Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Povaj Pna v jeho prkazoch, aby a on vypoul v tvojich modlitbch.
sv. Jn Zlatosty
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

23.01.2023 | TK KBS | tanos(1035)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Vladyka Milan Lach sa stal pomocnm biskupom Bratislavskej eparchie

Vladyka Milan Lach sa stal pomocnm biskupom Bratislavskej eparchie

Svt Otec Frantiek vymenoval novho pomocnho biskupa Bratislavskej eparchie. Stal sa nm vladyka Milan Lach, SJ, doteraj sdeln biskup Eparchie Parma pre Rutnov (USA), ktormu bolo pridelen titulrne sdlo Ostracine, informovala Apotolsk nunciatra na Slovensku.
 
ivotopis Mons. Milana Lacha SJ
Mons. SEODr. Milan Lach SJ sa narodil 18. novembra 1973 v Kemarku. Gymnazilne tdi ukonil maturitou v roku 1992 v Kemarku. V roku 1992 bol prijat do grckokatolckeho kazskho seminra (v sasnosti Grckokatolcky kazsk seminr blahoslavenho biskupa Pavla Petra Gojdia) a na Grckokatolcku bohosloveck fakultu UPJ v Preove (v sasnosti Grckokatolcka teologick fakulta Preovskej univerzity). Po ukonen tretieho ronka, ctiac v sebe rehon povolanie, vstpil v roku 1995 do novicitu Spolonosti Jeiovej v Trnave, kde po dvoch rokoch zloil jednoduch ven suby. V zkladnch teologickch tdich pokraoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave v roku 1997. V rokoch 1999 a 2000 bol v rmci rehonej formcie na magisterke ako vychovvate v jezuitskom chlapenskom internte v Koiciach. Teologick tdium ukonil na TF TU v Bratislave v roku 2001. Z rk vtedajieho koickho eparchilneho biskupa vladyku Milana Chautura CSsR prijal 11. novembra 2000 diakonsk a 1. jla 2001 kazsk vysviacku v Katedrlnom chrme Narodenia Presvtej Bohorodiky v Koiciach.
 
V rokoch 2001 2002 si vykonval civiln nhradn slubu v jezuitskej komunite v Koiciach a popri tom do roku 2003 psobil v Centre spirituality Vchod Zpad Michala Lacka, vedecko-vskumnom pracovisku TF TU, ako vedeck pracovnk. Poas tohto psobenia pracoval spolu s otcom Jnom Babjakom SJ, dnes u emeritnm preovskm arcibiskupom. Od roku 2003 do roku 2004 bol poveren vedenm Centra spirituality Vchod Zpad v Koiciach. Zrove ako kaz vypomhal pastorane veriacim v Koiciach a okol.
 
V roku 2004 zaal vyie tdi na Ppeskom vchodnom intitte v Rme, kde dosiahol v roku 2006 licencit z vchodnch cirkevnch vied a v roku 2009 zskal doktort v tom istom odbore. Okrem sksenost z medzinrodnho akademickho prostredia nadobudol i sksenosti z duchovnej sluby ako vpomocn piritul Ppeskho kolgia Russicum a ako duchovn asistent Federcie skautov Eurpy v Rme. Autorsky spolupracoval s Vatiknskym rozhlasom.
Po nvrate zo tdi v Rme od roku 2009 pracoval ako riadite op v Centre spirituality Vchod Zpad M. Lacka v Koiciach. Popri zabezpeovan vedecko-vskumnch loh centra, organizovan vedeckch konferenci, budovan knininho fondu a nadvzovan kontaktov so zahranim, vyuoval jeden semester spiritualitu kresanskho Vchodu aj na Teologickej fakulte Katolckej univerzity v Koiciach, kde bol aj lenom redaknej rady teologickho asopisu Verba Theologica. Svoju pozornos venoval tie sprstupovaniu odbornch poznatkov irej verejnosti prispievanm do asopisov a organizovanm populrno-vedeckch prednok na pde Centra. Od 1. decembra 2011 do vymenovania za biskupa psobil ako prodekan pre zahranin vzahy a rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, kde vyuoval kresansk spiritualitu a spiritualitu kresanskho Vchodu.
 
V reholi Spolonosti Jeiovej na Slovensku bol od 30. decembra 2009 konzultorom provincila a od 1. janura 2012 bol aj delegtom pre formciu jezuitskch scholastikov. Vedeck prcu vyvaoval prcou s umi. Venoval sa duchovnej slube grckokatolckym veriacim ako vpomocn duchovn v bratislavskej farnosti. Bol aktvnym vo Federcii skautov Eurpy ako nrodn duchovn asistent. Medzi jeho zuby patria prroda, knihy a spev. U v ase vysokokolskch tdi psobil v Zbore sv. Romana Sladkopevca v Preove. Plynule hovor po taliansky, aktvne komunikuje anglicky a rusky, pasvne franczsky.
 
Svt Otec Frantiek vymenoval 19. aprla 2013 otca Milana Lacha SJ za pomocnho biskupa pre Preovsk archieparchiu a titulrneho biskupa ostrazinskho. Jeho biskupskm heslom je Servire (Sli). Biskupsk vysviacku prijal z rk vtedajieho preovskho arcibiskupa a metropolitu Jna Babjaka SJ 1. jna 2013 v Bazilike Zosnutia Presvtej Bohorodiky v utine. Zrove sa stal protosynkelom Preovskej archieparchie.
 
Ako pomocn biskup Preovskej archieparchie bol lenom Rady hierarchov tejto miestnej cirkvi, predsedom Bioetickej subkomisie KBS, predsedom Rady pre pastorciu v zdravotnctve a predsedom Metropolitnej liturgickej komisie. 15. septembra 2016 bol Kongregciou pre vchodn cirkvi vymenovan za vizittora delegta ppeskch kolgi a rehonch tudenttov v meste Rm.
 
Svt Otec Frantiek vymenoval vladyku Milana Lacha SJ 24. jna 2017, na sviatok Narodenia sv. Jna Krstitea, za apotolskho administrtora grckokatolckej eparchie Parma v USA, ktor patr do Pittsburghskej metropolitnej cirkvi sui iuris v USA. Da 1. jna 2018 ho ppe Frantiek menoval za biskupa Rutnskej (grckokatolckej) eparchie Parma v USA. Da 23. janura 2023 ho ppe Frantiek vymenoval za novho pomocnho biskupa Bratislavskej eparchie.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1462737 (35 %)
me by
1339993 (32 %)
nepi
1355631 (33 %)
Hlasy: 4158361
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX