej rovni sa zavruje proces o ivote, hrdinskch nostiach, o povesti svtosti a znameniach Boieho sluhu, grckokatolckeho rehonho kaza, Jna Ivana Mastiliaka CSsR.

Celorone s najnavtevovanejmi ptnickmi miestami Preovskej archieparchie bazilika minor Zosnutia Presvtej Bohorodiky v utine a hora Zvir v Litmanovej, ktor s duchovnm putom zviazan s bazilikou Santa Maria Maggiore v Rme. Preovsk archieparchia m okrem toho niekoko alch navtevovanch ptnickch miest, medzi ktor patr aj ptnick miesto v Krsnom Brode, z ktorho ikona Presvtej Bohorodiky bola sasou modlitieb a duchovnho ivota poas Jubilejnho roka 2018. Slovensk pota pri prleitosti 200. vroia od vzniku Preovskho biskupstva vydala v edinom rde Umenie potov znmku, ktorej motv tvorila prve ikona z Krsneho Brodu.

V archieparchii intenzvne psobia 4 pastoran centr pre mlde v Juskovej Voli, pre stredokolkov a vysokokolkov v Preove, pre rodiny na Sigorde a pre Rmov v iave. Od roku 2017 aj tri rmske misie v okresoch Vranov nad Topou, Bardejov a Star ubova. Poas poslednch dvoch rokov sa intenzvne rozvinula prca na alom pastoranom centre pre Rmov, ktor sdli na Sigorde nealeko Preova. V pastorcii Rmov aktvne psob sedem kazov.

V archieparchii psob 10 kl a kolskch zariaden. Od roku 2017 zaala vysiela grckokatolcka televzia Logos. Ponka online priame prenosy z katedrlneho chrmu a ptnickch miest, ktor s na dennej bze zaraden aj do vysielania regionlnej televzie TV Zempln. Logos TV pripravuje Grckokatolcky magazn, ktor mapuje dianie v Grckokatolckej cirkvi na Slovensku.

Katedrlny chrm v Preove je zasvten sv. Jnovi Krstiteovi. Popri relikvii Svtho Kristovho kra s v katedrle k cte vystaven aj relikvie sv. Jna Krstitea, sv. prvomuenka tefana a viacerch inch svtch. V bonch kaplnkch s to relikvie blahoslavench grckokatolckych biskupov muenkov Pavla Petra Gojdia OSBM a Vasia Hopka a v lodi chrmu aj vern kpia Turnskeho pltna. Tto katedrlu v roku 1995 navtvil sv. Jn Pavol II.

Preovsk arcibiskup a metropolita Jn Babjak SJ okrem toho, e je predsedom Rady hierarchov Grckokatolckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ako hlava tejto cirkvi je aj stlym lenom Synody biskupov v Rme a lenom Kongregcie pre vchodn cirkvi. V rmci KBS je predsedom Environmentlnej subkomisie.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
25. september 2023 (pondelok) Vladislav
Svt da: Naa prepodobn matka Eufrozna.
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1475704 (35 %)
me by
1352983 (32 %)
nepi
1368205 (33 %)
Hlasy: 4196892
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX